Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

I Trem I-.Kinmel fyth.1,

ITrem II—Swyddogion Rhyfel.I

News
Cite
Share

ITrem II—Swyddogion Rhyfel. Yr ydym wedi arfer pwyll a gochelgarwch o'r dechreu rhag rhuthro i farn ar bethau ynglyn a'r rhyfel ym mhellach nag y caniateid gan dystiolaethau clir. Buoiu felly gyda golwg ar y gweithrediadau yn y Dardanels a Mesopotamia. Ond mae'r anf o -ilonrwyd d i rai pethau ynglyn a'r trefniadau a fu yno'n parhau, a'r penderfyniad i fynnu ehwaneg o eglurhad yn cynhyddu. Credir ddarfod i'r trefniadau ar gyfer clwyfedigion fod yn dra diffjgiol, ac na fu'r cyd-ddeall yr hyn a ddylasai fod rhwng yr uehel swyddogion perthynol i'r gwahanol fyddinoedd. Aberth drud i rieni a gwragedd fu rhoi eu meibion a'u gwyr yn ebyrth i ryfel, ond mae'r syniad ddarfod i'r glewion a gollwyd ac a glwyfwyd ddioddef mwy o galedijnag oedd raid yn peri i ng anniod d ef ol. Nid o es le i d d ad 1 yngh y Ich glewder a medr ac ymroddiad y nlllwyr cyffredin, ond mae lie cryi i amlieuaerh a fu iddynt--o leiaf hyd yn ddiwedd ar-gael arw einiad teilwng ohony nt hwy. Ar hynob ryd bryd, d a genny m weld arwyddionfod eff eith iolrwydd swyddogol yn llawer gwell, ac mae rhai swyddogion ieuanc--yn eu rnysg nid ychydig o Gymry-wedi cyfiawni gwrhydri, ac yn fawr eu clod gan y milwy r a arweinient. Er prudd ed y syniad am barhad maith y rhyfel, mae'n ffaith ddiamheuol ddarfod i'r flvtyddyn ddiweddaf fod o fantais fa\vr i'r Cynghreiriaid'—mewn darpar pob math ar arfogaeth rhyfel, eas^lu achymhwyso milwyr, ac yn enwedig i baratoi swyddogion. Rhaid ad,d ef, ni gredwn, na ddaeth cyn ddisgleiried catHridogion Prydeinig i'ramlv.g ag eiddo'r Galluoedd eraill. Gall mai un rheswm am hynm yw na chawsant hwy eto gystal cyfle, ar raddfa eang, ac mewn ymosod. Gwnaed gwaith rhyfeldol, mae'n wir, o ddechreu'r rhyfel hyd yn awr, ac enillwyd brwydrau disglair yn wyneb anawsterau dybryd. Yn awr, modd bynnag, fe gychwynnir ar symud ial mawr a phenderfynol, a rydd gyfleusterau i athrylith amedr y car!,fridcgion ac efallai, cyn hir, y cyfyo o'u plith rai o euwogrwydd cyffelyb i amryw ymysg y Pfrancod, y Rws- i aid. a'r Germaniaid—oherwydd ofer anwy- byddu gallu diamheuol rhai o gadfridogion y gelyn. 0 ran ein Uynges, gallwn ymffrostio fod gennym ynddi uchel swyddogion o'r radd flaenaf ac wecii cyfiawni eisoes wihydri anfarwol. «

I from III—Y SefyllfaI I.Gyffredinol-I

Ffetan y Gol.

Advertising