Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trent I.-Cadach Gwlyb ar y…

Trem II-" Beth mae 1nhw'n…

News
Cite
Share

Trem II-" Beth mae nhw'n i wmud ?" Bu'r flwyddyn ddiweddaf yn un fawr ei threth ar amynedd trigolion y wlad hon. Teimlid fod. ydiffvg syinud ymlaen yn y Gorllewin yn llethol. Yr oedd y Germaniaid, o'r tu arall, yn brysu'r mewn rhyw bwynt o hyd, ac yn cyflawni ymgyrchoedd disglair. Yn wir, gellsid meddwl, hyd yn ddiweddar, mai hwynthwy yn unig oedd yn gallu ymosodi—mai ganddynt hwy yr oedd y gallu, y cyd -ddeall, a'r plwc; Yr oedd y Cynghreir- iaid yn bodloni ar amddiffyn ar y cyfan, neu ar ymbaratoi ar gyfer ymosod rywbryd 4 ymlaen. Dywedid ein bod ni, Brydeiniaid, yn paratoi ein hunain, ac yn cymorth teyrn- asoed.d ereill. Ond y cwestiwn a godai o hyd oedd, Pryd yr ydym yn mynd i yno.,od P Bu'r Germaniaid am tua phed.- war mis yn ymfwrw'n erwin yn erbyn Verdun, ac yn gwario'u dynion wrth y degau o filoedd a phan ydym yn sgrifennu, nid ydynt wedi | encilio o'r llannerch e fnsdwy honno. Ynwir, ymddengys fod. rhai o'r teyrnasoedd Cyng- hreiriol yn edrych braidd yn siomedig a chil- wguj i gyfeiriad y Prydeiniaid, ac yn gofyn, Pryd y maent hwy yn mynd i daro ? Credwn ni ein hun bod Joffre, a Haig, a'r diweddar Kitchener, yn deall ei gilydd yn drwyadl, ac yn deall eu gwaith yn well na neb arall. Ond pan glywsom am y fyddin gref oedd gennym yn Ffrainc, a'r cyfiawnder o gyfarpar rhyfel oedd tu cefn iddi, ynghydag ami ddatganiad fod y Prydeiniaid, ers tro bellach, yn abl i dorri trwy rengoedd y gelyn pan fynnent,-yr oedd yn anodd i bobl gyffrodin gadw'u hamynedd, a holi'n chwerw, Pam na wneir-rhywboth-bellach ? Wel, ddydd Sadwrn diweddaf, fe daenwyd y new- ydd fel tan gwyllt fod y Prydeiniaid wedi cychwyn ymosodiad mawr ar tua 25 milltir o Srynt, ar lannau'r afon Somme, ac mewn cffyrdvwnte,i^ thrediad a'r Ffrancod. Bu wythnos o d. an-belennu cyn hyn. Dywedir fed amryw bentrefi a safleoedd pwysig wedi eu cymryd oddiar y gelyn, ac eisoes (Llun),—gan y Prydeiniaid a'r Ffrancod,—fod tua 10,000 o garcharorion mewn Haw. Enillwyd ryw gymaint o dir ar hyd y llinell. Dyma'r ymosod mwyaf a wnaed gan y Prydeiniaid, ac ymddengys ei fod, hyd yn hyn, yn dra llwyddiannus.

Trem lIIuY Symud Mawr. I

Advertising