Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

gw- GOSTEG.

DYom^nijR. I

y Cymod .Y Sabothjnesaf

IBasgedaid o'r Wiad.

Ein Cenedl ym Manoeinion.

Advertising

Advertising
Cite
Share

THE" OVERSTONE is the Special High-grade Cycle manufactured solely for and can only be obtained from nS, You m ill be pieasantlv and agreeably mrprised by its easy- running high-grade style, equipment, and the exceeding- ly low pre-war price of £ 7 10s. 6d, or 12 monthly payments of 14s. 6d. Equipment includes Dunlop tyres, lamp bell and three-coil spring saddle. Lined in two eoleurs,.usual parts highly nickel-plated. Metal gear case and dressguard tn ladi?' machines oniv. ??R?D??tnTfWOBTH. BOLD STEET, LIVERPOOL. LLANDRINDOD WELLS Convention, will be held tbis year, as usual. AUGUST 7th to 11th. Programmes from H. D. PHILLIPS, The Vista, Llandrindod Wells. ARGRAFFIAD N, EWYDD A HELAETB EDIG Tl fill OpiBFf!: El HORGRAFF A'I CHYSTRAWIEN. Gan y Parch. D, Tccwyn Evons, Ar worth gan yr holl Lvfrwerthwvj PRIS 1 /6. Nis geilir ei gaei oddiwrth yr Awdws Lie nad oes Llyfrwerthwyr anfoner at Cyhoeddwyr- HUOH EVANS & SONS. Swyddfa'r "Brython," Lerpwl. Capel Annibynnol Vittoria St,„ Birkenhead. ..Cyfarfod Pregethu.. Nos Sadwrn a'r Sul, Ciorff. 8 a'r 9. Nos Sadwrn, am 7, a'r Saboth, am 10 30 a 6- Dr. PETER PRICE, Rhos Prydnawn Sabboth, am 2.30- Parch. D. Tecwyn Evans. Breeze Hill Presbyterian Church. NEXT SUNDAY, JULY 9tha will be held the Church Anniversary, when the Rev. J. Puleston Jones. M. A., will preach at 11 a.m., 3 & 6.30 p.m. Everybody Welcome. EISTEDDFOD GENEDLAETHOL ABERYSTWYTH, 19|6. Cystadlcuaetbau: MERCHER A IAU, AWST 16, 17 CYMANFA GANU GENEDLAETHOL, DYDD GWENER, AWST j8. Llywyddion Y GWIR ANRlIYDEDDUS D. LLOYD GEORSE. ac Enwogion eraill. CYNGHERDDAU: NOS FAWRTH, NOS FERCHER, A NOS IAU. Blaenion y Can a Chor yr Eisteddfod yn Gwasaa- aethu. locynau, £ i yr un i'r seddau dewisedig ym koH Gyfarfodydd yr Eisteddfod, y Cyngherddan a'r Gymanfa. Tocynau eraill, 5 3 2/- a j I'r Gymanfa, 6d. yr un, ac 2/6 i'r Esgyniawr. Emcau'r Cystadleuwyr ymhob adratt i fod yn nuylo'r Tsgrifennydd Cyfjredinol erbyn Gorffennaf lOfed, Am fanylion pellach ac am docynau i'r Seddat; Dewisedig, ymofynner yn ddioed a'r Ysgrifenyddies, Swyddfa'r Eisteddfod, Cambrian Chambers, Aber- ystwyth rr elw i'u' drosghvyddo i gronfeydd y Rhyfel I GADW'RfHENFWYL YN Ei BR I. EISTEDDFODYDg NGHORWEN Gwyl y Banc, Awst 7,1916, YN Y PAFILIWN, Beirniaid— Y FarddoniReth PEDROO. Y Gerddoriaeth, Mr. T. OSBORNE ROBERTS, Llandudao. Rhestr o'r Testynau, Pris ie. Çyfansoddi darn o Farddoniaeth cacth neu ryii. heb fod dros 60 llineli, "DraxinoethyRhyfel." í Englyn, Yr Ysbiwr (The Spy). 5 Y Brif Gystadleuaeth Gorawl i Gorau heb fod c dan 30 mewn rhif a gano oreu Yr Arglwydd yw fy Mugail" (Dr. Parry). kio. L Corau Meibion (Male Voice Cow,petition), i bartf 16 hyd 25 mewn rhif a gano oreu Comrades Scing .f Hope (Saint Saens). £ 3 [3 Corau Plant (Juvenile Choirs), heb fod o dila a* mewn rhif a gano oreu Cadwyn 0 Alawon Cymreig (Toni Price). (Ni chaniateir i aelodau 0 unrhyw gfo fod dros 14 oed). £ 3. Action Song, i barti 0 12, y parti i ddewis eu data, f2. Canig i barti heb fod dros 20 o leisiau a gans .rel:; Y Blodeuyn Olaf (Ambrose Lloi!d). f I !IC ¡-. Ton Gynulleidfaol i barti 0 16, a gano oreu y è6Jf¡;J Rhondda (J. Hughes, Llanilltyd). Gweler Rhsg- len Cymanfa Gerddoro! M.C. Dwyrain MeiriomyMy 1916. Y wobr yn rhoddedig gan R. James Jones,. Ysw., Primaveia. £ 1. Challenge Solo Competition, agored i unrhyw kis- £ 2/2/- Deuawd, Cystadleuaeth agored (Duett, fern- Competiion). 15 Unawdau, etc. Ysg.—-Mr. HUOn MORRIS, Cesail y Berwyx. Entries close Thursday, July 20th. Athrofa Aberystwyth (UN O'R COLEGAU YM MHEIFYSGOL CTMEO). Prifathraw-T. F. ROBERTS, M.A., LL..Ð, DECHREUA'R Tymhor nesaf ar Dciydè Mawrth, Hydref 4ydd, 1916. Parotoir,r efrydwyr ar gyfer Arholiadau Prlfysgol Cymru. Cynygir amryw o ysgoloriaethau (amryw t- honynt yn gyfyngedigi Gymry) y flwydayn has. Cymer yr arholiad le yn Aberystwyth ar y lSag: o Fis Medi, 1916. Am faDylion pellach,Jymofyner a— J. H. DAVIES, M A. Cofrtstiryd4 TELERAU AM HYSBYSIADAU. Man Hysbystedau, megis Morynion ys eisiau, etc., Genedigaethau, Priodasau, Marwolaethau 14 o eiriau, un tro, Is. 3d., a 6d. am bob tro ychwanegoi 21 eto eto Is. 6d., a 6eZ. etc 28 eto eto 18. Od., a 9d. eto 35 eto eto 2s. 3d., a Is. eto Rhaid anfon blaendal gyda'r archeb, Am delerau hysbysu Cyfarfodydd, Hiz- Ar, teddfodau, etc., a Trade Advertisement ymofyiier & Hugh Evans a'i Feibion, Swydd a'r BKYTHON, Liverpool. Printed and Publlfhed by ths Fru- prietors, Hugh Evans and Son4. 356..8 Stanley Road, Liverpool, In the Cosetjr of Lancaster. Tel, IS" Bootle. 'r