Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

8yboeddwyr y CymodI Y Saboth…

Advertising

-- -,- -1-" fo Big yI Lleifiad.

Advertising

Advertising

CYMANFA'R SULCWYN ey Mtill…

News
Cite
Share

Parhad 0 tudal. 5 --I Duw'n mynd yn araf er mwyn i ti a finnau fedru cydgerdded agO. Y Parch. J. PüàSTON JONES, M.A. • Fe.darawyd y cyweirnod yn hollol deg gan Mr. John Owen ar y dechreu. Ffyddlondeb carictor, ac nid ffyddlondeb peiriant, yw ffyddlondeb y Brenin Mawr. Ymaf; yn cael ei gyffelybu yn yr adnodau yma i ffyddiondeb Duw mewn natur. A dyna yw deddfaxi natur yn yr Hen Destament—cyfamod Duw mewn dyn. Duw'n gwneud Ei Hun yn Un y gall dyn gydweithio ag Ef a ehyfrif arno. "Cyfamod fy hedd ni syfL" Gwyliwn" feddwl yn beiriannolim.ffyddlondeb y Brenin Mawr. ■ Yr ydym yn meddwl am Dduw fel rhyw swm gwas- tadol o rym-ffrwd o ddylanwadau. D.yna yw Duw gan ryw bob!; y mae olwynion ei ddeddfau yn mynd ydynt, ond y maent yn mynd yn araf iawn hefyd. Gallwch feddwl am Dduw dan ffigyrau fel yna, fel rhywbcth sydd yno o hyd. Gwnewch y defnydd a wneloch ohono, y mae Ef ei Hun yr-un fath. Y digyfnewid peiriannol yma y mae rhyw bobl yn son am Dduw nes peri i chwi feddwl fod ei gyffwrdd yn rhywbeth tebyg i'r grisiau cerdded welwch chwi yn Llundain, y moving siaircasc--grisiau yn mynd i fyny yn araf deg, rhyw ddwy filltir yn yr awr. Os cerdd- wch chwi mi ewch dipyn cynt, ond mi ewch sut byn- nag. Y mae rhyw syniad fel yna am alíu'r Brenin Mawr—rhyw alluoedd yn mynd yn gyson, ac yn ein cario gyda hwy. Ac yr wyf yn meddwi mai'r,ffordd yna y cododd y ffrwd o ddylanwadau." Ysgubo dynion yn eu blaenau, pa un bynnag a wnelont hwy rywbeth ai peidio. Ond yr wyf yn credu fod ffydd- londeb Duw yn rhywbeth mwy na hynny—yn rhyw- beth byw iawn. Duw y mae personau tebyg iddo ei Hun yn effeithio arno yw ein Duw ni. Hynny ydyw, y mae rhywbeth ganddo, peth a wna Inni gydweithio gyda Ef. N!d y woM'M? ?Mtf?M. Nid dyna yw Duw, n f? cymeriad a natur yh ateb i gymeriad arall, na fedr.o ddim peidio ag, ateb os bydd rhywbeth a wnaiff ei jdro yn rhywle. 'Y mae yh mynd ato, ac yn ei gynorthwyo ac yn ei godi. Duw yn respondio i'w greadur yw ein Duwni, yn rnynd igyfamodâ dyn, ac yn gwahodd dyn' i gydweithredu ag Ef e; Hun. "Duw gyda ni. Duw'nsytWiafno'm. Ac y mae y peth a wnelo Fo yn dibynnu i fesur ar ein bod ni yn gwneud rhywbeth. 'Fvdd Ef eiHun ddim yr un fath'wrth'inriifdd pi far^i'w fWriadau sgy bydd wrth inni fod yn fywiddynt.. Mi fedrro ran rnedru, ysgubo pethau yn eu blaenau-yri anrlibynnol arnom, ond ,riid' dyna'i garicto'r;- 1Aè y mae el gytundeb amyn rhwym' arno. Y mae wedi clymii eThun. Ei fusn'es o yw- ?"