Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

-V- ]I -Gotten Cymtfo, yp…

-I IClep -y Clawdd I

Advertising

Advertising

Advertising
Cite
Share

Roberts, Gwynfa; Ap Elfyn, Mostyn; Tegfelyn, Maesglas; y Prifathro J. M. Edwards, M.A., a Dr. J. O. Jones, Tre- ffynnon: y Gynghorydd a'r Ynad Henry Powell, Gwilym Rhug, a Mr. Humphreys, (Penrhyn), yr Arolygydd lechyd, Fflint Mylyr Mavhno, Connah's Quay; y Cyng- horydd C. L. Williams, Sychtyn yr Athro W. J. Roberts, B.A., jrWj Ugrug y Parch. I. C. R 'berts, G-wern y mynydd Morfin, Coe llai a'r Parch. T. Miles Jones, y oanwr gyda'r tannau, Treuddyn; a Hu eraill, na chaniata gofod i ni eu henwi, felly na ddigied neb am i ni beidio a'u henwi. Gwelwn orJdiwrth y rhestr hon y gallwn gael Cym- deithas In cjnnwjs y Bywyd Gymreig yn llawn. 1, Llenyddiaeth Gymraeg 2, Barddoniaeth Gymraeg 3, Cerddoriaeth, y n cy nnwys y 3 ely n a'r alawon 4, Y Dc1 rama Gymraeg 5, G-wleidy d diaeth Gym- reig 6, Addysg Gy mraeg 7, Crefydd Gymraeg. Gwyodom foci yn Sir FAint lu yn earn eu hiaith, eu gwlad, a'u ?enedl, yn angerddol; a gwahoddwn hwy i ddywedyd eu barn, ac i ddyfod i wneuthur a ellir i'wdyrchafu. Cr(N3.wiiyrlivcldGol" ygyct(ii cenedlgarol Y BRYTHON hynny o ofod fyth a allo i ni drafod y pwnc amserol hwn. Guyddora fod rhai rhannau o'r Sir y mae'n anobeithiolgallu eii Cymreigio oiici gad ewel-i i ni wneuthur ein goreu i atal y llanw Seisnig, llwyJ, ananh, sy'n llifo i'n gwlad ac os medrwn, trown ef yn oL—-Ydwyf, o ddifrif ciros fy iaith, fy ngwlad, a'm cenec 1, MEUDWY MACHREfH. Pwy sy'n dal y dorch ? At Olygydd Y Brython ANNWYL Syp.Un noson aeth yn ymgom rhwng nifer ohonom ynghylch yr englyn cenedlaethol; ac fel y digwydd yn fynych, di„ eddodd yr ymgom mewn dadl. Pwnc) dda il oed( ,—'Pa fart c a enillasai amlaf ar yr englyn yn Eisteddfodau Cenedlaethol yr utrain mlynedd diweddaf ? Fe ddadleuai un o'r cwinni mai Gwydd erig fe fy nnai un arall mai Eifion Wyn. Ond ni wyddai'r un o'r ddau pa sawl gwaith, nac ym mha le, yr enillasai y naill na'r llall. Tybed ynieflrweh chwi, syr. neu un o'ch d arllenwyr, dorri'r ddall ? Carem wybod pa ddau fardd sy'n sef y 11 u-haf pa savvl gwaith 3 r enillodd pob un ym mha Eistec'dfodau, ac ar ba destyn- au ? Gvc a'r Eister < foe Gene. laethol wrth y d mv,3, feallai y b  drws, feallai y bycld ai'r wybod aeth yn ■ddiddorul i ry" rai heblaw—Yr eidd.och, Pen y graig. AP ROBERT. Dau neu dri o bethau. I At Olygydd Y BRYTHON I ANNWYL SYR,-Credaf fod yr Hutyn diddorol dipyn yn unochrog ar y bocsio barnol," chwedl yntau. Fe wyr ef cystal a minnau mai tuedd Ym- neilltuaeth yng Nghymru fu esgeujuso ac hyd yn oed ddibrisio'r corff ac edrych ar y dibriscod hwnnw fe pe bae yn rhyw rinwedd mawr, ac ar bob ymarferiadl er datblygu'r corff fel peth o'i le, ac i'w ochel. Dyma sy'n cyfrif, goeliaf fi, am ansawdd y tai yn y wlad, fod y gelfyddyd o goginio wedi ei hesgeuJuso gymaint-y badell ffrio byth a hefyd—a bod y dyciau yn fwy cyffredin yn siroedd mynyddig Cymru nag hyd yn oed yn slums Lerpwl, ac fod ystadegau yn dangos, ys ywaeth, fod amhurdeb ac anniweirdeb ya uwc\ yn siroedd mwyaf Ymneilltuol Cymru nag un man arall yn y deyrnas. Y ffaith ydyw, fod y dyn ieuanc a brisia ac a ofala am ei gorff ac a a trwy ymarferiadau priodol er ei ddatblygu, o angenrheidrwydd yn ddyn glan a ,moesol; a chyn belled ag y mae hynny'n mynd, yn gweithredu yn hollol gyson a'r Beibl. A gweIl gennyf ddynion felly na'r corachod crefyddol" yma sy'n dwyn gwarth ar,ein gwlad trwy eu hanniw- eirdeb llechwraidd, ac mae'r gwyr hynny a all ymarfer eu dyrnau os bydd galw yn llawer amgenach na'r dosbarth gwaed-deneu ac ofnusa welir morfynych yn dod i'r trefi yma o'r wlad, yn bowio i bawb, ac yn derbyn pob sarhad yn ddirwgnach, Mae gennyf awydd gofyn, syr, yn y cysylltiad yma, paham y mae diwydiannau wedi eu hesgeuluso gymaint yng Nghymru ? Hufen yr hogiau yn gorfod gadael yr hen wlad i chwilio am waith. Mor hawdd y gallasai Llannerch y medd, dyweder, fod fel Leicester yn Lloegr, fellle i wneud esgidiau a Felin- helineurhywlearallar Ian mor Cymru fod felCammell Laird's, i adeiladu llongau; a pham, yn ystod y rhyfel yma, na chaed gwaith cyfarpar rhyfel ym Methesda neu Ffestiniog,—Ileoedd mor od o fanteisiol, a'r fasnach lechi mor isel ? Buasai hynny yn cadw'r hen deuluoedd adref, ac yn gyfle diail i'r bechgyn ddysgu peirianwaith, ac i ddod ymlaen yn y byd ond hwyr- ach mai fi sy'n rhy fydol w th ofyn pethau felhyn. Mae'n resyn na fuasai Swyddfa Rhyfel yn gwneud rhyw ddatganiad croew bellach mewn perthynas i'r Cadfridog Owen Thomas, yn lie fod hwn a'r llall yn codi bwganod, ac yn dychmygu rhesymau sal o'u pen a'u pastwn eu hun, heb rith o sail iddynt. Carwn awgrymu'n gynnil i'ch gohebydd, mai nid Sais na Phabydd na Phagan yw pen dyn Swyddfa Rhyfel- Gwelaf fod dyn y Drych yn cymeradwyo ysgrif y I Gwir Anrhyd. G. W. E. Russell,—ac un dda ydyw ond fe helpiodd hwnnw ei oreu, beth amser yn ol, i geisio disodli Mr. Lloyd George. Dyma i chwi un o'i frawddegau, pan wnaed Mr. McKenna yn Ganghellor yn ei le ?Vo? !??' have business instead of /?Mc??, and we applaud the change." 0, felly 17 Sefton Sq., Lerpwl DANIEL 0. JONES 1