Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Basgedrtid 0"1 Wlad.

News
Cite
Share

Basgedrtid 0"1 Wlad. TREFFYNNON—DrA'g gennym am wael- add maith Mr. Richard Jones (Yr Hen Flaenor). Bycld yn dd a gan bawb sycki yn ei adnabod ddeall ei fod yn gwella'n raddol, ac fod gobaith cael mwynhau llawer o ffrwyth diddorol Li ysgrifbin eto. Ein dymuniad ydyw ar L:do gael adferiad buan i'w gynefin lechyd, i fynd i mewn ac allan eto ymysg ei frodyr fel cynt.J.D. T GWRES MARWOL.—Ddydd Llun diweddaf, cwympodd Mr. David HoiN-ells, fferm Bengedw. Sir Drefaldwyn, yn farw wrth gerdded ar ol y peiriant lladd gwair. Rernir mai'r gwres eithafol a fu'n ormod iddo. Yr oedd Y11 ddiacon yn eglwys Anni- brnnol y Sarnau. it 0 CAERNARFON.—Braw mawr i bobl y dref lion ydoedd clyvved am farwolaeth sydyn Mr. David I Roberts, draper, Waterloo House, a ddigwyddodd yng Nghricieth bore ddydd Sul diweddaf. Aethai ef a'i briod yno am dipyn o egwyl, ac yn eithaf iach, i bob gohvg. Bore'r diwrnod hwnnw. aeth i gaer batb -dwr oer; cwynai gan-gryndod ar ol dod ohono, ac aeth i'w wely, a bu farw yn y fan. Yr oedd yn frodor o Gorwen, ond yn masnachu yng Nghaernarfon ers cryn hanner can mlynedd, ac wedi ymneilltuo ers chwe blynedd. Yr oedd yn flaenor gyda'r Wesleaid Cymreig; ynwr amlwg a defnyddiol iawn yn y Cyfundeb hwnnw yn ynad heddwch ac yn ddihareb am ei haelioni. Cleddir heddyw (ddydd Mercher) yn Llanbeblig. it HEBRWNG ARGLWYDD NEWBOROUGH.- Claddwyd gweddillion y diweddar Arglwydd New- borough meivn bedd a dorrwyd ar dir un o ffermydd ei ystad yn Llan Ffestiniog, ddydd Llun diweddaf. 0 Lundain y cychwynnwyd y corff-ei gap a'i gleddeu ar gaead yr arch seindorf y Welsh Guards yn cerdded o flaen y cerbyd ac yn chwarae Funeral March Chopin nifer o filwyr y Grenadier Guards yn dilyn jna Syr Vincent Corbet, ei ewythr a'i berthynas agosaf oedd yn y wlad ar y pryd, gan fod ei frawd, yr I Argiwyaa -i\ewoorougn newydd (yr Anrnyct. 1. J. Wynn) gyda'r Llynges ym Mor y Gogledd. Yna aelodau'r teulu, Lady Newborough, ac ereill. Aeth yr orymdaith ar hyd Park Lane, Edgware Road, hyd i orsaf Paddington, lle'r oedd Major-Gen. Syr F. Lloyd a'i staff yno i gy'arfod y cynhebrwng. Wrth fynd i Iwyfan yr orsaf, cerddai pump ar hugain o Grenadiers :a wreath gan bob un i'w dodi ar yr arch, ac ymysg y rhai a aeth gyda'r tren i Gymru yr oedd Arglwydd Harlech, Mr. a Mrs. Halpert, a Miss Chauncey. 'Cyfarfuwyd hwy yn Llan Ffestiniog gan yr Anrhyd. F. G. Wynn (Glvnllifon) ewythr; yr Anrhyd. Mr. Hill; Mr. J. W. Price (Llundain) Mr. Thos. Jones, Agent yr ystad Mri. Wm. Owen, J. Lloyd Jones, a Griffith Jones, goruchwylwyr chwareli'r ardal ac ar ystad ei arglwyddiaeth, a pharti o fechgyn y Scowts. Aed a'r arch i eglwys y plwyf, lie yr arweinid y gwas- ;anaeth gan Esgob Bangor a'r Rheithor T. A.Williams. Yr oedd y bedd wedi ei dorri mewn craig ar dir y fferm, a'i arglwyddiaeth wedi cyfarwyddo yn ei ewyllys ei fod i'w gladdu yn y dull mwyaf syml a dirwysg, a'i fedd yng ngolwg Dyffryn Maentwrog a ymled mor ddiail o dlws o ben y clogwyn lle'r huna'i Iwch hefyd, nid oes dim ond carreg foel oddiar ei ystad i fod ar y bedd, a rheiliau haearn i'w gadw rhag cael ei sathru gan ddieithriaid. Ymysg y wreaths yr oedd un oddiwrth ei gatrawd, y Welsh Guards, ac angor oddiwrth ei frawd a'r aer i'r ystad. tt O'R HEN SIR, SEF SIR FON.