Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

 AR GIP.

Advertising

0 Lofft y Stabal.

Y GYMANFA WESLEAIDO.

News
Cite
Share

Y GYMANFA WESLEAIDO. I Yn Nhref Robert Owen. CYFARFU'R uchod yr wythnos ddiweddaf' Mehefin 7-9, yn nliref Robert Owen-—y Dref- newyd d. Sefyd Iwyd v r achos Wesleaidd yn y drefhon er dyddiau John Wesley ei hun, pan bregethodd yno Awst D., 1769. Ni fu yno Cymraeg Wesleaidd erioed, ond rliyw bum mlynedd yn ol llwvddodd y cyfeillion i berswadio'r Gynliadledd i ganiata.u iddynt gael uno athalaith Gymreig, er mwyn diogelu gweinidogion Cymreig i'w gwasanaethu, ac eleni wele'r Gymanfa yn cael ei chroesawu gan gyfeillion y I e, o dan arweiniad eu gweinidog ffraeth a llwyddiannus, y Parch. W. R. Rob- erts. Mae'r addoldy yn un hardd ac eang, gydag organ gref a chor rhagorol. Eiiteddiad y Gweinidogion, prynhawn dydd Mawrth, c dan lywyddiaeth y cyn- lywydd, y Parch. Owen Evans. ArhoI:wyc1. a ehymeradwywyd nifer o ymgeiswyr am v weinidogaeth yn y drefn ganlynn] Har-old Roberts, D. G. Thomas, J. O. Roberts, D. A. Morgan, Owen Lewis, J. M. Williams, R. H. Jervis, B. H. Owen, H. B. Pugh, a J. W. Morris. Diau y derby nnir rhai ac y gwrthod ir y lleill ym Mhwyllgor Gorffennaf. Traethu o r Jrest. "Nos Fawrth, mewn I cyfarfod cyhoeddus poblogaidd, rh odd odd y 1 Parch. Owen Evans, y boneddwr a I r diwinydd galluog, ei lywyddiaeth drosodd i'r Parch. John Felix-gwr annwyl a phoblog- aidd iawn yn ninas Y BPYTHON, ac yn ei enwad. Gellird weyd yn ddibetrus mai araith £ (Jdisglair-gref ac eneiniedig "Mr. Felix, fely disgrifiai'r Hybarch Ddoctor Hugh Jones hi, oedd un o bethau goreu'r Gymanfa. Pwnc oi anerchiad cedd Gyfrijoldeb nevjydd yr Eglwys yn wyneb yr argyfumg presennol. Rhaid iddi ateb cwestiynau y byd parihed, liywodraeth Duw dros y byd. Pah am y caniataocld y rhyfel enbyd hon, a phaham na rydd Efe derfyn ami ? Rhaid iddi dd weyd gydamwv o bwyslais mai nid Duw yclviv achos y RMyfel, ond rhaib, eenfigen, hunanoldeb a chwant am awdurdod ymhiith dynion. Gall Duw er hynny oruwchlywio'r cwhli gyrraedd Ei cldibenion mawr yn hanes y byd. Ysgrifennai un bachgen o'r ffosydd: Y mae'n uffern yma, ond y mae'r daffodil tlws yn tvfu yma." Nis gall Duw foo. yn absennol o'r byd sy'n tyfu'r daffodil (ebe'r llywydd). Rhaid i'r Eglwys gyfaddasu ei hun yn ei phregethu ac yn ei gwaith i'r amodau newvddion a osodir ami gan y Rhyfel hwn. Ni fydd gan y bechgyn lawer o amynedd. i wrando pregethau traeth- odol ar awduraeth ac amseriad llyfrau'r Beibl pan ddont yn ol, yn hytrach bydd arnynt eisiau ffeithiau a chyfoeth yr Efengyl. Bydd ant yn gofyn am fara. a gwyliwn ninnau na chynhygiwn gerrig iddynt. Rhaid inni dclefnyddio a chysegru y ddisgyblaeth a gawsant hwy yn y fyddin i amcanion Teymas Dduw. Collwyd cydymdeimlad 11u o'r ieu- enctid am na apeliwyd at yr arwrol ynd.d.ynt. Before the war," meddai, they sacrificed their 'bit to the Church and called it their all, now they have sacrificed their all and call it their 'bit Rhaid i'r Eglwys gyrchu hefyd at undeb am na fydd gan y bechgyn hyn fawr o gydymdeimlad. a'n man-raniad.au ni pan ddont yn ol. Uwchlaw popeth, rhaid i'r Eglwys Gristnogol bwysleisio yn gliriach ac yn gryfach y gwirionedo au hynny a wnant ryfel yn amhosibl. Nid hawdd yw rhoddi crynhodeb byr o araith mor lawn o ddy wed- iadau byw, ac-, amhosibl rhoddi syniad am ei dylanwad ysgubol ar y dorf a'i gwrandawai. Yroedd ei Saesneg coeth, ei arabedd chwaeth- us, a'i feiddgarweh go nest, yn cario popeth o'i flaen. Ennill mawr i effeithiolrwydd anerch- iadau a gafwyd yn ddiweddar o gaalair y Gymanfa ydy w fod y lly wyddion wed.i lluchio y papur o'r neilltu a thraethu eu ce-,iad w. r- o'r freat. Cafwyd cyfarfod cyhoeddus arall nos Fer- cher i wrando ar gynryehiolwyr y Gynhadledd set y llywydd—Dr. Waddy Moss, y Pamfc. Dinsdale T. Young, a'r Dr. Wardle Stafford a chan fod y tri yn cynrychioli eoethter, hyotledd, a natur dda cahvyd eyfarto(I rhugorol. Penodi a Phenderfynu.