Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Clep y Clawdd sef Clawdd Offai

News
Cite
Share

Clep y Clawdd sef Clawdd Offai [GAN YR HUTYN.] WTTHNOS Y PRA WF.-Gesyd y Llyw. ed raeth y wlad ar ei phrawf. Mae'r galw am gynhilo yn brawf ar ddynoliaeth trigolion y tir. Pa faint o gynhilo ar foethau, ac o rod(' i bouthyg i'r Wladwriaeth, sydd wedi bod yr wythnos ddiweddaf ? Mae pawb bron yn fodlon gwneud eu goreu ond gwr y peint." Ni ro gwr ei beint i fyny, na dynes ei phorter, i achub eu henaid na'u gwlad. Dyma'r conscientious objector sydd eisieu ei saethu. T rhai hyn sydd yn peryglu'r wlad. Dyma'r hyllmyn Ellmyn. Mae'r Rhyfel mawr hvvn wadi ei ennill neu ei golli ym Mhrydain yr wythnos d-diweddaf, mewn gwirionedd. Sut y bu hi ? Trech gwr a drecha ei hun na'r Jura a orfydd ddinas. Y CNUL AR Y CLA WDD.—Mae'r Jlymudiad Ymosodol ar faes y gwaed wedi ymosod yn ffyrnig abwrn ar gartrefi'r Clawdd. Disgyn cnul ar ol cnul o'r Cyfandir coch ar glustiau braw trigolion y rhagfur. Darllenir bob dydd yn awr am syrthio o hwn a'r llall; ac am bob un a glwyfir yn v ffos fe glwyfir d eg or y Clawdd. Daeth y newydd du am farw'r Meddyg Raymond Jones gwr ifanc a fu'n lleddfu poen llawer pan yma yn feddyg •ynorthwvol i'r Doctor Risiart Owen, o'r feodge, yntau'n un o lewion Sir Fôn, ac yn earn a chariad unplyg ac angerddol y wlad a'i inscodd. Brawd y diweddar Raymond Jones yw'r Athro Edgar Jones, M.A., Barri. Huon Hedd fo'n nodded i'r cartref galarus yn Llan- rh aead r -ym -Mochnant. SYR FFOSTER WEDI SYRTHIO.— Daeth y newydd trist o'r ffosydd am ergyd marwol Syr Ffoster Cynliff. Nid oes dd erbyn wyneb gan y shot and shell. Syrth gwreng a bonedd mal ei gilydd, a'r naill ochr yn ochr A'rllall. Rhyfel mawr yr ieuane yw hwn. G8do', hen; eymryd yr ieuanc. Nid oes yr An briw, oddiar syrthio Young Gladstone, wadi peri cymaint SYAQOQ a braw a marw disyfyd Young Cunliffe. Yr oedd yn ysgol. } kaig gwych yn gampwr campus; yn gricet. •r sdnabyddus j ac o blith y rnauy-lion mor aoihydeddus a neb. Dewiswyd ef dro yn ol ¡An y Times i ysgrifennu hanes y Rhyfel pres- •nnol. Yn awr, y mae wedi mynd yn aberth iddo, a daw ei unig frawd, yr hwn sydd ym Marchwiel, ger v Clawdd, i'r etifeddiaeth. PENODIAD Y PFNADUR.-Dywed y Olep fod y Brenin vedi penodi'r Parch. Ed- war-i Roberts, Y.H., Brymbo, yn aelod o &ys Apel Swydd Dinbych. Da iawn! Anyhydeddirlledylid. UnooreuonyClavddi yw':r g#r a gafodd yr anrhydedd hon o law ei frenin. Nid oes neb diogelach ei fam, na whiiriach ei grebwyll o bobtu rhagfuu Offa mag *fe. Befyd, gesyd ei hun erioed at alwad ei Dduw a'i wlad. Mae'n bregethwr oryf,trwm,ada; yn wleidydd craff adiogel. Nid yw'n arbed dim arei wasanaeth na'i logell 15ti chafodd fawro anrhydedd iddo'ihun erioed and yn unig yr anrhydedd o wasanaethu oreill, yi hon, mewn gwirionedd, yw'r wir wuhydedd a'r uchaf. Pell fo ei hwyrddydd i wasanaethu ei Dduw, ei frenin a'i wlad. BARNU BARN T BARNWR.-Nid 4mmwyth y gorwedd pob barn, nac yr eistedd pob bamwi. Cyfyd dau lowr o fon y Clawdd 8U cri yn erbyn barn y Bamwr Moss ar eu hachos yn y Llys Sirol. Codwyd y peth i lya uwch a chafwyd goleuni ychwanegol ar y mater, a bydd raid ail-ystyriad rhai pethau. Un diogel ei farn J'w'r Barnwr Moss, ond y mao':r calla'n colli weithiau. Rhagorol o beth yvt'sllysoedd hyn trwyddynt yn unig YÀcå':r gweithiwr tlawd rywbeth tebyg i gyf iawndeir. Dy wed odd Gol Y BRYTHON air ffein iawn am y glowr yr wythnos daiweddaf. Teilwng yw':r gweithiwr o bob ymgeledd a diogelwch. Soft job yw bod yn feistar, ond heroic job yw bod yn weithiwr. T MEDDYG GLEW A'l FEINWEN FWYN.