Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

O Big y Lleifiad.

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

GOFGOLOFN Y PARCH. O. G. OWEN (ALAFON).-Dr. T. H. Parry-Williams, Rliycl -(Idn, 10/6; Mr. J. Pentir Williams, B.A., Bangor, 5/ Mr. Hugh Jones, Vine Terrace, Ebenezer, 5 Mrs. D. W. Davies, Caernarfon, 5 Mrs. Pritchard, Hafod y maidd, Cerrig y drudion, 2/6; Mr. Dd. Roberts, Bron waen terr., Ysgoldy, 2/ Mr. R. W. Roberts, Liverpool terr., 2/6; Mr. Ellis Rowlands, Werglodd goch, 2/6; Mrs. Jones, Llys Alun, 2 Mrs. Evans, eto, 2/ Ysgol Sir Brynrefail, £ 20/4/8 (Llan- ddeiniolen, £ 8 /1 /2 Llanberis, £ 6 /5 /— Llanrug, £ 5 /18 /6), yn cynnwys a ganlyn:- Mr. J. Rees Foster, B.Sc., Brynrefail, £ 1 /II/6; Mr. J. J. Morgan, Deiniolen School, 10/ Mr. a Mrs. R. C. Jones, Bron Elidir, Dinorwig, 5 y Parch. Jas. Salt, Llandinorwig, 5/ Mr. H. C. Parry, Beehive, Ebenezer, 2 /6 Mr. Owen Williams, Bryn eryr, Brynrefail, 2 /6 Mr. Robert Roberts, Dinorwig house, 2 /6 Mr. H. W. Roberts, Glandwr terrace, Clwt y bont, 2 /6 Dr. Thomas, Caledffrwd, eto, 2 /6 Mrs. Rowlands, New St, Ebenezer, 2 /6 Mr. J. J. Rowlands, 14 Marian terrace, 2 /6; Mr. W. J. Williams, School house, Dinorwig, 2 /6 Mr. Robert Davies, Gwynfry* 2/6; Mr. O. Llewelyn Jones, Tan yr; aswy, 2 /6 Mrs. Morris, Bron Fuches, 2 Mr. Wm. Hughes, Hen hospital, 2/ Mr. Isaac Roberts, Craig y bela, Fachwen, 2 Mr. Robert Williams, Pant gwyn, Dinorwig, 2/ Mr. J. Roberts, School house, Llan- dinorwig, 2/ Mr. J. Lloyd Roberts, Bod- fryn, Llanberis, 2 Mrs. J. Evans Owen, Graianfryn, 2 /6 Mr. Griffiths, Cwmaelhir, 2/6; Mr. G. H. Jones, Heulfryn, 2/6; Mrs. L. H. Paton, Llwyn celyn, 2 /6 Mr; Thos. Rowlands, Minafon, 2/ Mr. J. Vaughan Williams, Bank buildings, õ Mr. Robert Jones, Talydon, 2 Dr. John Roberts, Llanberis, 5 Mr. R. E. Jones, 5 Mr. W. P. Williams, Post Office, 2/ Mr. Rowlands, Beehive, 2 Mrs. Davies, Der- lwyn, 2 /6 Mrs. Williams, Green bank, 2 /6 Mr. 0. W. Owen, Hafod uchaf, 10 Mr. Meredith Jones, Penllyn Shop, 2/ Mr. Jones, Llety llwyd, Tanycoed, 2/ Mr. J. R. Jones, Bryn Mair, Llanrug, 2/ Miss Aitchison, Plas gwyn, 2 /6 Mr. J. R. Owen, Tros y ffordd, 2 Mrs. Roberts, Ty fry, 2 /6; Mr. J. G. Thomas, Minydon, Cwmyglo, 2 Mr. R. O. Williams, Greuor, Llanrug, 2 /6 Mr. -Wm. Parry {Gwilyrp, Aethwy), Rhyl, 5 Mr. H, Parry, Glanrafon; Pont rug, 5/ Rhodd fechan chwaer, 2/6; Mr. J. Owen, Buarthau, Carmel, 2/6; Mr. R. Evans, Llys Alun, Ysgoldy, 2 Derbynnir cyfran- iadau gan O. J. Jones, Minffordd, Penisa'r- waen, Caemarfon; Thos. Hughes, Y.H., Sunnyside, Caemarfon; R. O. Williams, Ysgoldy, Cwmyglo, Caemarfon.

Advertising