Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

I Trem I-.Kinmel fyth.1,

ITrem II—Swyddogion Rhyfel.I

I from III—Y SefyllfaI I.Gyffredinol-I

News
Cite
Share

I from III—Y Sefyllfa I Gyffredinol- I Fe'n rhybuddid ar ddechreu'r symudiad ymosodol presenno] i beidio a disgwyl rhuthr- iadau ysgubol a buddugoliaethau mawrion sydyn, adengÿsyrhanesddoethed y rhybudd. Ond y mae'r Prydeiniaid a'r Flrancod yn graddol enniU tir yn y Gorllewin, ac wedi gyrru'r gelyn yn ol ar ffrynt go faith hyd at drydedd llinell eu hamddiffynfeydd. Clyw- som gan rai a fu yn y rhuthr, ac a aethant i ffosydd y Germaniaid, ddyfned, gywreinied, a chadarned oeddynt. Faint bynnag a baratodd y gelyn 0 atalfeydd ym mhellach yn ol, gellir bod yn bur sicr ei fod yn ei rym mwyaf yn y ffrynt ac argoel calonogol i ni yw eifod yngorfod ildio cjmaint ag a vvnaeth eisoes. Ac ymddengys fod y Cynghreiriaid yn cad w at eu trefn benodol o symud ymlaen yn raddol, gan ddefnyddio yng nghyntaf y magnelau mawr cyn anfon allan y dynion, ac wedi hynny danbelennu dros eu pennau i wanhau rhuthr y milwyr Germanaidd-pan font yn cymryd un o'r ffosydd. Yn ol y newyddion bore heddyw (dydd Llun), deil y Rwsiaid a'rlta'iaid i raddol ennill tir. Parha brwy d rffy rnig c flaenkovel. Mae'r German- iaid yno wed i crynhoi atgyfnertliioii inaxa, rion mewn magnelau a dynion, ond nid ym- ddengys, hyd yn hyn, fod y Rwsiaid yn I gwneuthur osgo i encilio, na bod pall ar eu hatgyfnerthion hwythau mewn un modd. Pe gorchfygid y gelyn yn y fan hon, difrifol iawn iddo ef fyddai hynny. Yn ol fel yr ymddengys pethau yn awr, gellid meddwl fod y Oynghreiriaid wedi mesur grym y gelyn, ac yn gwasgu arno o bob pwynt. Y cwestiwn yw, Beth sy tu cefn i'r Germaniaid ? Diau eu bod eto'n gryfion mewn dynion ac arfog- aeth. Ond mae'n ddiamheuol f od o'rtu cefn iddynt hefyd anfodlonrwydd cynbyd.dol ymysg y boblogaeth, a rhai-gwyr o nod yn siarad allan yn blaen eu condemniad ar y Caiser a'i Weinidogion. Baidd democratiaeth godi ei lief yn groch mewn rnannau, ac y mae tystiolaethausicr fod y wlad yn gyffredinol mewn gwasgfa oherwydd d iffyg cynhaliaeth, a chyda hynny symudiad. ymysg dosbarth go ddylanwadol yrnhlaid heddwch. Ond arhyn o bryd, mae crib.y Caiser a'i Staff yn llawer rhy uchel i feddwl plygu at gynnyg telerau heddweh y I ,allai'r Cynghreiriaid eu hystyried o gwbl. --0--

Ffetan y Gol.

Advertising