—Unwyd mewn glan briodas yn add old y Henaduriaethol 3 Trindod, tref Gwreceam, ddydd Marcher diweddaf, y ddeuddyn hardd, sef y Meddyg David ltichard Rowlands, gynt o Lanrhaeadr-ym- Mochnant, ond yn awr ym Myrmingham, a Mary, genethig gyntaf y Parch. John Ed wards (M.C.), gynt o Golwyn Bay, ond yn awr yng Ngwrecsam. Unwyd hwy'n ddiogel a ahloa gan weinidogion y naill a'r Hall o'r par ieuane. Ar ol mis o fel ym mhalas aur Hymen vyw, disgynnant fw lion aelwyd eu hun ym Mrymajem. Mae gyrfa addysg y priod- iab wedi bod yn un ddisglair, a gosododd goron ami trwy raddio'n M.D. yn ieuanc ac yn mehal. Yn aW IP, Uwch, uwch, yr el, Gyda Mary iddo'n achel. Dauddyn da a bongdd eu tras ynt, A bendith fyddo arnynt. PREMIER Y PRIMITIF.—Bu'r Paroh. A. T. Guttery, prif ddyn y Primitives o Lerpwl, yn nhref Gwrecsam yr wythnos o'r blaen, yn traddodi pregeth ac araith. Pregeth y prynhawn ae araith yr hwyr a phaned o de fel cyplysnod rhwng y naill a'r llall, i'w •ysylltu a'i gilydd, gan ddangos pa le y r oedd y naill yn gorffen a'r Hall yn cychwyn. Casgliad copor yn y bregeth (hynny yw,copor yn unig weles i) a chasgliad silver yr hwyr i'r ttamerch. Clywais droeon yr hen ddywwiiad Sacsonaidd Speech is silvern, but silence is golden." Ond yma gellir dywedyd, "A sermon is copper, but speech is silvern." Ond efo'r Primitives yr oedd hi felly, eithr nid Primitives pawb. Caed pregeth ar sut i ladd y gelynicn, a chaed araith ar sut y gwneir hJ nny ar Gyfandir Iwrop y dyddiau hyn. Gwr diflew eidafod yw Guttery, amyn glust i'w lafar lie bynnag y bo. Mae'n rhag- orol mewn pulpud, ac yn rhagorach ar Iwyfan. Prun bynnag ai mewn pulpud, neu ar Iwyfan, mae ganddo neges. 0 BOB COLLI, COLLI MAM.—Clywais golli o Isaiah Roberts, arweinydd C6r y Plant, ei gymar hoff ac o golli ei gymar bywyd, golli o'i anwyliaid bychain eu mam dirion- colled drymaf eu hanes byth. Dynes dawel, yn caru'r encilion, oedd, Mrs. Roberts, fe ddywedir, ond nid oedd, er hynny, yn 01 o wneud ei rhan gyda phob achos da. Syrth- iodd ynghanol ei dyddiau. Rhydd y frath lem hon nodyn newydd alleddfach yng nglian Isaiah, ond canu i'w Dduw yn Ei gysegr eto a wna megis cy nt oblegid yr lor a fydd fam i'w blant annwyl. Priddwyd ei briod yng nghladdfa y Gwersyllt ddydd Iau diweddaf, sef yrhynoectd farwol.-Pridd i'rpridd ond ebedodd ei hysbryd., y Sul cynt, at y Duw a'i rhoes, ac y mae Ei Gyntedd Ef yndragwyddol Saboth. DAMW AIN A NQE UOL.-—Dyma dded. fryd amly trengholiadaumynych ary gororau hyn. Ardaloedd y damweiniau yw'r rhain. Cyfarfu girvr a damwain felly yng nglofa y Westminster y peth cyntaf fore dydd LIun yr wythnos ddiweddaf. Daliwyd ef rhwng y gwagenni, a gwasgwyd ef i farwolaeth felly y'i cafwyd., ond neb yn llygad-dyst o'r trychineb. Melys hun y glowr, OND enbyd ei grefft. Nid yw'n syndod yn y byd fod y glowr yn ddewr ar faes y gwaed, er y glawia'r Ellmyn gawodydd cyson o bicellau tanllyd y fall" arno. Nid ydynt ddim at y peryglon y mae ef, y dewrddyn, yn ennill ei damaid