Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

YS1AFELL Y BLIRDD

News
Cite
Share

YS1AFELL Y BLIRDD y on gogyfer S'r golofn hon i'w oyf- oiaiu PYADROO, 217 Presoot Road, Liverpool Queen Mary, etc.- Dyma'r "englyn eyaiaf o'r tri,- T mdr oedd yn gor ferwi—o Amgylch j Ogylch ein mary ni Aeth yn gaeth i draeth trieni, Ai rnorwvr gad ym merw'r Hi. Wiaid i'r awdur wrth astudio iaith a ehyng" kaaedd cyn y gall ddeall beth yw englyn •Twir. fs Mmflff* i'r Hutyn.'—Gogodweh yr eiddochr yagkyda'r testun, mewn ffurf barod i'r wasg, ac nid yng nghanol gohebiaeth onite pascdmfferth ddianghenraid.^fefefeP*i. *> 7 Kmser.-—Gwyliwch ar eich bywyd rhag iddo ddod i ddeall ddarfod i ckwi gynnyg iddo onglyn-lieli un linell o gynghanedd yaddo M Bdm.—Y ey-roh yn wallus. Omei Paradtoys.—Y llinell gyntaf ya wallus 0tSBBADWY.~Aber Ffraw, Pethau Dyrys, Foi (i f erch) i Hiftyyt, Tusw o Flodem Awen, At Dihtm, Cerbyd y Bragwr, Yr Allwedd, Y 4fipwa, Englyn, Oariad Mam, Gofal Mam, Ø1Ilrlf",14æb Mam. J IYR (EMPRWR. I a.c archgablwl'cynHunydd Cynllwynion llofrnddiwr Mowii ysfcad nas myn ei stwr, Efkaid rhoi ympryd i'r JSmprwr- PEDItOG. I FOT! FOT! I Rt»vr wedi—wedi blin* At sgwrio carreg drws, A,r rwbio'r stol a'r ffendar Yn loyw ao yn dlws Ar lawer hen arferiad Di-fendith a di-ddawa, Di-ddarfod a di-orffwys,— 'Rwyf am anadliad Haw*. Yn gweithio ar munitions Mae merched, lawer caat I ni, 'dyw dreifio modur Ondmegischwaraepiaitt; tUanhawn y ffenestri, Ysgubwn yr ystryd, Owaith ysgafn post neu blismnw, Os caf ef,—gwyn fy myd Waeth genni prim ai blacksmith, Ai eillio barf a gen, As doctor, ser&io-r wt-anglet-, 1 Ai hel tocynau tren Jti. tywallt dwr i'r meter Jfeu yrru telegram,—■ Maeht oil yn swvddi ysgaia Wrth ganmil swyddi maw. Djfegasom waith y lofa, A gyrrn aeroplane, A,* wedi ein trwydded* I yrru injian tren,— YFT toeio'r line ag undya, Heb falio pisyn grM Wel, beth sydd eisiau'n skager I'n ewaliffeio i fdb t Y PERCH A'l MOMfTL Y DDANNODD EWROBIAIDD 1 mi grfais y ddannod, a'r wchw oedd fawr; Y gwaewoedd erchyll, bob munud o'r W nalien megis ogo i ddaeargryn y Byd, Ac obill llosg uffern yn tyllu fy mtyd • Peawandod cenhedloedd a wttiiodd y cledd I fedi myrddiynnau'n gynhaeaf i's bedd Aeth Tvrrci ac Awstria i'r Hun yn ddiau Ya bawen y gath i ddwyn allan y cnau. Mae'r ddaniiodd drwy Ewrob, a'r poenau yn fawr, Biiaid tynnu cil-ddannedd y Caiser yn awr. 0 whowch i mi efail, mi tynnaf hvry i gyd— Mlmyniaid a'rTwrciaid a'r Awsfcriaid ynghyd Os am gael gollyngd od o'r erchyll fawr boen, Hhaid blingo Bwlgaria sy'n fndr ei groen, Oferedd yw eyngor, mae rheawm dan draed, Ao Hwrop yn llamu mewn moroodd o waed. JBlyllon y fagddu sy'n tyllu ei phen, A'i lief ay'n ddolurus o'r ddaear i'r non; 1Ii gruddiau sy'n