Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

PB- GOSTEG.

News
Cite
Share

PB- GOSTEG. Mitbttid y Llofft.T>aw'r drydeotd ar ddeg < hitbudd Llofft Stabal yr Hen Was ym Y BKYTHON XtMftf; ac fel hyn y mae hi'n dechreu :— MISTAR GOLYGYDD,—Mi geisis neud yn eglur 41roion nad ydw i, yn y llvthyra ma i'r BRYTHON. ie 'm yn codi cri gwrthryfal yn erbyn y ffarmwrs 1*1 y cyfryw. Mi fuoch weithia, miawn tre fawr fel Lerpwl, miawn crowd o boboi. lie bydda rhw fil yn ceisio mwthio trw'r un drws ar tinwaith, II a'r naill yn gwasgu'r llall Peth hollo 1 naturiol ydi i un feio'r un fo'n union tu cefn iddo fo am i wasgu, ond ma hi'r un mor naturiol i hwnnw apad ya ol,, "Does gin i ddim help, ond ydyn nhw'n y ngwthio i l' Ma'n bur debig ma'n nrysa'r thiatrs y bydd hi felly, ac nid yn nrysa'r capeli." kkol' .-Dyma hwn yn cyrraedd tddiwrth uu tbmt llengar Cyrn y Brain Sylt,-Beth yn y byd a waaeth i chwi gymysg* nynwent a chapel yr Adwy i mynwenta chapel Wern yn eich llith Oddicartref yn Y BRYTHON diweddaf ? Dau le gwahanol iawn, a dau le pur ttwog, y Wern yn ei gysylltiad i Williams, a'r Adwy fel y lie cyntaf neu'r ail y pregethwyd gan y Nethodistiaid.-Cofion gorem, yr eiddoch, S.Rf Mid ee. gennym retwm ym y byd i'w gynnyg,—disa •ad addef yn edifeiriol mai trwstaaeiddiwch hollol "eigus ydoedd lliihro i gyflawni'r fath gybolfa. Jlyderwn jael cyfle yn y rhifya lesaf i ddweyd gair am Kaat y Ffridd a rhai t'r bob] a'r petha* a weleoin .r fordd honno. tohtbydd Call.-Dyma nedya a ddaefch yma i gaa- "a ysgrif yr wythnot ddiweddaf:— AHKWYL OLY«TDD,—0« berawck yr hy* a fanlynynwerth eu lie ya T BRYTBOK, hwdiwch kwy. Os na fernwch felly, ac ot teflwch hwy i'r I laeged, ni fyddaf ronyn dicach wrthych, canyi y chwi a wyr.—Yr eiddoch, etc. Owyvkfydnabaipob gohebydd mor gall, nor fwyn .i ytbryd, ac mor barod i gredu'n goret am amcanion ac aaawsterau pobl ereill wrth orfod tocio yagrifav a mewid nodion er mwyn cael lie i bawb, rhag fod neb yn rkyaan ar y rhiniog. ooiwg byw arnytit.-Os gwir a ddywed y wasg, y I laaa droe dair mil o bapurau a chytchgronau Germani wedi cael eu lladd gan y rhyfel, sef pallm dod aUan oherwydddrudaniaethydeunydd, prinder darllenwyr a gofwy eu gwlad ond y mae rhyw fyw rhyfedd ar bapurau a chylchgronau Cymru ac er fod ami nu ehoaynt yn llai ei faint a mwy llwm ei arlwy, ni •hlyw.om farw' r un ohonynt hyd yma. Dyma' r rhain ar y bwrdd, a golwg byw ar bob un ohonynt:— tiymrtt, Cymru'r Plant, Welsh Outlook, Tr Ttnofynydd, T torlan (Llunda n), r Llustrn, T Cerddor, T Drysorfa, Trysorfa'r Plant, r LUimtryid, r Gjmrats. tymro Maft,,r Aivsiraiia,- Ym ei aaerchiad fis Nawrth diweddai, yn Ysgol Sir y Bermo (a geir yn lkwa yn Welsh Outlook am Fehefin) dywedai'r Pkfathro Reichel, Bangor, aaai ffaith go ddiddorol yiaedd hon sef mai Cymro tedd y tri gwleidydd a welsai bellaf a dyfnaf i'r angea am organ- ùi. adnoddau'r wlad os am eanill y rhyfel, lef .Mr. Lloyd George, Gweinidog Arfogaeth Prydain Syr Samuel Hughes, trefnwr Byddinoedd Canada; a Mr. W. M. Hughe* Prif Weinidog Awstralia. Y mae bywgraffiad yr olaf aewydd gael ei gyhoeddi'a Hyfrya swIlt net gan Huti;hinsou 4 Co., Paternoster Raw, Llundain; wedi ei yagriftnn* gan Douglas ^?fidea, y prif ddarlithydd ar Hanetiaeth Ddiweddar ym Mhrifysgol Sydney, New South Wales,-cyfrol ididilorol bob tudalen, ac ya neilltuol i ni'r Cymry, .a dechreu o'r diwedd rhoi ein dynion mawr i'r byd rhag i'r Alban a Germani fynd i gredu mai yno y genir pelt gwron ac mai yno y mae'r yaaennydd i gygl. I Dyna rai o ffeithiau'r gyfrol.