Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

O Lofft y Stabal. | - . I

Adolygiad. ''I

rSUFELL Y EESROD I

AR GIP. I

News
Cite
Share

AR GIP. I Yroedd yr Ysgol Sir ienetliod, ym Mangor yn dod i'w hoed—sef un flwydd ar hugain- ddydd Sadwrn diweddaf, a daeth y genethod a'u rhieni, a llu o garedigion, ynghyd i gyd- yfed te, ac yna aed i Neu-idd Bowys y Brif- ysgol i wrando anerchiadau llongyfarchiadol gan Dr. Phillips, Miss Gwen Price, Mrs. St. Bodvel Griffiths, Miss Greenwood, Mrs. Glynne Jones, Syr Harry Reich el. Dr. Evans, a Mr. H. Glyn Williams (ysgol y Friars) yn traddodi anerchiadau, ac yn cyflwyno tysteb i Miss Mason, pennaeth yr Ysgol Sir. Y mae Mr. a Mrs. W. E. Bebb, Ceri, Sir Drefaldwyn, wedi colli un mab, Corporal yn y Welsh Guards, yn y rhyfel a bu mab arall farw'n ystod ei training. I Un o orchestion barddonol y ddiweddar Cranogwen oedd curo Ceiriog ac Islwyn ar gan i'r Fodrwy Bnodasol, a. liith all ei hun heb briodi erioed. y maehaid o ferched wedi dechreu gweithio ar y tir yn y Drefnewydd. sef yn teneuo maip ac yn y blaen ar fferm bedwar can acr, lie nad oedd ond y tad a'r mab wedi eu gadael i'w thrin hi a'i ehnydau. Mewn ff airocsiwn yng Ngh aernarfon, ddydd Sadwrn diweddaf, ar ran y Groes Goch, gwerthwyd wy ffres am £ 2 17.s. acymysg yr amryfal dda byw a aeth dan forthwyl yr arwerthwr, ceid merlen o stablau Syr T. E. Roberts; heffer, dau genaw llwynog, ieir ac yn y blaen o bias Glyn Llifon (F. G. Wynn) a thomen fawr o lysiau a ffrwythau a phob ystryw hudol i beri agor y pwrs. Am gylymu ei tu ol i gerbyd, a'i orfodi i red eg wrth lathen o dennyn am saith milltir o ffordd, nes oedd yn friwiau a, gwaed drosto, a phrin yn medru sefyll ar ei draed, dirwywyd Robert Jones a Griffith Roberts. Nefyn, i 301- a 20/- ym Sftiwllheli, ddydd Mercher diweddaf. Dywedir fod Miss Olwen Elizabeth, merch Mr. a Mrs. Lloyd George, wedi ei dy'weddio i briodi Capt. T. G. Carey Evans, I.M.S., F.R.C.S., mab hynaf Dr. Evans, Ffestiniog. Nid oedd yr un carcharor pendrist i ddod gerbron yn llys chwarter Sir Ddinbych yn Rhuthin ddydd Gwener diweddaf, a chafodd cadeirydd y faine bar o fenyg gwynion.  R. T. Jones, Mewn atebiad i'r Canon R. T. Jones, Bangor, dywed y Cadfridog Owen Thomas nad oedd dim gwir, hyd y gwyddai ef, yn y si a'r cyhuddiad fod a wnelo ystryw Eglwysig na dylanwad v Dafarn ddim a'i symudiad ol swydd yng Nghinmel. I Gofynnai'r pladurwyr o 30 i 32/- yn yr wythnos a'u bwyd a'u Hety yn ffair gyflogi i'r cynhaeaf a gynhelid yng Nghricieth ddydd Gwener diweddaf, sef cymaint ddwywaith a'r hyn a gaent flynyddoedd yn ol. Y rna,e Mr. J. Herbert Lewis, A.S., wedi bod yn dioddef gan neuralgia ers wythnosau, ac wedi cael gorchymyn meddygol i orffwys oddiwrth ei waith seneddol ac arall nes y bo yn ei gynhefin iechyd. v Ddydd Mawrth diweddaf, cleddid Mr. Robert Williams, goruchwyliwr swyddfa'r Faner, Diubych, a hysbys led Cymru fel trafaeliwr llyfrau dros Mri. Gee. Bu'n llwyddiannus iawn yn ei waith, ac wedi heu had da a magu mwy o flas at ddarllen nag a wna'r llyfrfaoedd cyfundebol. Yr oedd yn bymtheg a thrigain oed, a daeth tyrfa fawr i'r angladd.

Advertising