Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

PB- GOSTEG.

I DYDDIADUR.

I Cyhoeddwyr y Cymod

Advertising

Clep y ClawddI sef Clawdd…

Basgedaid o'r Wlad.

News
Cite
Share

Basgedaid o'r Wlad. SYCHTYN, iiB FFLINT.— Medal Avian Miss Get.Not Fawrth yr wythnos ddiweddaf, yng nphapel yr Annibynwyr, Sychtyn, Caed eyfarfoci o no^wedd eithriadol, sef cyflwyno bathodyn arian, rhodd. Miss Gee, Dinbych, i aelod au hynaf yr Ysgol Sabothol yng Ngogledd Cymru. Arw res y cyfarfod oedd Mrs. A. D. Pughw, The Mount, 91ain mlwydd oed, gweddw'r Parch. H. D. Pughe, gwe inicog yr Annibj nwyr yn y Drefnewydd, I flynyrJdoedd yn ol. Cjnhulliad rhagorol I y cyfarfod d an naw del Cynghrair yr Eglwysi Rhyddion; .y llywydd oedd Mr. C. L. Will- iams, C.S., TJ'n llwyn; y trefniadau'n nwylo Mr. John Owen, Pentre, Wyddgrug, ysgrifennydd lleol y Cynghrair. Wedi canu emyn, ac i Mr. Owen weddio galwodd y llywydd ar Mr. Thomas Williams, Penybryn, a Mrs. Pughe, ymlaen i'r Set Fawr, y naill i gyflwyno'r bathodyn, a'r llall i'w dderbyn a diddorol dros ben oedd gwaith yr hen ch r aer a'r fam yn Tsrael, agwen siriol ar ei hwyneb, yn cydnabo j. Yndilyn, caecf cyn- rychiolaeth deg o'r pedwar enwad, mewn areithiau add as i'r amgylcbiad, yn llawn addysgiadau a chynghorion buddiol gan y llywydd, y Parch. Thos. Morgan (B.), Wydd- grut, y Parch. George Jones (M.C.), Sych- tyn Mr. Edward Jones (M.C.), T) newydd Mr. Edward Jones (W.), Lambeth House, a'r Mri. Wm. Williams a Peler Powell (A.), Biyn Seion, S,chtyn,-i gyd yn llongyfarch Mrs. Pughe yn galonncg ar ei gwaith yn ennill y bathodj n, fel gwobr am ei ffyddlondeb i'r Ysgol Sabothol ar hyd ei hoes faith, ac ym a-nnog pawb ereill i ddilyn ei hesiampl. Wedii'r diolchiad.au arferol i'r llywydd. y dieithriaid, a phawb a gymrodd ran, a chanu Am yr Ysgol Bad Sabothol, ac i Mr. Edward Jones, Lambeth House, arw aiii mewn gwedcj i, dibennwyd cyfarfod bynod offeitliol, a phawb yn tystio mai da oadd iddynt fcol yao.-Aelod. 0'? HEN ?7?, ??Jf ?7? ?OJ?.—AT aos Lun, ym Meth?nia (A.), Rhos y bol, mwynhawyd darlith ragorol y Parch. T. Erans, Porth Amlwch, ar yr Hiraethog fawr. Efe'n gwybod mwy am dywysog pregethwyr a beii-dd Cymru nag odid neb, oddieithr ei frawd patriarchaidd o Lorpwl. A beth pe clywsech, ef, Mr. Gol., ym adrodd y rhes penillionaddyfynechchwicwaithyPrifardd ynhaneseich gwibdaith r«nantus ddiweddaf? Ni cbedwir Hiraethog yn ei fedd cyd ag y bo Mr. Evans yn fyw.Dyma Rees arall, ie, Rees, sy'n werth arndano a'i wrhydri, sef y Lifft E. Ingli Rees, R.N.R., mab y d.i- weddar T. Morgan Rees (B.), Caergybi, a lie mae ei weddw yn byw eto. Cyn y Rhyfel, efe oedd prif s wyd dog yr agerlestr Napierian