Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trem l-Cydymdeiralad.I

Trem IMhimaas a Cusi.

News
Cite
Share

Trem IMhimaas a Cusi. Ymddengys i mi fod rhai pohl-ynan- fwriadol, gan amlaf-yn achosi braw a gofi < i berthynasau a chyfeillion milwyr SJ 'n y ffrynttrwy fod yn rhy brysur i gredu a thaenu pob chwedl ddrwg a gychwynnir allari, ac weithiau yn y modd y mynegir vr hy n a fo'n wir. Un o'r tueddiadau rhyfedd af i ni yw'r uri i frysio mewn cyhoeddi newydd drwg. Ymddengys fel greddf mewn rhai pobl. Nidanfynych y digwyddodd i chwedl' au anwirgael eu taenu am fechgyn yn y rhyfel presennol. Cyhoedqwyd rhai fel meirw a hwythau'n fyw. Gresyn yw hyn ar bob cyfrif. Ni ddeil natur dyn orlawenydd mwy na gordristweh. Bu rhai farw tan ergyd y newydd drwg, ond fe fu ereill farw tan ayffro syd yn new. ydd gwell na'u d isgwyliad,. Mew n amser fel hwn, fe ddylai pob dyn fod. yn bur ofaltis cyn rhoi aden i glywedion diawd umod. A phan fo'r newydd d rwg yn ffaitlu nid pawb fedd y ddawn i'w gyfleu yn y modd goreu. Mae'n hawdd iawn, trwy annoethineb, achosi mwy o ddolur nag syd 3 raid. Pan laddwyd Absalom yng Nghoed Ephraim, ymddengys dau ddyn-Cusi ac Ahimaas-fel cludwyr y newydd i Dafydd. Mae'n eglur fod Ahimaas yn arfer cludo newyddion da. Trafferth fawr gafodd y dyn hwnnw: i gael caniatad Joab i ddwyn y newydd drwg y tro hwnnw. A phan gafodd ganiatad, yr oedd Cusi wOOi cychwyn o'i flaen. Gymaint oedd. brys Ahimaas fel y eafodd y blaen ar Cusi a phan w elod Daf- ydd ef yn dod, fe gredodd yn y fan fod ganddo newydd da ac ebai efe Gwr d a yw hwnnw M â chenad, wriaeth dd a y d aw efe. Ond nid da mo'r newydd, eithr ymddengys fed yr Ahimaas caredig hwn wedi meddwl y gallsai dorri'r newydd drwg i'r brenin yn dynerach nag y gwnai Cusi, ac mae dull dyn doeth yn yr hyn a ddywedodd wrth Dafydd. Ond cyrhaecldodd Cusi cyn iddo ef orffen ei stori, a gyrrodd y dyn hwnnw'r newydd drwg ar ei union, yn saeth i galon y brenin. Fe ddywedodd Cusi'r gwir ond gwell gennym galon a genau'r Ahimaas a garai newyddion da, ac a wnaeih ei oreu i dorri'r newydd drwg yn y ffordd fwyaf tvner. Yr ydym o'r blaem wedi cyfeirio at ddynion o'r ffosydd yn anfom llythyrau cysurlon i'w rhieni a'u perthynasau, ac yn ceisio lleihau eu pryderon. Un or i pethau mwyaf prudd-dyner i ni, yn ddiwedd- ar, oedd clywed mam i fachgen oedd, yn y ffrynt yn datgan y cysur a gawsai mewa llythyr oddiwrth ei mab, yn ei chymell i beidio a phrvderu yn ei gylch o gwbl, a'i fod yn i ach a chalonnog. Ond ymhen ychydig oriau wedyn, daethai cymydog i'w hysbysu fod ei mab mewn caledi mawr, a'r un modd yr holl gatrawd yr oedd ynddi. Ac felly fe dynnid, ymaith y cysur caredig y ceisiai mab ■ ei osod yng nghalon ei fam. Cred wn, yn sicr, mai nid meddalweh teimlad a bair inni sgrif- ennu fel hyn, eithr fod gan gymdeithas hawl ar ei haelodau i beidio â phoeni neb yn fwy nag y d ylid. Ac yn wyrneb yr holl newy d d ion drwg, da yw gweld foi gwroldeby bechgyn a roddodct eu byA-yd dros achos cyfiaw-nder a dynoliaeth yn cael ei ategu gan wroldeb y rhai a alara eu colli.

I Tpim III-MCIpdpe-m ar f…

Advertising