—'Dydd liexeher. eynhaliwyd yreiateddiadau, pryd y rhoddwyd. sylw i wahanol agweddau y gwaith, ae y gwnaed rhai penod.iadau pwysig. IJy\rydd etholedig goavf .?r a'r ?wyddyn. nesaf, y Parch. Evan Isaac, o dalaith y De. Ysgrifennydd?v Parch. E. Tegryd Davies. Golygydd yr Bur- ?raM?, y Parch. Thomas Hughes a barnu oddiwrth y bleidlais unfryd a gafodd, efe ?ydd y goKgydd belhteh cyd ag y bydd byw. (?'orucliwv'iZry Llyfrfaym Mango r, y Parch. 0. Madoc Robert". Chwith iawn i'r Gymanfa ocdd gollwng gafaelo'r Pareh.H. Lloyd Jones, cadeirydd Taiaith Gyntaf y Gogledd diwin- ydd cry f, pregethwr giymus, a gweinidog da i fœu Grist. Dymunwyd yn cl?,a iddo ar ei ymnŒUtuad o'r gwaith rheolaidd i restr parchus yr TJchrifiaid, Yinneillt-Liair Pareh T. N. Roberta oherwydd nychtod a. gwendid, a, hawdd gweld ei fod Ylltau yn un o flafr- ddynion ei frodyr. Dwys oedd cofio am farwolaeth gynnary gweinidog ymroddedig, y diweddarW. Lloyd Davies, Caergybi. Rhoed gair uchel i'w gymeriad a'i wait-h. Paeiwyd tri o benderfyniadau pwysig (l) Yn galw ar y I,Ivwo(.Iraeth a'r awdurdodau milwrol i wneud chwarae teg a hawliau cydwybcd, ac i roddi triniaeth fwy Cristionogol a gwareidd- iedig i'r gwrthwynebwyr cydwybodol nag a dderbyniant ar hyn o bryd. (2) Yn gwrth- dystio yn erbyn yrymgais a wneiri symud ein Owen Thomas ni o Bare Kinmel. (3) Yn galw ar y Liquor Control Board i sefyll yn gadarn yn erbyn pob dylanwad a roir arnynt i lacio eu gafael, ae i ddal ati i gyfyngu hynny a allant ar y prif elyn i foesoldeb ac i effeithioi- rwydd Prydain Fawr. Cafwyd awr hamdden ar 01 te i siarad ar agweddau mwy ysbrydol i'r gwaith, ac agor- wy<1 yr ymddidd.an buddiol gan Dr. Hugh Jones a'r Parch. T. Isfryn Hughes (y gwr oedd, gyda llaw, yn ail am gad. airy Gymanfa eleni, ac onibai mai tro'r De oedd i'w llenwi, efe'n ddiau a etholesid). Gael ev troi a chael ell yal1v.-Boredydd Ian, ordeiniwyd y brodyr canlynol i gyflawn waith y weinidogaeth D. L. Jones, W. T. Roberts, a, Samuel Whilding o'r De, a J. Meirion Jones, R. Einion Jones, John Lewis a D. J. Williams, B.A., o'r Gogledd. Oedfa. hynod effeithiol, ac wrth wrando'r bi-odyr yn rhoi hanes eu brwydrau yn y "troi" a'r "galw," llifai'r dagrau'n ddistaw tros lawer grudd. Catwyd hi ara i w gofio gan y cyn- lywydd, y Parch. Owen Evans,-galluog, clir ac effeithio], Seiliodd ef ar 11 Cor. iv. 5, a dywedai mai sylweddoliad byw o fawredd y genadwri sydd gennym i'w phregethu yw'r cymhwyster pennaf i'w phregethu'n effeithiol i ereill. Nid yn fuan yr anghofir ei apeliadau dwys ar derfyn y Siars. Pregethwyd yn ystod gweddill y dydd ga,n y Parchn. E. D. Thomas, W. 0. Evans, D. Tecwyn Evang, B.A., a Dr. Hugh Jones yn Gymraeg, a ehan Cynfor a'r Dr. Wardle Stafford yn Saesneg. Cymanfa ragorol, y trefniadau a'r croeso Cymreig gan gyfeillion Seisnig y Drefnewydd yn ddiguro a'r cyfarfodydd., yn yr eisteddiad- au ac yn gyhoeddus, o dan eneiniad amlwg. Diau y bydd bias ar atgof yrholl gynryehiol- wyr am eu hymweliad ag un o'r trefi glanaf a. harddaf yng Nghymru.

Advertising