curio, a'i phoenau ni fiy'. Tra mae y fath ddiawlod yn tyllu morgry'. Hwy garent, deg Ewrop, dy roddi mewn betid, A bwrw maen anghof i guddio dy wedd A milwyr o Brwsia i wylio y fan, Bhag ofn iti godi a dyfod ir Ian. Os ydyw CWTI annwn yn llyfu dy waed, Pe god odd Cynghreiriaid A, grym areutraed A heddwch deymasa drwy Ewrop i gyd Pan dynnir cilddaimedd ellyllon y byd. Y ddannodd ddiflanna, a'i phen a wellha. Pan rwymir y Caiser ar orsedd o ia ♦wareiddiad a Oiiariad a rodia1111 ynghyd, Pan losger Bellona ar ludw y byd. JLMweinion DBBFALOG CANU NATUB. Pwy fu'n eich dysgu chwi, adar cotvJd, Bletbu'ch carolau o'r goodlan wer(.Id ? Pwy fu'n cyw.eirio'eh telynau chwi ? (Senwch,—^be waeth am ein holi ni. Hyfryd fel mosbib yr organ yw BSch cerdd anghymharol, adar byw Eiliweh garolau gwrthrychau'ch serch, Plethwch rieingerdd o'r cangau deroii. Uwyfus yw tymor earn a oh an, Llawn o gyfaredd a gwynfyd glam 0 bibell liw'r oren canu yn gu Mewn siaced eboni wna'r derya d*. Ohwibana'n dreiddiol ar gerddgar hynt— A lleinw'i seiniau longau y gwynt; Dawnsia pob nodyn fel egni byw, Twmor carwriaeth yr edtxod yw. ] Ysgafn yw alaw yr asgell fraith, Fel cusan awel ar lwyni'r paith Pwy sydd hoertused ar lawnt y fro n ? Gana felysed mewn cywair llon. Llwyd y Gwrych gana g-ivyiif anus gerdd, Blentvn gortlirymder ar dalar werdd Fttxi yn afionydd a'i wisg yn llwyd, Ond can yn ddiolchgar am blyf a bwyd. Pwy in yn llunio eich plyf mor gain, Delynau'r llwyni, organau'r drain ? Pwy, ond yr hwn dweti cymylau'r nef Felyn, a rhosHw ei gyfoeth of. Pwy fu yn trefnu eich cathlau glan ? A'ch dysgu i wneuthur, o l'wswgl a gwlan, Annedd i fagu eich teulu bach ? Awdur organau yr awel iaeh. Telor yr helyg a gan yn fvryn Ei nablau cerddgar o frig y llwyn Clyw brudd ddolefgloch aderyn du Pan gerdd ymwelydd at ddrws ei dy. Gwenyn minfelys rydd suo-gan 0 fysg y blodau a'r neithdar gliht Diflin a diddig lafurwyr cel. Ganant wrth agor celloedd y mel. Cana y Brcngoch o fron y llwya Ei lan berorol erddygan fwyn Hyfryd yw gwrando ei alaw gain, A'i nodau cwafriol o dwmpath (Iraiii. Chwiban y fronfraith, pie ceir ei hail ? Ef ydyw ai-wr el,nghorddau'r dail; Cliriaf ei nodau trwy'r goedwig werdd, P i, i r Prima donna holl adar ceixid. GLYN MYFYB, Y "'(-WIRFODDOLNTR,. I DYN o'i wirfodd dan arfau,—a gwrol Wladgarwr ein rhengau Hoffder at wlad ei dadaulM! A fliXid hwn wrth ufuddhau. Y RHYFELFARCH. « AFLONYDD, dewr fileinig,—fyw elfen Fedd R-hyfelfarch ffyrnig IA,.Yhodia,'rt (loyrd drwy dan dig Dam ergydion rhwygedig. Y PYSGODYN. I Ay^ouTDD iawn a diflino—ydyw I Y Pysgodyn effro o dêl o'j gmd, we]y gro Gwna ddigoiaedd o ginie. he/rpml. BARCWYTJOX. I

Adolygiad.I

Advertising

tin Cenedl ym Manceinion,

[No title]

Advertising