Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trent I.-Cadach Gwlyb ar y…

Trem II-" Beth mae 1nhw'n…

Trem lIIuY Symud Mawr. I

News
Cite
Share

Trem lIIuY Symud Mawr. I Credwn mai doeth iawn yn y rhai cym- hwysaf i gynghori at fater o'r fath yw'n rhybuddio rhag disgwyl gonnod ar unwaith yn yr ymospd sydd newydd gychwyn. Nid yw'n d.ebyg fod. yr afWAinwyr HU hunain yn disgwyl dim tebyg i fuddugoiiaeth bwysig yn I fuan. Yn wir, ganddynt hwy y mae dirgel- WCh yr amcan uniongyrch oedd ganddynt mewn golwg ar hyn o bryd. Mae'n eglur ddarfod. iddynt daro'r gelyn ar bwynt lie y gellsid disgwyl lleiaf am hynny a gall mai'r amcan cyntaf oedd ceisio perisyndod i'rgelyn, a thynnu peth o'i nerth o ryw gyfeiriad arall. Mae'n bur sicr fod ymgais y Cynghreiriaid yn rhywbeth gwahanol iawn i rwysg y gelyn yn ei ymosodiadau dibris a phenderfynol ar Verdun, ac yn dal cysylltiad pwysig a chyd- ddealledig a sefyllfa'r rhyfel yn gyffredinol. Y peth mawr a ddatguddir yn yr ymosodiad hwn yw fod y llanw wedi troi yn ddiamheuol. O'r blaon, fel y crybwyllwyd eisoes, gryfed oedd y gelyn fel y gallsai ddewis ei ffordd, a gorfodi'r Cynghreiriaid i'w gwrdd yn y fan ae ar yr amser y mynnai efe. Ac yr oedd yn ddigon cryf i allu fforddio byddinoedd crwydr o Orllewin i Ddwyrain, yn ol a blaen. Ond, ymddengys yn awr fod hyn oil ar ben. O hyn allan, bydd raid iddo ymladd yn y lie ac ar vr amser y myn y Cynghreiriaid ac ar hyn o bryd ymddengys yn debyg iawn y gwesgir arno bob amser, o bob ffrynt, ac o'r m6r a'r awyr. Troad y llanw, ac nid rhyw fuddugol- iaeth fuan, yw gwir ystyr a gwerth ein safle presennol. Diau y bydd i Hind, enburg d aro 'n drwm ar Rwsia, a gall fod gwir yn y son y gwneir ymosodiad gan lynges Germani ar eiddo Rwsia yn y Baltic cyn hir. Ond yn awr, mae Rwsia'n ysgubo nerth Awstria'n ol a grym mawr, ac ynfwynadigon argyferholl ymosodiadau Hindenburg. Ac mae'r Ital- iaid hefyd wedi adfeddiannu eu nerth, ac yn gyrru'r Awstriaid yn ol ar eu cyfer. Bu'r gelyn yn ceisio torri cyfanrwydd y Cynghreir. iaid, ond methodd. Ceisiodd lorio Ffrainc, ond methodd. Ceisiodd ddirymu Rwsia, ond methodd. Ceisiodd drachefn fwrw Ffrainc i lawr, ond methodd drachefn hefyd. Yn awr, curir arno o bob cyfeiriad ar unwaith, ac mae'r cylch o ddur a than yn debyg o wasgu'n dynnach, dynnach, amdano. Dywedwn etc mai ynfyd fydd ai ymffrost, a diameu y cwrdd wn ag ami siom ac aflwydd, ar dir a mor. Mae'r gelyn eto'n gryf, a'i baratoadau rhwng pob ffrynt a Berlin yn nerthol aruthr. AC maellawer eto o'rfarnmainid mewnbud.dug- oliaeth ar faes brwydr y derfydd y rhyfel, etc a gredant mai'n heiddo ni fydd y fuddugol- iaeth pan ddaw. Wyneba'r Cynghreiriaid j gelyn yn Ffrainc heddyw ar amodau hollof wahanol i'r hyn a fodolai pan enillasant fuddugoiiaeth Marne. Gallant fforddio cym- ryd pwyll, ar hyd y llinell, i fesur grym y gelyn, a gwylio'u cyfle goreu i symud ymlaen. Gwelodd ein gwlad fisoedd duon a phryderus, a diau, pan yr a'r rhyfel eibio, y codir y llen oddiar adegau brawycln> yn êiï1 j hanes, a phan oedd calonnau'r dewriui- yr« 1 ofni. Cyhoeddwyd eisoes ddigon o gyfrir,- achau'r diweddar Arglwydd Kitchener i i dd angos dd. arfod iddo brofi llawer awr dywyll yn enwedig pan lym-feirniedid ac yr erlidid ef gan rai oedd heb ddeall pethau. Beth bynnag, ni fu'r argoelion mor addawol o gwbl ag ydynt ar hyn o bryd—o Rwsia, Itali, a Ffrainc.

Advertising