— Saboth a chysgod tywyll y Rhyfel yn drwm arno oedd y Saboth o'r blaen yn Llangefni, pan wibiai'r newydd o fin i fin fod y Preifat Jas. Harries Roberts, unig fab i wraig weddw, a bachgen o fucbedd hardd, wedi ei lad.d yn Ffraine felly hefyd y Preifat Arthur Will- iams, mab ieuengaf Mr. a Mrs. Williams, Mona House. Arthur yn 24ain oe(t, ac yn ddyn ieuanc o gorff llathraidd a golygus. Ym- j ddeng,\s mai'r llyn a eilw'r ,yr yn illtiltnelt, ydoedd ei waith, a thra -wrth y gwaith prvsur hwnnw, saethwyd ef trwyi galon. Chwaer iddo yw Mrs. Josephine Lewis, y gantores hysbys, a brawd idela yw arweinydd y gan ym Moriah (M.C.). A dvna ddewrddyn hoff oedd y Lifft. Torwerth Griffiths, mab i Mr. a Mrs. Griffiths, Worcester Roar, Bootle .cyn dyfod i'vvced, vs y d.-yweiiir, aeth i wiad' lie nad oes cvfrif oeiran o'i mewn. TCi fam o Fodfforld a'i dad o eras Llew Llwyfo. Ym Modffordd y trenlioèd ei fljnycie.oedti di- weddaf, a bu yn Ysgol Sir Llangefni, ac yn ffefryn gan bawb yno a phan dorrwyd y newydd i'r Ysgol, wylai pawb yn hidl. Sibrydir, a hynny oddiar awdurdod. fod ym mryd yr Annibynwvr i wahodd y Parch. Llewelyn Lloyd i'w Cymanfa nesaf, a gy nhelir yn Llangefni. Talu'r pwyth i'r M.C. ar ol i'r Parch.O.L. Roberts fod ynySasiwn ynLlan- nerchymedd. Tebyg na chollodd Mon yr un gwr cyhoeddusach na mwy blaenllaw na'r Henadur A. McKillop, a gleddid ym Mheniel, Llannerch y medd, ddydd Llun cyn y diweddaf. Efe'n byw yn y Ty mawr, a'i fywyd yn fwy na'i dy, ac na'r Llan. Ni wel- odd y Sir wr mwy aml-ganghennog ei fywyd, na neb y n fwy o bwyllgorwr. Fyth ahefyd ar hyd y lynyddoedd yn cynadledda a phwyll- gora. Am chwarter canrif yn warcheid wart, yn YnaJ Hedd am un mly ned d ar hugain, yn gadeirydd y Fainc am un mlynedd ar ddeg, ac yn gadeirydd Bw-rdd yr Undeb am ddeu- tJdeng mlynedd. Yn ddiacon cadarn gyda'r Annibynwyr, a bwlch Uydan a dwfn fydd. ar ei ol yn y capel, ac yng nghwrdd chwarter ei enwa,d,Ile y'i hystyrrid y lleygwr cryfaf. Yn ddirwestwr eidagar, ac yn gefn i ddirwest- iaeth y wlao. Mewn gwirionea J, y r oed d ei fywyd llyd an yn cyffwrdd a phopeth ym mywyd gwleid yddol, addysgol, a moesol y Sir. Dechreuodd ei fywyd fel gorsaf-feistr, a bu yng Nghaer a Thycroes, cyn symud i'r Llan. Dolur y galon oedd ei waeledd, ac nid hir y bu ar ol ei fab Sand y." Cafodd arw yl tyw ysog --tori anferth ei maint yn ei hebrwng i'w orffwysle lonydd. Agos i ddeugain o weini- dogion, llu o Gynghorwyr ac Ynadon Hedd, cynrychiolwyr gwahanol fyrddau, a diacon- iaid lawer. Ac wrth dalu gwrogaeth iddo, -nid oedd atal-dweyd ardafod neb. Gadaw- odd vveddw a meibion a merched, un yn briod a'r Parch. R. Morris, gweinidog ei gapal. Hefyd, Mrs. McKillop, o Rosneigr, yn chwaer yng nghyfraith, a'r ddwy Miss McKillop yn nithoedd. Weithiwr da, boed, y bedd yn orffwysle hyfryd iddo. Pan y clywid Swn y bladur Yng Ngorffennaf ar y ddol,— Aeth i ffwrdd-hen weithiwr prysur— At ei waith ni dd aw yn ol Arfau'i waith o'i ol yn loywon, Ond mor oer ei law yn awr Ac heb wefr ei wyneb tirion Gwag yw'r Llan a'i hoff Dy mawr. —Llyyad Agored.

Wrth Grybinio a Myd) lu.

Advertising