Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

YS1AFELL Y BLIRDD

Adolygiad.I

News
Cite
Share

Adolygiad. I A;.?,,e,r#A.,iadau mr yr Bpistol at y Philipiaid, gan y Pavch.. 0. L. Roberts, Lerpwl. Meirthyr Tydfil: Joseph Williams & Som. LW., Swyddfa'r Ty$t. Pris 2 /6. CaiDW'fgyfBolhoa nod wedd eiddo'run awdur ar Yr Bpistol at yr Hebremd. O'r ddwy, ezedwn fod iaith ac arddull y giyfrol newydd yn welliant ar yr un flaenorol, er cystal oedd hobno. Arferir y gair "cario 11 'n bur gyffredinerbynhynmewnllenyddiaeth Gym- iraeg,ynenwedigynownemynau-; end meihwn yn glir adeall pah am y d ewisir ef o lfaen y gair Beiblaidd "dwyn," Gall mai'n ffansi ni ydyw, ond gwell fuasai gennym dwyn na tihmio yma,yn cario gydag ef holl gyn. nwys y gair," braidd y mae'r gair 1 synied yn cario'n llawn ystyr a, meddwl yr apostol (a buasai cyfleu'n well na cario na dwyn); Cariar ddinaeyddiaeth gyda. hi "y roae' gwarehae'n cael ei gario ymlaen." Diau mai Ellioott, ac nid Elliott ddylasai fod ar fcudal. 180. Dam wain, yn ddiau, sydd yma, a chynnal yn gair i fyny ond dylid oywiro mewn ail-argraffiad, Petheuach man ar lyfr yw'r hyn a gry- bwyllaeom, 0 ran y llyfr trwyddo, a'i ym- driniad o werei'r Epistol cyfoethog hwn, y mae'n vhagoiol, Nid esboniad manwl mohono, er ynjcynnwys esboniad aeth oleu ar brifwirioneddaii"repistol. Ceir yma graffter mawr i ganfod rhediad a chyd-ddilyniad syniadau Paul, a medr mawr i'w dadelfennu a'u hegluro. Rhaid ddarfod i'r awdur wneuthur astudiaeth ddyfal o'i faes,onite ni alias ai ei egluro mor syml ac effeithiol, Ceir rhai agweddau ar wirioned.dau ac athraw- iaethau yn yr Epistol hwn nad all neb ond a'u hegluro. Rhaid ddarfod, i'r awdur wneuthur astudiaeth ddyfal o'i faes, onite ni allasai ei egluro mor syml ac effeithiol. Ceir rhai agweddau arwirioneddau ac ath- rawiaethau yti yr Epistol hwn nad all neb ond rhai o ddiwylliant neilltuol eu trafod. Yn wir, gellir dywedyd mwy na hynny.-rliaid cael t&ip neilltuol 10 fetidwl i'w deall. Er enghraifft, pwy ond un o feddwl uchanianol (metaphysical) a alldrafod athrawiaeth fawr yr Ymwacad (Kenotic Theory) ? Ond mae i'r athrawiaeth honno wedd syml ac ymarferol, yrhynageirynygyfrolhon; ond er hynny'n arwain meddwl yr efrydydd add as at y gweddau uchaf i'r pwne. Hynny yw, mae'r awdur yn egluro'r athrawiaeth fawr mewn laithsyml. Ni fedd un rhan o d air o aelod au yr Ysgohon Sabothol amser, neu ni fynnant dreulio r amser a feddant, i efrydu'n agos i drwvad I yr Epistol at y Philipiaid .mewn blwyddyn; ond mae'r gyfrol sydd o'n blaen yn cyfleu cyfoeth yr Epistol mewn dull mor gryno, trefnus, ac eglur, fel y gailai unrhyw un o feddwl cyffredin ei gymryd i fyny ond ceisio. Mae r Nodiadau Ariveiniol vn rhag- opol, ac yn eynnwys yrhyn sydd anhepgor i'w wybod ar gyfer deall yr Epistol. Ceir yma gryn lawer o ddyfyniadau Saosneg ond bydd hynny 'ngymorth i lawer o ho bl- ieuainc yn Lloegr. Braidd na chredwn fod yr awdur galluog wedi rhagori amo'i hun yn y gyfrol hon, er oynifero bethau rhago rol eyffelyb a gyhoedcl- odd o'r blaen. Gwnaed aelodau'n Hysgolion Sabothol ynfawr o'r cymorth hwn i ddeall un o'r Epistolau eyfoethocaf yrr y Testament Newydd. Ni alllla phregethwr nac athro na disgyb na neb arall a fynnai ddeall gwirioneddau mawr yr Epistol, ddarllen yr Anerchiadau hyn heb dderbyn cymorth gwerthfawr, a hynny mewn deoogliatiaeth, sylwadau bachog, ae awg^miadau oydiaeddbell.

Advertising

tin Cenedl ym Manceinion,

[No title]

Advertising