Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

O Lofft y Stabal. | - . I

Adolygiad. ''I

rSUFELL Y EESROD I

News
Cite
Share

rSUFELL Y EESROD I ff sjshjnrohioa goffer i'r golofn hon i'w oyf- FBDROGt, 217 Presoot R)ad. Liverpool PLAR "GWYNT." I ErN plaau, heidiau ydynt;—a rhoi wnaf Y fam hon amdanynt:-A Y blinaf bla ohohynt, A'r hwya'n gwella, yw gwynl.—PI-;DROG. ER COF am Glyn, mab lIfrs. Roberts, Plas yn Llech, Lleyn, a laddivyd yn 23ain oed yn y rhyfel yn Ffrctinc. AR ei ol gelyn creulon—hwyliai her A ddoluriai'n calon Ond ni lam hyd y ne' Ion Elyn dery Glyn dirion. O'i dywydd os nad oedd aianc—o'r lie, Yn awr Hid a chyfrane, Onid yr lor gadwai dranc 0 galon hoyw Glyn ieuanc ? Gwyliodd ei addfwyn gaIon-roi ei hun Dan driniaeth Duw Seion iNi rwystrwyd yn nhir estron I'w ran faeth o gronfa Ion. Ca bellach mewn iach gor uchel—newydd Gywair yn ei ddwsmel; Cana ei gainc, yno gwel Fwynder heifn di-ryfel. Yn ol doddf oi Orseddfainc—y daw Duw Gyda'i dorf felvsgainc, 0 loywon engyl ieuanc, I'w ddeffro ef o bridd Ffrainc. GwaredWr anllygradwy-'—ic'do sydd, 0 0 serch ansigladwj Ag Ef ca ddi-nam dramwy Claer binaci aur heb un clwy'. Ein hiraet,h blin a'i eiriau—anafus, Sy'n ofer drw, v'ii dyddiau Glyn o'i fodd ga'i lawn fywhau Yn rheng Diddymwr angau.'—Elfyn. PRIODAS AUR MR. A MRS. W., ROB* ERTS, CARNO. LIIAwen ydwyf, ddeuddyn dedwydd, 0 gael anfon gair I'ch llongyfarch, pan yn dathlu Eich priodas aur. Llawen fyddwch chwithau hefyd Tynion fydd pob tant Yn eich calon, wrth atgofio Hynt yr hanner cant. Diwrnod pwysig fydd yng Nghamo, Mwyaf ddydd mewn co' Dyna'r pam y mae yr Eos Wadi dod j'r fro. Cadd yr adar gwrdd blynyddol (Dyna goeliaf fi), A phenodwyd'y bencerddes I roi can i chwi. Cadd orchymyn i ddatganu'r Alaw fwyaf lion, Er i bigin fod yn brathu Yn ei chlwyfus fron. Boed y dydd yn llawn llawenydd, Llawn o gerdd a chan, Wrth i'ch' wrando yn Nrefnewydd Donau Cymru Ian. Blwyddi lawer eto gaffoch, Llawnder gyda llwydd A'ch dilyno nes cyrhaeddoch Ben eich trigain mlwydd .GWILTK. Y CAISER. (Penillion Telyn). MAu'r Caiser a'i haeamaidd ddwra A'i oddaith ffwrn yn mygu, Mae'n crechwen ar ei esmwyth faine Tra daear Ffrainc yn crynu Ac yn John Bull y rhoes ei ddant A'i drachwant gaiff ei drechu. Teym dialgar, creulon, cas,— A gwr o drtts rhyfelgar Ffrwd dialedd red o'i fron I'w gadfridogion anwar; Daw'r Steam Roller heibio toe, Rhydd shock i Billy'r Butcher. Caiser anfad, am ei fai Fe fferai calon Pharo Pe gwyddai heddyw am ei rawd Fe'i galwai'n frawd i Nero Ar ei drack daw Cossack cas A'i deyrnas gaiff ei darnio. Gyrrodd Ewrop oil yn fflam Ac am y cam fe'i cosbir; Caiff weld ei ddelw yn y drych, A'i wych foustache a dorrir; Dyna glwy fydd dwyn ei gledd A'i orsedd ef falurir. Belgium druan dan y don, Uwch hanes hon crechwena; Ond cawn weled cyn bo hir Y telir i Attila A chaiff uno gyda ch6r Telynor Sant Helena. The British Lion will advance, With Belgium, France and Russia I And these Allies will fight as one, With brave Japan and Serbia; And in Berlin to Kultured King They^U sing Old" Rule Britannia Lerpwl. .-(1- BA Rl,WYD ON. I -(» I

AR GIP. I

Advertising