Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

YS1AFELL Y BLIRDD

Adolygiad.I

Advertising

tin Cenedl ym Manceinion,

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

tin Cenedl ym Manceinion, Cenhadon y Sul Nesaf. I YjMETHODISTIAJD OALFINAIDD Moss SIDE-10,30 a 6.30 W E Williams, Llanfairfechan PJBNDMWON—10.30, J O Joces, 6 B. Williams HBTWOOD 8T—10.30 a 6. VICTORIA PK-IO.30, R Williams, 6, 10 Jones. "S Elandderfef —F, AEN WORTH-2„ -30 a 6 LEIGH—10.30 a 6. Washington—10.30 a 8, Liew Jones,'Porthaethwy EARLESTOWN-10.45 a 5.30, ASHTOW-TODBK-LTNE—10.45 a 6.30, EGLWYB PINDKBOT ECOLES-ll aG.80, YR ANBriBYNWYB OHOSLTON RD-10.30 M Llewelyn 6.15,Dr. Owen ETSMBS BOOTH ST-10.30 Dr. 0 Evanst. 6.15, M Llewelyn QUEEN'S ROAD-10.30 a 6.15, John Morris .LD DTOCAN ST, BALFORD-10.30» 6.15, Oyfarfod Gweddi HOLUNWOOD—10.30 a 6.15, R Williams, Crewe Y WESLEAID DEWI 8AST—10.30, D R Sogers, 6, John Felix HOKEB—-10.30, J W (i Jones BEION-10.30, JOHNJ Felix, 6, J DOwen BEAULAH—2.30 W G Jones, 6.30, ps OAIFAEIA—10.30, W G Jones, 6, J S Williams WEASTE-2.30, J D Owen, 6-30, D R Rogers d S gg. Y BBDIDDWIRS- p S* Cp, MEDLOCK ST.-10.30 a,6 Vaughan FNGH TYLCLCISIEV LONOSIGHT—10.30 a 6 30, Bomb's LANE, SUTTON-10.30 a 5.30 k ssm- 1- OOFJWOH Y GWADD.- Unwaith yn y flwyddyn gwahoddir pawb sv n teimlo diddordeb Nn y Gymdeithas Genedlaethol i ,vy(igyfarfoil. yiigly-ii ai threfniadau, Mae hynnosyfory,- sylwch ar yr hysbysiacl, Na foed i neb deimlo y gellir hebgor ei bresenol- deb. Djmar unig gylch canolcg sydd gen- nym, ae y mae modd gwneud y Gvmdeithas yn llawer mwy o allu arweiniol nag ydyw. Ni ddylai unrhyw s mudiad Cjmreig, ar wahani r enwadau crefyddo], gael dechreuad o gwbl ond trwy y Gymdeithas hon, a djlai fod y rhwymyn cryfaf o undeb yn ein pfith. Cyrhaeddodd sane a,iirliy(leckius, gy(la.'i henw a'i gallu yn hysbys trwy Gymru; ond eto y mae lie i ddatbly^u. Ymegni-wai ni sydd adref igadw'r home fire burning ar y r aeh, yd hon hyd nes daw amryw o'i ffvddloniaid v" n- 01 o r rhyfol. EFENGYL GALONNOG.U^<xU Dr. Hugh Jones, Bangor, ei gyhoeddiad i'r Wesle- aid yn Hardman Street nos Sadwrn a'r SuI. Yr oedd yno gynhulliad gweddol dda nos Sadwrn, ar pregethwr mewn hwyl ragorol wrth d raetliu ar 1 loan iii, 19-21. Liefarodd y Parch. J. Felix eiriau croesawgar iawn ar ran y Wesleaid oherwydd gweled cymaint o Gymry perthynol i'r enwadau ereill yn bres- ennol. Y DIRlrESTJVYR BACH.-Aeth plant Gobeithlu Moss Side am drip tram i Alt ring- ham brynhawn dydd Sadwrn diweddaf Yr oedd y tywydd yn hyfryd, a'r plant wrth eu bodd, jn ysgafn eu calon, a'u pennau yn y gwynt, yn chwarae fel wyn bach. Cawsant bryd o fwyd rhagorol yn y capel C'\mraeg yno.1 m Øf met, IVETYID PORF-A. -viae lie cryf i gredu fod ein merchetl ieuainc y'n troi cefn arfy wyd o wasanaeth mewn ty ac yn wyneb y galw pa,rhaus sydd am ferched i siop, i swyddfa, ac l r weithfa, gedy lIawer morwyn ei lie am rhyw wasanaeth arall. Nid y cyfiog yw unig achos y cyf newid iad ,ond ceisio y maent f antoli mwy ar ryddid a chaethiwed yn sgil yr oriau hamdden. Mae'n gywilydd fod llawer ohon- om yn ceisio gosod llinell derfyn cydrhwng y forwynferch a r fasnachferch. Mae'n hen ddywediad mai'r flaenaf y w r wraig oreu. Ni ddylai neb feio unrhywferch am ddefnyddio'r cyfle digyffelyb hwn i droi at gJ-lch aran o wasanaeth. Mwyaf yr ymarferiad, mwyaf x- budd. Po bellai y lluchir y garreg cryfaf aiff y fraich. Mae bod yn effro i ddefnyddio cyne WTrth edmygedd, Dywed hen chwedI fod rhywun wedi bod am fil 0 flyn- yddoedd o flaen porth Paradwys yn disgwvl iddo agor; yna ymollyngodd am eiJiad i gysgu a plum ddeffrodd, deellodd fod v porth wedi agor, a chau drachefn AM BWT 0 B.REGETH.-CoIsia rhai o arwemwyr eghvysi r Anghydffurfwyr a'r Eglwys befydledig yn y dref yma gyehwvn symudiad i geisio ewtogipregethau. Dywed- ant y gwna banner pob pregeth v tro, ac byddai un bregeth yn He dwy yn ddigon Blii-ia'revi-iullei(ifaod, iiiedcl ant a gwael,&,r adnplclai. Bydd llawer o amser wedi pasio cyn y deuwn nfr Cymry i gredu mewn cyf- newidiad fel yna. Mae hyd y pregethau Cymreig fel y maent yndraderby niol. Pwy ad refnodd y r amser o'rhanner i'r t ri chwarter awr, tybed'? Mae perygl fod yr ymgais Seisnig uchod 5 n f.Vne^iaEto 'r anfodlonrwydd rhyfeddol c faterolsy'n bod ym myd crefydd y dyddiau hyn. Gall cynefmdra ffurfiol grystynetddio n wrthgiliad caled a dibristod o r bremtiau pennal. Ond paham y mae'n maid i bregethwyrfeio'r gwrandawyro hyd ? Aeth gwr unwaith at weinidog eglwv's yn Plymouth, America, i ofyn cyngor beth a fyddai oreu ei wneud pan ganfyddid fod cy nulleidfa ngysglyd. Atebodd y gwrgonest hwnnw Dos ar dy union i'r pulpud i dd effro pregethwr." BOLLTIWCH Y DRWS A.il1 BYTH.- Maeosgo ragorol i'w, ganfod yn einplith tuag at vvneud em rhan ynglýn a'r ymgais i ddar- bwyjio rLIywodraeth i atal y Fasnaeh Fedd- wol yn gyfangwbl tra pery'r rhyfel, a chwe inisueklyn. Bu r fantais o gwtogi oriau yfed yn lies eyffredinol i'r holl wla, a dyna ddad] i grj faf j r apel. Cyn liynny, gwelem fedd won yn barliaus; nij felly yn awr,er fod y fed difrif eto. Mae g weld cynulleidfaoedd yn troi all an yn resynug, Yr achos fod llai o feddwon ydyw fod yLJywodraeth wedi caniatau dytru r ddiod a'i gwanhau ond trwy hynny mae'r darilawyr yn elwa llawer mwy o arian nag oeddynt cyn cwtogi'r oriau. A thra bo elw'r darllawd ai yn cynhyddu mae gobaith y d inveetwyr am ataly Fasnach ynlleihau. Pe ceid holl eglwysi'r wlad yn berffaith unol, byddai y dylanwad bron yn anorchfygol. heb hynny ofer fydd y gwaitb. Cofied pob C?m?o a Chym raes ysgrifennu ei enw o blaid y r apel; mae'r cyfan i'w wneud cyn diwedd i y mis. j??nw OFN A Drc'??y?.—Mae llawer o Gymry ieuainc oddi?ma ymysg rhai o'r rhengoedd sydd yn yr ymladdfa fawr yn Ffrainc yn bresennol, ac y mae pryder yn gwmwl uwchben eu perthynasau a'u cyd- nabod. Gobeithir y goreu, ond eisoes daeth y newydd lleddf fod tri o leiaf ymhlith y clwyfedigion.

[No title]

Advertising