Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

I Trem I-.Kinmel fyth.1,

ITrem II—Swyddogion Rhyfel.I

I from III—Y SefyllfaI I.Gyffredinol-I

Ffetan y Gol.

News
Cite
Share

Ffetan y Gol. Cofied pawb 10'11. anfon i'r Ffetan mai dyma'r gair sydd ar ei genzu:— NITHIO'R GAU A NYTHU'R GWIR. Eisieu Fflint yn Fflam. At Olygydd Y BRYTHON. Syn. Kid y fflam ,y sonia Dyfed am dani yn ei emyn i Ben Calfaria, ond fflam y tan Cymreig. Erfod Clawdd Offa>—cledd uffern •—yn ymestyn trwy y Sir, credwn too ynddi nid llin Cymreig yn mygu, ond ambell fflam Gymreig hefyd. A dyna fy amcan yn ysgrifennu ceisio dwyn y ffiamau Cymreig ynghyd i wneuthur un fflam fawr. Deallaf, trwy y Parch. T. Miles Jones, Treuddyn, fod syniad yn y Sir mai buddiol iawn fyddai sefydlu cymdeithas i geisio dyrchafu ein hiaith, ein gwlad, a'n cenedl. A oes digon o fflan-tau Celtaidd yn y Sir i wneuthur un fflam fawr i losgi'r anialwch gwrth-Gymreig ? Credwn fod credwn, am hynny ysgrifennwn. Pe'r aem ati o ddifrif, gellid ffurfio un ar unwaith, a threfnu i gynnal cyfarfodydd neilltuol ar adegau neilltuol mewn Ileoedd neilltuol; dyweder, yn y Rhyl, Treffynnon, Fflint, yr Wyddgrug, a lleoedd eraill. Buddiol hefyd fyddai Eisteddfod flynyddol dan ei nawdd, a'i chynnal ym mhrif drefi'r Sir yn eu tro, fel Eisteddfod. Daleithiol Powys a dylid hefyd ffurfio cangen-gymdeithas i'r plant. Pe rhoddem drem dros y wlad i weled pwy sy'n debygol o gydsynio, credwn y gall em enwi ein Hanrhydeciclus Aelod Seneddol,-Mr. Herbert Lewis a Mrs. Lewis Cynfor a Huwco Penmaen, y Rhyl y Parch. T. M, Jones (Givenallt), y Gronant Mr. Thomas

Advertising