Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Clep y Clawdd sef Clawdd Offai

Y NAILL A'R LLALL AR DAITH.

Bwrdd y Penodiadau.

News
Cite
Share

Bwrdd y Penodiadau. Cynhaliwyb cyfarfod y Bwrdd uchod Gorlf. 11, yn Llundain; Syr J. Herbert Robertm, Bar., A.S., yn y gaaÎr. Cyflwvnodd yr ysgrifennydd, Mr. R. Silyn Roberts, M.A., adroddiad o waith y Bwrdd yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn. Dangosai fod ynni'r Bwrdd wedi cael ei wario i raddau helaetk iawn ar angenrheidiau'r Rhyfel. Cyfran- nwyd cyngor i lawer ynglyn a'r ad ran add asaf o'r Fyddin iddynt ymuno a hi. Argraffwyd yr Adroddiad am 1915, ac erbyn diwedd Mehefin dosbarthwyd 7,675 o gopiau ymhlitfe cyfiogwyr, selodau, Byrddau Addysg, yr Ysgolion Canol, y Colegau, ac eraill. Cafwyd llu o lythyrau yn cydnabod d erbyniad yr Ad roddiad, a'r cwbl yn ddieithriad yn hynod ffafriol. Gosod wyd 130 o enw au ary Rhestr, o'u cymharu A 106 yn ystod hanner ovntal 1915. Ffeithiau calonogol yw fod y nifer a ymrestrodd o'r Colegau yn fwy, er fod y infer yn y Colegau yn llai, ac fod goreuon yr ysgol. ion a'r Colegau yn ymrestru'n llu. Y* ystod yr hanner blwvddyn bu cryn alw turn fferyllwyr yn y gweithfeydd cadnwyddau, ac hefyd am fechgyn o'r ysgolion canol. Apwyntiwyd nifer dda oddiar restr y Bwrdd, a hawdd y gellid gwneud lie i ychwaneg pe baent ar y Fhestr. Cafwyd lie i 97 o rai ar y rhestr o'i gymharu a 84 yn ystod yr un amser y llynedd. Rhoddwyd 499 o leoedd gwag ar lyfrau'r Bwrdd, ac anfonwyd 2,629 o no(liadau yn eu cylch i rai ar y rhestr. Trethwyd yr ysgolion yn drwm drwy i'r Fyddin a'rgweith- feydd ddwyn cryn lawer o'u hathrawon. Gwnaeth y Bwrdd y cwbl yn ei allu i gynorth- wyo Prifathrawon yr ysgolion yn yr argyfwng, a chafwyd amryw lythyrau yn diolch am ei gynhorthwy. Nid ofer yr apelia'r at unrhyw Gymro twymgalon am gynhorthwy yn ei waith anodd,, a gall wneud heb gyn- horthwy y sawl a fyn fod yn ddall i'w ym- drechion a'i Iwyddiant. R. LLOYD GRIFFITHS

Advertising