yn eu dannedd bob dydd. Pryd y ca hwn ctal cyd werth a'i lafur ? A phryd y gwel hwn brid werth ei enaid ? Deled y dydd HEI, STOPIWCH /—Mae'rheddgeidwaid wedi bod yn ceisio rhai atalfa ar y gyrru gwyllt sydd ar y Goror yma'n ddiweddar. Gwysiwch gerbronllys Gwraig Sam amryw o yrrwyf inodur. Peryglant fywyd au flordc'ol- i c n h eblaw y rh ai a y rrir ynd d ynt. Bron nad diogelach o fev. n iddynt nag oddiallan. Cafodd pob un ddirwy drom.1 Y CARDIAU DU A'R GAMBLO DWL -Gwelirtwr fan yrna a thwrfan acw ohogiau ffals, ac ereill hyn, yn chwarae cardiau'r diafol, ac yn gamble ag arian y Fall. Gwneir hynhefyd, hyd ynoed ar ddydd yr Arglwydd. Mae'n beth cyffredin iawn ar fryniau Cymreig j Goror. Mae'n rhaid fod ymft gau llygaid wedi bod ar y pethau hyn, neu ni fuasent byth yn ffynnu fel y maent. Ym- osodwch ar y rhain eto, chwi bed.(Igei(lwaid chwim. PERYGL Y PICTIWRS PR PLANT. —Y Pictiwrs yw distryw fy mhlentyn, medd mam yn y llys yn nhref Gwrecsam, at ateg- wyd gan yr holl famau oedd yn bresennol, fod hy nny'n wir am eu plant hwythau. D? sgant bob math ar sgil annuwiol ac anonest yn y Cinemas yma. Rhaid d i,)gelu'r plant, ond yn gyntaf rhaid ataly rhieni ffol sydd yn rhoddi'r ¡lath esiampl ddrwg a pheryglus iddynt. Mae wedi toct yn llawn bryd i gau'r pethau hyni fyny yn ystod y Rhyfel ac nm chwe mis wedyn. Ac yna ceir ail-yst rioo pethau a'u gosod ar dir hollcl w ahanol i'r hyn ydynt yn awr. Mae perygl a g w-astraff n y rhain, yn siwri chwi. Y GOL. YM MHARLWR Y CREAD. Ga-:vr pawb mai Nant y ffridd yw parlwr y grea iigaeth. Pw y ona y Gol. swynol ei glep a fuasai'n ei fedyddio mor dlws ac mor true to nature, ch" trll Wil Bryan. Gwelir yn rhifyn diweddaf Y BRYTHON y caed hwyl a gwledd o'r fath oreu yn y Nant. Mae hanes sgawt o'r f atli o reu y Gol. vsredi bod yn alloria-t llvgf^d i lawer un ar brydferthwch j baradwys hon. B)d(1 rru yno gan lu o blant Gwraig Sambo ond bydded i bob un ohonynt graffu ar y Notice Special ar eu eyler. GWAHODDIAD I'R HGTYN Y TRO NESA F.-Diolch o galon i'r Gol. caredig am fy ngwahodd y tro nesaf. Deuai ar bob cy frif, ond nid ar y telerau awgrymeaig chv aith, sef fy mod yn scriblo pum colofn o'r hanes i'r BR?THON. Nid eolomwr myfi, ond pytiwF, a'r Theiny o'r math Balaf,-pytia-ti bratiog "gwr o'i go' ENGLYN PR lIUTYN.Ac wele'r Englyn wedi ymddangos Yr otddwn yn awyddus ei weld. Gwydd wn ei fod ar ddyfod. Yr oedd wedi fcaflu ei gysgodion o'i flaen. Mae popeth mawr felly. W ele ef Yn wir, y mae'n englyn da, gwerth i'r awduir medrus roi ei enw a'i gyfeiriad wrtho. Nid hwn yw'l' englyn cyntaf i'r Hutyn ychwaith, ua')' ail, o ran hynny. Bu'r cyntaf bron a'm syfrdanu, ond yrwyf yndechreu dygymod i h-wy'n awr, fel y milwr efo pelennau'r Hun. Englyn cla yw, neu ni fuasai y Pedrog craff byth yn agor drws ei'ystafelliddo. Ond gormod yw dweyd fy mod yn cellwair." Dyrnvi ary rhai sydd yn cellwair y w fy amoan, sef ar y diotwyr, y torwyr Sabothau, a'r gyrwyr, y gwastraffwyr, y bocswyr, etc. Nid cellwair) w hyn, J.R.M., ond efallai mai eisio cyrch oedd arnoch (nid i ebol y Gol., ond i'r englyn). Wet, pob peth yn dda. Os oedd o fantais a help i chwi, dydi o ddim o boen i mi. Yr wyf yn hoffi eie,b"gvmbal--Z,wraigSaxnbo." Melys, ma. moos ftto.

Y NAILL A'R LLALL AR DAITH.

Bwrdd y Penodiadau.

Advertising