- I—Mai dyti tiawd ei deulu ydoedd Hughes ityr ya 4Ua beth yw clemio am arian ac angenrheidiau | kywyd gwan o gorff ydyw, ac yn dioddef ar hyd I ei oes gan anhwylder a fuasai wedi torri calon dyn fiai a mwy llwfr bu mewn caledi a than y don am Syayddoedd ar ol ymfudo i Awstralia; ond un- waith y daeth i'r wyneb, nofiodd i'w Iwyddiant yn fyflym, ac aeth y rhai oedd yn cyfarth amo gynt i ymgreinio wrth ei draed. 2-Aeth drwy bob calcdi a dyma'r pam ei fod mor Adwfn ei gydymdeimlad a'r gweithwyr o bob J lradd; eithr nid cydymdeimlad slafaidd mohono y mae lawn mor barod i roi taw ar draha'r gweith- wyr safnrwth a direswm ag ydyw ar drais gwyr y eyfalaf a'r breintiau mawr, canys nid oes fawr o Adewis ihwng tyrant a ibyrant o ba ddosbarth kynnag y cyfyd. 3-Ac heblaw bod yn wleidydd craft, a chariwr aaenurau yn nannedd pob gwrthwynebiad, y mae'n areithiwr gwir hyawdl, a rbyia llawned o'r gwefr Seltaidd a Lloyd George; hyn yn enghraifft. o'i araith gofiadwy ym Mynachlog Westminster ddydd eedfa goffa milwyr Anzac, Ebrl1 2, 1916 :— I particularly wish to say to the people of this, my own homeland of imperishable memories: Don't let there be a downhearted man in this eountry We must succeed-we aball succeed- if the same stamina, the same stability, the same determination are with us in this generation that were with the generations before us who made this land what it is. Let all parties who are in authority—let all the men who are in command- take their courage in both hands and say: This war must be won, and whether we sacrifice less or more, we shall not cease or slacken in owr determination that before this carnare ceases we tkall hare ensured a peace that shall be worthy wf civilization. To acconapliah that task and to "preterre our hoaoar we shall be prepared to U make erery sacr;fice-to tke last aaa and tke httt shilhag A dyma ddywed y llyfr a at ciift. §ymrc ig .•— Mr. Hughes was born ia Jfartk Wales os Sept- "amber 25th, 1S64. He lived some years at Liandudno, and begaa his educatioa at the Llandudno Grammar School His mother came iroaa an old yeomaa farmer faaaily ia that aeigh- komrhood; hit father was barm ia Anglesey, a earpenter by trade. He was the aaaster- aaoulder engaged on the coastruction of the Mouse of Commoas and aleo of the Priace Coa- tort's sarcophagus at Frogmore. Mr. Hughes has always been proud of his Welsh associatioa, and is one of the Vice-Presidents of the New South Wales Cymrodorion Society William Morris Hughes, the great Welshman who stands forward to-day as the spokesman of the patriots every political creed thoughout the Empire, eomes from a family of yeomen-the class who were the backbone of England ia her medieval wars, for their unquenchable courage and sUirdiness, and their readiness to serve their ocuntry-the baekbone of our armies at Crecy aad Poictiers and Agincoart." Yr ydym yn falch wirioneddol o'a cydwladwr dis- giair, or gwaetha'i hereai ar bWJiy Diffyndoll a'r nacau masnachu A Germani, ac yn falch hefyd fod Cymru'n codi mwy nag un gwleidydd bydenwog, er mwyn tewi ten y Saeson ein bod wedi penfeddwi a mynd i addoli un am nad oedd gennym ragor nag un. Nid yw'r Hen Wlad fawr o glap yn ymyl gwledydd ereill y byd ond fe ddaw pennill Dyfed yn fwy gwir o hyd fel y cerdd y canrifoedd yn eu blaenau Pwy ddwed fod Cymru'n dlawd ? Mae tir a clio. Yn llawenychu yn ei chyfoth Hawn; Llywiawdwyr fegir ar ei thyner fron, A thyt brenhinoedd yn ei thai to cawn. A chwi bob! v villas a'r palasau, peidiwch byth a thursio na mingamu wrth basio hen fythynod a thai to cawn Cymru, canys ohonynt hwy y caiff hi ei phroffwydi ac nid ohonoch chwi. A welsoch chwi'r Brynllwyd. y twlcyn tywyll lie ganed John Elias, yn Eifionydd r A'ch helpo Ewrh ato i gael gwers,

I DYDDIADUR.

I Cyhoeddwyr y Cymod

Advertising

Clep y ClawddI sef Clawdd…

Basgedaid o'r Wlad.

Family Notices

Advertising