Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

[No title]

r0 Lofft y Stabal.

Advertising

Advertising
Cite
Share

yr hen lwybr cynefin, gan gredu mewn Ffydc1 sy'n gwneuthur rhyw bobl yn gryfion mewn rhyfel." Gallsom fwynhau anerchiad galluog a hyawdl ar GgfarnodaiCr Annibynwyr. Mwvnhaem yn anad dim y pi* dros rvddid bam a chydwybod. Onibai am y rhyddid hwn a feddem, teimlasem yn bur brudd ar adegau. Modd bynnag, deallem fod y "Cyfamodau" yn hawlio i nmnau ryddid barn achydwybod. Cofiem, gydahynny, fod inni rwymau. 'Does dim awdurdod yn rhwymo dyn yn fwy tyn na chyd wybod, a chyfiawnder a geni-,dd y gydwybod honno. Gwelem fod yr anerchwr galluog yn adeiladu llong o'r Cyfamodau," ac un gadarn hefyd. Wedi hynn), gwelsom ei fod yn debyg i Noah gynt, a.. >n "darpar arch i achub ei dy." Ni Iwythwyd llong erioed a charge mwy gwerth fawr, canys a "dynion cydwybodol" y llwyfchwjd hi. Hyd y gallwn ddeall, y rhai y darpareflid arch y cyfamodau ar eu cyfer yn bennaf oedd J g wrth wy neb w^r cydwybodol." A da oedd yr amcan hwnnw, cyn belled ag yr ai. Ni fynnem drais ar gyd- wybod neb, ac yr yd\ rn yn ddig wrth rai Swyddogion perthynol i'r Tribunlysoedd a fu'n dirmygu dynion gwir gydwybodol mewn ysbryd rh?g. Ond, ynsicr, nid dyma'runig ddynion cydwybodol" sydd yn y wlad heddyw, ac yn haeddu cydymdeimlad a chymorth yr enwad a biau'r "cyfamodau." Gall ein bod yn edrych ar y mater yn ormod o safle tad yn hytrach nag o safle diwinydd neu athronydd, ao nad ydym wedi deall yn briodol derfynau'r "terms of reference" yn y "cyf- amodau Annibynnol." Ond teimlo'r oeddem fod yr arch yn rhy gyfyngedig yn ei list of passengers." Cofiem am filoedd o ddynion goreu'r eglwysi Annibynnol oedd mewn khaki, ac mor gydwybodol a neb oedd yn yr Und eb eleni. Gellsid meddwlmai'runig fath ar ddyn cydwybodol oedd yr un a fynnai aros adref. Nid ydym heb gofio fod y dynion a ai i ffos y rhyfel yn cael cymaint a hynny o ryddid i ddilyn eu cydwyhod, ac wedi ym- restru o'u gwirfodd. Ond yr hyn sydd gen- nym mewn golwg yn awr, yn arbennig, yw ebyrtb cydwybod. Yn ol fel y liefarai rhai yn y cwrdd tan sylw, yr ebyrth cydwybod gwerth i Annibynwyr eu moli oedd y rhai a wneid gan ddynion a wrthodasai ymuno a'r Fyddin, ac yn enwedig gan rai oedd yn ddigon dewr i'w hamddiffyn yn yr Undeb Annibynnol, mewn cwrdd brodyr." Mae'n hen bryd, bellach, i ddarfod a'r arfer foethus o wneuthur arwr o ddyn a all ai-fer rhyddid barn a llafar ar Iwyfan yr enwad Annibynnol yn anad yr un. Gesyd argraff ar bobl mai peth anodd, hyd yn oed heddyw, yw i rywrai siarad yn blaen ar faterion cyhoeddus. Ond os oedd decorato" —'iiewydd fod yn y De !—i fod, am aberth, drwg gennym na fuasai chwaneg wedi ei wneuthur i'r cydwybodolion a roddodd eu bywyd dros dd.elfrydau'r Cyfamodau Anni- bynnol." Ond prin y gellid cael mynegiad cyflawn o f arn yr Undeb ar y mater hwn mewn un cyfarfod. Mewn cyrddau ereill pwysleis- iwyd agweddau ereill arno. Cynhygiodd ein cyfaill O.L." yn y Gynhadledd, a phasiwyd yn unfryd a brwd, ein bod yn anfon cenadwri o ddymuniadau da at ein milwyr yn y ffrynt ac yn y gwersylloed d. Traddododd y Caplan Edward Jones anerchiad ar ran cael pabell cyfarfod i'r milwyr ym Mharc Kinmel, a ,;r ym Nffiare Kinme l a chasglwyd yn y fan tua £18 i'r pwrpas. A dyma weinidog Annibynnol mewn khaki! Wel, da oedd gennym ni ei weld, ac ni chlyw- som sdn am ei ddiarddel pan ddychwel yn. ol. Wedi'r cyfan, cofiem ein bod yn byw mewn ynys, amgylchynedig gan for, a bod. y Llynges Brydeinig ar y mor hwnnw'n gwylio'r gelyn, ermwyni ni gael cyile hedd igynnalyr Undeb ym Mrynaman. Beth pe danfonesid pender- fyniad i'r Morlys, yn datgan ein gresyn at y bobl oedd mor "ddigydwybod a'n ham- ddiffyn ni, a ninnau'n Annibynwyr I .—,—.o • (SSffit) 4 THE-GREATEST EVENT #$, -?! >t of the Season F<  pecial Commences on 26th inst, n 1 ti !?!ues( For TWO WEEKS omy. 'PreNaer* |!l ifc  MoZ,!?<6 | ? Every < Fupnitupe? B?ds, BeddiD9, ? ? for. ?DepM-tmeRt? Carpets, Iiinens, Draperies | I | ?? 1 China?GIass?Fonmongepy | or apoi? terms ? E?Ch &c.,&c. to suit 111[1 P U rcbt\.se In fact, everything for the Home, all C?S?OtBerS ): Xi. at greatly reduced prices. I own | !!j ? own ?arg??g to 19 Bold-St., r\WishesX) ??? LIVERPOOL. 6ffiY