Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trem I-Undeb yr Annibynwv…

Trem llnAnerchiad y y Gadair.

Trem III-Ein Hathrawon.

News
Cite
Share

Trem III-Ein Hathrawon. Clywsom fawr ganmol ar bregethau arben. nig yr Undeb eleni, gany Parchn. J. H. Parry, Llansamlet D. R. Davies. Rhyd y Ceisiad H. T. Jacob, Abergwaen a J. G. Jones. Cana, Moil. Y ddwy olaf a glywsom ni. ac yr oedd y ddwy'n rhagorol. Synnai llawer lle'r oedd dyn a allai bregethu iel Mr. Jones, Cana. wedi bod yn cadw-na fuasai mwy o son amd ano. Ôh erwydd lluosowgrwydcl y cyuulliadau, fe gynhaliwyd amryw odfeuon ereill yn ystod yr wyl, a rhoddwyd y diwmod olaf, fel arfer, i hregethu yng ngwahanol addoldai'r ardaloedd. Yn ddiamheuol. cyn belled, ag yr ai y cynulliad.au hyn, r-n ae'r bob] yn cael eu meddiannu ganddifrifwch meddwl, a chenad.wri gobaith a chysur yr Efengyl yn cael ei cheisio ag awydd mawr. Llawenydd i ni oedd sylwi fod y dynion ieuanc, abl o ddeall a dawn, a gymrent ran yn y gwahaiiol gyrddau, yn edrych ar bob pwnc fel yn meddu ystyr moesol ac ysbrydol. Clywyd yma. ddoniau newydd. i'r Undeb a bair inni deimlo yn hyderus iawn am y dyfodol. Teimlem yn falch hefyd o'n hathrawon colegol. Y maent, i gyd yn lied ibuanc. ond yn ddyxtiono allu, ac yn bregethwyr rhagorol. Gwelsom yn yr Undeb hwn eu bod yn meddu argyhoeddiadau cryfion. a dewrder i fx negir hi,n y gw^yddent na fyddai gymeradwy gan lawer. Pet-ai pwys )n hynny, ni fedrem dderbjn amryw syniad. aua draethid. Ond gellwch ymddined mewn dynion a fynegant yn ddiamwys en barn a'u cred, ac nid. ymystumio i bob ffurf yn ol y bo fwyaf cvfleus iddynt hwy. Ac yr ydym ynllawenfod gennym athrawono'rfath sy'n deall yr iaith Gj mraeg, yn ei siarad yn hylithr, a'i sgrifennu'n goeth a grymus. CaraRem grybwyll amrv. w enwau a chyflawn- iadau ereill yn yr Undeb eleni, ond rhaid r i fed rxi,n yn well na ymatal ar y ffordd hon. Ni fed rwn yn well na lympio'r cwbl i'r sylw canmoliaethus a gl\ Arsom gan wr craff Ni fu neb yn cymryd rhan yn yr Undeb eleni na ddylai eu heglwysi fod yn falch ohonynt."

T r@mi IV-Oyd wy bod au Cyfamodol.

Advertising