Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

I Trem I-.Kinmel fyth.1,

News
Cite
Share

Trem I-.Kinmel fyth. Ni wnawn ymddiheurad o gwbl am ddychwel- yo at y mater hwn eilwaith a thrachefn. Mae'n fater rhy bwysig i'w adael lie mae. Geilw cyfiawnd,er at Gymroabrofodd ei hun, yn ol yr awdurdodau uchaf, ac yn 01 y gwaith a gyflawnodd "yn ei swydd, a chyfiawnder at genedl y Cyrnry, am i'r hyn a wnaed ynglyn a'r Cadfrilog Owen Thomas yng Nghinmel gael ei wyntjllio mewn gwlad a Senedd, a'i Idwyn allan tan olellni cyhoedd, modd y gwelo pawb ygwir-reswm d ros y sarhad erchyll hwn. Niddigwjdd ygelJirfforddio ici(I o fynd heibio a dim onr1 protest yn ei erbyn am dro, pa mor grj f by nnag y gan hwnnw fod, ydyw. Yr unig beth rhesymol a phriodol inni fel cenedl i'w wneuthur yw parhau i hawlio goleuni llawn ar yr hyn a wnaed. Cyngor henfarnwrifarnwrieuancydoedÔ," Rhowch eich dyfarniadau, eithr na roddwch byth eich rhesymau canys wrth roddi eich rhesymau. chwi a roddwch garn i feirniadaeth gwrth- wynebydd." Ond mae hi'n ormod o'r dydd heddyw i gymdeithas dderbyn dyfarniadau hyd yn oed farnnyr y ddaear" heb eu beirniadu, na'u goddef os yn afresymol. Ac er cymaint awdurdod Swyddfa Rhyfel a Llywodraéth Lloegr, ni fyn y bobl dd erbyn eu rhaith a'u cyflawniadau fel pe baent anffael- edig. Ac mae'r cam a wnaed vng Nghinmel yn parhau-yn parhau yn orthrwm ar iaith, d yhead au, a hawtiau cenedl deyrngar. Fel y cryb wyllasom o'r blaen, nid ydym yn eredu y beiddiesid cynnyg peth fel hyn ar un genedl arall yn y Deyrnas Gyfunol. Pa wlad wed i'r siarail sydd Mor lan a Chymrn lonydd ? Ond mae'n bosibl bod yn rhy "lonydd ar adegau, a hawdd gan ormes osod ei sang haearn ar lonyddwch eenedl. Arhvn o bryd, ymddengy's mai Syr Arthur Markham yw'r arw yaf d ew r y n y gwaith o wasgu ar y Llywodraeth am ymchwil i'r maLer blin hwn, a gobeithiwn y cefnqgir ef mor effeithiol gan eraill fel y ceir y gwir achos, pa mor an- nymunol bynnag y gall fod., aphwy by nnag a fo'n ymddpngos yn anffafriol tan y goleu, ynglyn a'r symudiad rhyfedd hiii yng NgWersx 11 Cinmel. Mae yma ry w ysbryd y rhaid eiddal, a'iddwyntanbrawf ynLlysy Cyhoedd. Mae gan gened 1 a god odd fyddin o 250,000 o filwyr, a'r mwyafrif mawrheb orfod arnynt, havvl i ofyn tegweh oddiar Ia,r Swyddfa Ithyfel; ac ynolprofionpurgedyrn, dyna oedd ewyllys y diweddar Arglwydd Kitchener, yn enwedig ynglyn a safle'r Cad- fridog Owen Thomas. Mae'n s n mor fuan wedi marwolaeth y dyn mawr hwnnw y d ech reuodd y symudiad chwyldroadol yng Nghin- mel ddod i rym. Beth ar v ddaear yw gwir ddirgelwch hyn oil ?

ITrem II—Swyddogion Rhyfel.I

I from III—Y SefyllfaI I.Gyffredinol-I

Ffetan y Gol.

Advertising