Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trem I-Undeb yr Annibynwv…

Trem llnAnerchiad y y Gadair.

News
Cite
Share

Trem llnAnerchiad y y Gadair. Y Parch. James Charles, Dinbych, oedd y i eadeirydd eleni. Un o ragoroHon yr envvad a'i genedl yw efe, ynddiau myfyriwr astud awdur ariryw gyfrolau diwinyddol pwysig dyn o feddwl eang ac ysbryd mawrfrydig boneddwr Cristionogol; gwro argyhoeddiad- au dyfnion, calon ddewr dros yr hyn a famo sydd iawn, ac heb erioed arwydd ei fod yn chwennych swydd ac amlvgrwydd. Ofnai rhai o'i gyfeillion nad oedd ei iechyd yn ddiweddar yn rhoi'r fantais oreu iddo ddar- par ei Anerehiar1 o'r Gad air na'i thraddodi. Ond y farn gyffredinol yw na chlywyd dim mwy amserol ac effeithiol o Gad air yrUndeb o'r blaen. Bu'r Parch. Wm. James, Aber- tawe, yn Rhyl, a'r Parch. Lewis Jones, Ty'n y coed, ym Merthyr, yn ddigon dewr i draddodi eu hanerchiad.au hwy heb gymaint a sgrap o bapur o'u blaen. Ac yn wir, dyma Mr. Charles yn eu dilyn, ac felly'n gosod rhag-reol bur anodd i ereill. Gellid meddwl fod y "sgrap o bapur" wedi dod dan farn con- demniad gan y triwyr hyn.Wel, felly y traddodod.d y Catieirydd eleni ei anerchiad cofiadwy ar Y Ddynoliaeth Newydd, i gyn- hnlliad lluosog iawn. Nï cheisiwngymaint ag amlinellu y eyfansoddiad, ac nid oes ofod. Modd bynnag, yroedd yn gampus trwyddo, ac, yn ol arfer y gwr da a'i traddodai, yn mynd at wraidd y pwnc. Wrth gwrs, ed.rychai ar y Ddynoliaeth Newydd o saf- bwynt Cristnogaeth, ac fel creacligaetli Ys- bryd Duw-" y dyn newydd yng Nghrist lesu." Nid cynnyrch diwylliant nac unrhyw allu na dylanwad anianol neu naturiol, eithr Dynoliaeth yn ol y delfryd Dwyfol. Wedi gwneuthur y svlfaen ynsicr, aeth y Cadeirydd ymlaen i adeiladu a deheurwydd mawr, gan (idwyii i'w gynllun y teulu, cymdeithas, cenhedloedd, a chyfanfyd ac fel yr agoshai at orffen yr adeilad odidog, teimlem ei bod yn Eglwys Gristnogol yn ei gogoniant. Yr oedd yn adoiladwaith cadarn, cyrnesTr, hardd. Nid oes gwestiwn hanfoool i fywyd mawr dynolryw nad oed.d yn cael ei gyffwrdd a meddwl clir a chalon fawr. A pha fodd y gellid trafod Dynoliaeth Newydd heb drafod •B^fNewydd? Cyffyrddodd Mr. Charles a chwestiynau sy'n rhannu'r byd cymdeithasol a chrefyddol yn bend ant a llym, ond gwnaeth hynny mewn dull mor deg fel y cludai bawb i'w ganlyn. Un o'r profion amlycaf ei fod yn cerdded canol llwybr barn oed.d y ffaith fod hen ac ieuanc. mewn oed asyniadau, yn ei gymeradwyo. Ceid yncido gydymdeimlad dwfn ac eang a dynoliaeth wasgedig a thru- enus yn anad neb, ac ni fu'n petruso ergydio'n drwm ar orthrwm a thrais, moethusrwydd a balchter, a phob drwg a welai ymhob dos- barth aphlaid. Beirniadodd achondemniodd fudiadau cymdeithasol, a phawb a phopeth nad oedd yn deyrngar i'r Crist. Ond daliai safon y Crist i fyny, nid yng ngoleuni athraw- iaethau diwinyddol fel j cyfryw. Safai ar symledd ysbryd ac egwyddorion moesol ac ,wyd(.Ior i on moeso l ae ysbrydol Cristionogaeth, ond, wrth gwrs, gan hawlio cred yn ThadolaethDuwfel ffJ nhonneIl y bywyd a all svlweddoli Brawdoliaeth Dyn yng Nghrist. Yr oedd y traddodiad trwy- ddo'n glir a phwyllog a dirodres, heb un arwydd o ymdrech at h wyI ond, er hynny, yr oedd ynddo "hwjl o'r fath uchaf a phan orffennodd Mr. Charles ei waith, gad awodd o'j flaen gynulleidfa wedi ei Hwyr orf-hfygu. Ni feddwn welliaith nadywedyd fod gwr Duw" tan yr aneiniad. Teimjem fod \?a feddw] clir, calon fawr, ysbryd du?vio]frydig, a phrofiad Crisfciaojol cyfoethog, a fu'n ym- gronni am oeso fyfyr dwys a llafur diw3"d a ffyddlon,-focl yr holl gvflenwad hwn wedi ymdorri'nddylanwad nerthol ar y gynulleidfa fawr ym Mrynaman. Da fydd cael yr Anerchiad yn y argraffedic, ond ni argreffir mohono byth mwy i'r neb a'i gwrandawodd.

Trem III-Ein Hathrawon.

T r@mi IV-Oyd wy bod au Cyfamodol.

Advertising