? ti d w c d i gwybod sut''y.!mae.'wcdi'gwHi?ud.' Y"mae wcdi rhwymo'i Hun na ddigiwn wrthyt ac na'th geryddwn." Y mae wedi mynd i gyfamod a dynion, ac wedi gosod ei enfys yn y ewrnwl, ei fod yno, a'i fod yn cyd.weithio â n1: Y mae aminni gyd- weithio ag ef yn y greadigaeth =-pryd hau, pryd medi, ha a gaeaf, ni phaid." Ewch chwi ymlaen. ai chymryd yn ganiataol y byddaf gyda chwi. Nid yw Hwn ddim yn. symud heb i ddynion symud efo Fo. Byddai Robert Roberts, Clynnog, yri dweyd fod maddeuant ac ediie] rwch fel yr edau a'r ncdwydd, ebe r edau wrth y.nodwydd Dos di i ba le b"nna. y medrot fynd, mi ddof ar dy ol." Y Duw mawr yn blino yn y mater, yn gweld ei bobl yn mynd dan draed. Sut na ddeffroal o gysgu, ac fel cadam yn bloeddio gwedi gwin ? Y macyn rhy ffyddlon icido'jl Hun i symiid. yil y petbau mawr yma nes byddo dynion yn barod i symud efo Fo.. y mae'n ddigon doeth, yn, ddigon niedrus yn ddigon craff i ysgubo pob gwrthwynebiad o'i flaen. Ond nid DuwHalIalluog yn Unig ywDuw, ond Duw Cariad. Ac un peth na fedr cariad mo'j wneud yw, symud ei bun. Y maent yn dweyd nad yw Natur ddim yn hoffi gwagle'; nid yw Duw'n ei hoffi. Deddf cariad yw symud rhywun gydag d. Gwell gan gariad gymryd ei .amser y rnae pobi :111 methu ei ddeall. Er pan hun&dd y tadau, y mae pethau yn aros fel yr oeddynt o ddechreu y greadie- aeth. fcJ.ynaybuacybydd.hi." Nid ydych yn ei ddeall. VNjd yw'r Arglwydd yn oedi ei addewid, ond hirymarhous yw Efe tuag'atom ni, beb ewyllysi bod neb yn go'Uedig, ond dyfod o bawb i edifeirwch." Sut y mae yn mynd mor araf deg ? Er mwyn cael rhai i'w ganlyn y mac. Ymdroi y mae er mwyn gweld a ddowch chwi efo Fo. Sutna wnaeth rywbeth o'r blaen ? Pryd y gwelwyd mwy o eisiau'th law ?" Disgwyl dy gael gyda mi yr ydwyf, medd Dow. Y mae Ei-gyfainod wedi ei giymt; wrth grcadur bach fel ni. Yr oedd Esau yn cynnyg bcnthyg ei filwyr i ddanfon Jacob adref. Yr oeddynt wedi eu magu ar yr un aelwyd, ond yr oedd Esau wedi anghofio sut tin oedd Jacob, ac fe gynhygiodd ei filwyr i'w ddanfon ef a'i deulu a'u golud adref. Na, diolch iti, medd Jacob. Mi awn adref mewn diogelwch. Nid ydym yn arfer marchip. Yr ydych chvvi niewn training, Rhaid i filwyr gerdded yn y pace eu hunain.tkirtl, inch pact Pwy sydd i set!o sut y mae'r m i]wr i fynd ? Y cawr y tywysog. Pwy sydd i roi marching orders i'r ffermwr ? Y gwannaf, y lleiaf, sydd i dclweyd yrna. Duw y cariad yw ein Duw ni; y mae yn medru gwneud fel a fynno. Lluniwr y mynyddoedd.. Creawdr y gwynt,y r Hwn a dywylla y.dydd yn nos, ac a gerdda ar uchelderau y ddaear. Nid dyna'r cwbl. "Yr Hwp a fynega i ddyn betb yw ei feddwl. Y mae Duw yn medru brasgamu o glogwyn i glog- I wyn ydyw, y mae yn medru, ond gwell gandde- fynd yn araf er"mwyn cael sgwrs a'i blentyn. Gwelf ganddo gymryd yn araf deg er mwyn eich cael chwi a finnau i gydgerdded ag 0. Ac wedi ein cael ni i'r llwch i ddechreu, welsoch chwi crioed mor fuan y dwai ei fwriadau grasol i ben. Y mae Duw yn anfodloJl symud heb gario ei greadur gydag Ef. Dechreuwyd y Seia t drwy ddarllen a gweddio gan y Parch. T. Jones, Rhostyllen fe'i dibennwyd drw-v, weddi gan y Parch. W. D. Rowlands, Caerfyrddin Mr. G. W. Hughes, G. & L.T. S.C., a arweiniai'r canu Miss Edith Jones, L.R.A.M.,F.R.C.O., oedd wrth yr offeryn. cyrhaeddodd y casgliad fx8 sos., s dyma'r casgiiad mwyaf a gafwyd erioed yn y Seiat Fawr, rhyfeI neubeidio.