ac wrth ymadael a'r cwmni am y Llynges anrhegwyd ef gan Gymdeithas y Royal Humane a medal arian, hin-fesurydd, etc., am ei ddewrder yn achub bywydau dwylo llong dramoraidd. A'r wyth nos o'r blaen, bu i frenin Norway ei anrbegu a bathodyn, yn gydnabydcliaeth o'i lewder. A diwedd y mis diwedd af, gwelwyd ef yn Dover wrth allor serch, gyda'i feinir deg, sef Annie, merch y diweddarBarch. David Jones, Rhuddlan.—■— Dwyø oedd gweled priddo dwy chwaer a dwy efaill, merched i Mr. Owen Jones, Gwalifc House, Bodedern, 0 fewn tair wythnoa i'w gilydd, Miss Maggie Jones a Mrs. pa,rry, Li an drygarn y ddwy yn anterth einioes, ym 4:1 mlwydd oed y ddwy annwyl wedi cael cmid a bedd yr un pryd.Bu tra,foda,th lern y ag nghynhadledd Cwrcld Chwarter Bedy ddwyr Sir, ynglyn ag ymosodiadau "beiddgar" ar "wyiiedydd pennaf yr amseroedd,yrAnrh y«l* Lloyd George, yn Seren Gymru, paraiei cwestiwn y "Mesur Gorfod. Ac edlyWi chref iawn ydyw ysgrif feirniadol Dituygiwr ar hyn yn un o wythnosolion y Sir. A'i ..1'- gydion yn tynnu gwaed. A llosgi i'r byw y mae ei sylwadau arfryntwaith un gohebydo, d an gochl ffugenw, yn traethu cabld raeth y* y Seren am un o ged.yrn blaenaf yr enwad ym y Sir, sydd erbyn hyn dan y dywarchen werdd. NisgelJid gweitbred fryntach na lluchio cerrit at fedd y marw, a'r marw hwnnw'n gymeriad yr edrychai gwlad gyfan i fyny ato. --Ar gerdyn coffa y Preifat Teddy Parry, unig Uh Mr. a Mrs. E. Parry, Ty'nffynnon, Llannerck y medd, ceir y pennill tyner a chynhwyafawr hwn o waith ei ewythr, y llengar ac arck- gynadleddwr ei enwad, Mr. H. Creigfry. Parry, o r Llan. Yr oedd y Teddy hoff ym uno fechgyndisglemaf y Sir, ac agafodd foi-ti yn Calais draw, yn 23 mlwydd oed. D,r pennill:- Prudd yw meddwl colli Teddy Bachgen purlan fel y wawr- Rodd ei fywyd fel yr Iesu, Ar yr allor, yma i lawr Aeth o'i wirfodd yn aberthwr Dros ei wlad, a'i rhyddid 8UI; Br ei gwympo, mae'n goncwerwr,'— i1' Unwyd ef a Mab y Dym. '—Llygad Agored. 0 LAN FFESTINIOG.—Bydd ym dd» :&it et liaws cydnabod yma ac yn JVeheudir Cymru jlyweri fod Sergeant Philip Wooiforc!, Royal -Eriginecrs,-ict mab Mr. a Mrs. Alfred Woolford, Pen y bant-wctii sefyll arholiad yn Ffrainc ac ennill y Certificate ei Proficiency in the use of Mine Rescue Apparatus, a chael Excellen arni am ei fedr a llwyredd ei wybei- aeth. Y mae efe yn y rhyfel ers cryn ddeunaw mi: fe'i clwyfwyd ddwywaith ac afu dymor hir yn ysbyfcar y wlad honno; eithr hybodd a dychwelodd i'r rhengau yn llawn o'r afiaith ymladd He bo'r achos ya un cyfiawn a'r gelyn yn anghenfil gorthrymus ae yno y mae ar hyn o bryd yn gwneud ei ran gyqiug ereill yn yr ymosod mawr ac enbyd. Cyla, Ill.

Family Notices

Advertising