Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

10 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trent l-Gyhoeddi'r Eisteddfod.-

News
Cite
Share

Trent l-Gyhoeddi'r Eisteddfod. ER yn analluog i fod yn bresennol, nis gallwn ymatal heb gyfeirio'n fyr at Gyhoeddiad Eisteddfod Birkenhead-yr enw hwn ar y dref, er mwyn i'r dyn yn y lleuad ac ereill, ddeall ple'r ydym yn ei feddwl. Wel, yr ydym o galon yn llongyfaish y Pwyllgor Lleol, diwyd a deheig a gwladgar, ar y cam llwyddiannus iawn hwn yn eu gyrfa tuag Eisteddfod 1917. Gwelsom ni ddigon ohon- ynt i wybod mor ddyfal fuont i baratoi hyd yn hyn ar gyfer yr Wyl Genedlaethol. Yr oeddynt, yn wir, yn haeddu llwydd ac fe'i cawsant. Yr oedd yr hin yn ogoneddus, a'r haul caredig yn dangos addurniadau'r Orsedd i'r fantais oreu. Y truenusaf o bawb yw beirdd yng Ngorsedd pan fo hi'n bwrw glaw am ben eu hurddwisgoedd. Ond bydd eu gwedd yn nefolaidd pan fo'r heulwen ar y wisg. Ffodus i'r Cyhoeddiad fu presenoldeb yr Archdderwydd Dyfed. Mae ei lywydd- iaeth ef yng Ngorsedd yn ddoeth, difyr, a di-lol. Gwyr pryd i siarad a phryd i dewi, beth i'w ddywedyd a pheth i beidio. Ni flinir ef byth gan dwymyn y gormod clebran, neu siarad er mwyn siarad. Nid yw'n bradychu hunan-ymwybyddiaeth, eithr gwna bopeth yn gwbl syml, naturiol, a diymhongar. Dywed air ffraeth heb glwyfo chwaeth, ac edrydd gwpled o gynghanedd afach yng nghoj y bobl. Da iawn gennym iddo ef a'i gyd- Orseddogion gae] dydd mor heulog. Ac yr oedd y Maen Llog yn un cynrychioladol iawn, a Llundain, yn gystal a Lerpwl a Chymru, yn oael eu cynrychioli'n urddasol yno. Mawr ganmolir yr areithiau oddiar y Maen Llog— yn enwedig rhai. Uchel iawn y clod i araeth Gymraeg hyawdl Mr. John Hinds, A.S. Yr unig siom i ni yn hanes y Cyhoeddiad oedd absenoldeb anerchiad ganein cyfaill dawnus a hoff, Pedr Hir. Er rhagored y gweithred- iadau, bydd bwlch tragwyddol ynddynt i'n teimlad ni am na chlybuwyd bloedd Gymreig bersain, dreiddiol, Pedr Hir oddiar y Maen Ll6g. Ond rhaid inni beidio ag ymhelaethu, gan y disgwyliwn adroddiad diddorol yn Y Bkython o'r hyn a fu. Mae gan Bwyllgor Eisteddfod Birkenhead sail i edrych ymlaen yn hycl em. i

Trern II—Y Gadtridog Owen…

Trem 111-Geisio uno'r Werddon.

I Trem IV-Uffern Verdun I

Trem V-Y Rwsiaid.

[No title]

Advertising