Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Trem III-Nowyddion Prudd.

Tpom IV-Sofyllfa'f Rhyfol,…

Ffetan y Gol.

News
Cite
Share

Ffetan y Gol. Atila, fflangel Duw. At Olygydd Y Brythow SYR,- Hoffwn gael eich caniatad i ollwng y meddyliau yma sydd yn 1 nghorddi am y Caiser fel Atila, ffiangel1 Duw T— Atila, fflangell Duw, 'rol bod yn hir yn byw Yng nghwmni'rF all. achriw'r uffernc 1 wlad Erfyniodd am gael dod i'r wlad He gynt bu'n bod, Tra'n trgo is y rl-,ocl,- ca'dd ganiatad. Medd ef wrth devrn y fall: Syr Satan, y mae gwall Am ddyn mawreddog, call, yn Ger-man-i Mae yno eisiai-i gvr, yn deyrn ar dir a dwr, Sy'n d eall cod i 'stwr— penoda fi. Ti weli nad oes fawr o deulu daear lawr Yn dyfod yma'n awr, yn fawr na mdn; Mae He i ofni fod dy weision, gw:?r di-nod, Yn esgeulu?o clod gwlad fawr y tan. Tra'n byw mewn heddwch pur, a by wyd lied do i -gur, Heb fawri'wgwneud ynsur, maedynol ryw Ag amser ar eu Haw i feddwl am a ddaw, Ac ofni Brenin Braw, a throi at Dduw. Gad imi esgyn fry, i'r ddaear gynt lie bu Cyndad au'th w as yn hy', filwrol hil; Fy ngair rof iti'n awr, y gyrraf dyrfa fawr Cyn hir, i lawr, i lawr, fil ar ol mil. Fy ngvilad, Gemoania fawr, gad imi, cyn y wawr, Gael sangu ar ei llawr, i ffurfio lie, Ymysg yr unig rai sy'n fradwyr hyd y crai I'm gwaith, y lleia'u bai o dan y ne'. F'Ellmyniaid yv, y gwýr wnant waith am lai o hur Na neb,— ar gabbage sur a bara du Nid oes un drwg na wnant, nid oes un lie nad ant, I fradu am a gant, a thwyllo'n hy. Fe'udysgaf hwy i gyd i drin pob arfau drud, At dorri-heddwoh byd, drwy ]add a lladJ Gorfcdaf hwy'n unhaid i weithio yn ddibaid, A deall ystyr rhaid, bob oed a gradd. Llawn o gynlluniau wyf, gwn am bob gwlad a phlwyf, A hoffwn roddi clwyf, a tharo i lawr, Y m lad syd cl fwy a'i gwg, ar bob rhyw d rais a d rwg— Mae'nllechadany mwg, sefPrydainFawr." Medd Satan: Ffyddlon was, wyt deilwng o dy èr.s, A haeddol o fy ngras, cei ganiatad Os gelli, nerthol gawr, ddarostwng Prydain Faw r, A'i chadw fyth i lawr, ti gei y wlad." Ti, gyfrw.vs ieyrn yFall, daeth ar dy ystry w ball, Gweithredaist yn ang-hall, a thra 4i-lun Nismedraist, erdyddawn,ddimgweld yndeg a llawn, Nadirnad chwaith, yniawn.gyhheddfau'th ddyn. Atila dd aeth yn ol i blith 'r ElImyniaict ffol, A buan gwnaeth ei 61 ar wlad a thref Fe weithiodd yn ddi-ball, 'nol cynllun erch y Fall, I wneud Germania ddall yn fawr a chref. Er mwyn darparu cad, fe drethodd nerth y wlad, Allwyddodd,pwy awad ?ermaintydraul Cyhoeddodd i'rholl fyd y mynnai ef rywbryd « Pe costiai iddo'n ddrud, ei le'n yr "haul." O'r diwedd daeth y dydd a welodd ef drwy ffydd, I ollwng oil yn rhydd gwn rhyfel byd Ar drechu bach a mawr, a'u torri oil i lawr, 'Nenwedig Pryd ain Fawr, rhoes ei holl fryd. Dechreuodd weithio'r cam,— fel megis ag un llam, Rhodd Ewrop deg i'r mam, y dryll, cledd O'i achos ef fe wnaed y tir yn goch gan waed, Amathrwyd myrdd dandraoj i gynnarfedd Pan groesodd ef y Rhine, Liege, Namur, a Louvain, Brwsels ac Antwerp gain, ddinistriodd ef; Dinistrydd fel efe ni welwyd mewn un lle, Hyn dystia dae'r a ne', ac uflem gref. Do, hyd i Annwn aeth yr hanes am a wnaeth, I blith 'r ellyllon caeth. Ag erchyll gri, Bloeddiasant yn Un haid- Ei gael yn ben- naeth raid, Mae Uffern oil o'i blaid, Atila i ni." I m Caiff Satan, meddent hwy. fynd mwyach ar y plwy Nid oos ei angen mwy, rhJ fusgrell yw Gwell ganddynt hwy y gwr sy'n trechu ardir a dwr, -1" Dinistria e'n f wy siwr y ddynoFryw. Ni chadd y diawl erioed fath drafferth, er ei oed, I roddi lawr ei droed yn erbyn trais. Crochlefai nerth eigeg, defnyddiai lawer rheg, Ond methu wnai yn deg wrthdroi eu cais. Ni roed erioed o'r blaen ar Satan y fath staen, A'i gribo'n groes i'r graen, a'i iselhau Atila yw'r unig fod, addefer er ei glod, A wnaeth i dèiawl erio'd edifarhau. Edifarhau am roi i Atila gyfle i ffoi I'r byd, i larpio achnoi, alladd morrwydd Mae Satan fawr mewn braw, yn rhedeg yma thraw, I ofyn am help llaw, rhag colli'i swydd. M Ti Satan, adyn ffol, ymdrecha eto nol Atila i dy gol, lie buodd cyd Atila, fflangell Duw, ni haedda'r blaidd gael byw, 1 £ a Yn orthrwm ar ryw yn hyn o fyd  Yn orthrwm ar ei ryw yn hyn o fyd L 1 Atila greulon, gas, Atila fod di-ras, I uffern ffyddlon was, prif elyn Nef Pan wneir y b- d yn gam, pan chwelir ef bob dam, c Gan d reid (I iol wres y Farn, pa le bydd ef ? *Dalier slw mai dull Atila o edrych ar bethau yd yw hwn. Ysty ria pobl yn gyffred in mai yn eu cyfyngd er y r arfera pechaduriaid droi at Ddu". I HUGO DAVIES (Alltud yr Andes). I ik Friere, Chile & o-

Y BEDYDDWYR A'R GYMRAEG.

Advertising

Trem ll—Opeulondeb IDirmyg.I