Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Irem !-Y frychineb Cyfrin.

Irem t)-Y Miiwra'rDyn.

News
Cite
Share

Irem t)-Y Miiwra'rDyn. Dyn nodedig oedd Arglwydd Kitchener, a chredwn ei fed yn fwy o ddynlia, y gallesid tybio "'ddiwrth ystorïau a daenid amdano. Dywedid ei fod yn cashau y rhyw deg, a darlunid ef fel un cyn oered a llymed a'r cleddyfdur. Yroedd ynllym,a'i alwedigaeth yn peri iddo arfery ddisgyblaeth agyfriSd yn ami yn greulon mewn bywyd cyffredin. Dyna yw'r gyfundrefn nlwrol ymhob oes a gwlad. Yr oedd i raddau helaeth yn greadur ei swydc a'i amgylchfyd. Ond ynghanol y gyfundrefn filwrol beiriannol y cyrhaectdodd y fath sane ac enwogrwydd ynddi, sicrheir ni ganyrhaio'rcylch agosafato, ac a''i hadwaen- ent oreu, fod ganddo galonddynol fawr, a al]ai goneidio dynolryw, anrhydeddu merch, a blodeuo mewn cydymdeuYilad a gweithred- oedd o garedigrwydd. Mawr y stwr a wnaed ynghylch gwaith rhyw ferch ifanc a aeth o'r tu ol iddo ar wiedd, yn Cairo.—os iawn y conwn,—ac a sodrodd gusan ar ei rudd. Ac ie aeth 3hock y gusan honno trwy'r holl fyd gwareiddiedig Ceid rhai o'r gwyddfodolion urddasol yn synnu at y peth, a'r rheolwyr yn dechreu meddw] bethaddylesidwneuthuri'r ferch, pagosby rhaid ei bod wedi eihaeddu, ac yn sicr o'i chael. Yntau—Arglwydd Kit- chener—agyRawnodd ei chais, gan agrifennu ei enw'n y llyfr a ddygasai ato. "Thereisa lot o/ human natur în 77M!7t," chwedl Sam Slick. A rhaid fod human itatur iach yn y dyn a ddiystyrodd ddefodau urddasolion yn Safr "twts" mor anghyHredm a naturiol! Ei argyhceddiad proRadol ef ydoedd fed rhyddid oddiwrth gyfrifoldeb teuluaidd yn angen- rheidiol i effeithiolrAy(i,I, ei swydd. A da i gynideithas petai teimlad o ddyletswydd yn meddu mw-y o awdurdod ynglyn a'r bywyd priodasol. Cafodd Hawer merch ifajic ]awer mwy o anfri na'i gadael yn hen ferch trwy y!ngysylltu a, dyn nad oedd wedi bwt'w'r draul, nac ystyried ei rwymedigaeth i'r un yr yingyfan-Lodai a. hi. Un o brif ffynonellau trueni teuluaidd a chymdeithasol ein gwlad yw gwaith ieuenctyd yn llithro i fewn yn ddiddarbod a difeddwl i'r rhwymau priodasol. Ac fe fu'n werth cael enghraifft o ddyn gwir fawr ac enwog a fedrodd wrthsefyll y dem- tasiwn o gymryd ei wneuthur yn ilew y cyhoedd, mewngwieddoedd nac ar iwyfannau-. Eryn alluog i siarad synnwyrgoleuedig, bu'n ddigon cryf ei hwyl1 i yrngoHi yng ngwaith ei swydd, heb o gwhl wneuthur ard.dangosiadau cyhoeddus! obono'] hun onibai rhaid Cyfritid ef y dyn mawr mwyaf tawet'og vn Ewrob. Credai fwy niewn astudrwydd dyfal yn ei alwedigaeth nag mewn clebran i i'oddio nwyd au arwynebol. mwy nag i ymddadJeu' a'i feiè'niaid Clyfc.er arathr ii wlad hon, yn ei hargyfwng dyrys a chyffrous, fu y ddeuddyn p'\i\>'}rllog, craff, a phenderfynoj, —Mr. Asquith ac Arglwydd Kitchener. Dro ar ol tro y bu'r beirniaid dianiynedd a phleid- gar yn ceisio stormio Kitchener allan o'i swydd, i gael yn ei ie rhywun a dybient fuasai'n Sitio'n well i'w syniadau hwy. Bu ei arafweh yn cefnogi 'r Conscripsiwn yn achiysur ymosod Syrnig arno gan rai—yn enwedig y dosbarth oedd bob amseryndal ar bob eyRe i wthio'u hoH syniad ar y Llywodraeth. Ond yr oedd yntau'n ymguddio'n ei swydd, yn ddiwyd gyda'i wa-ith, acyngwneuthuryrhyn nad yw'n debyg y gansai neb araH ei wneu- thur i grynhoi ynghyd a threfnu adnoddau'r Ymherod.raet.h ar gyfer wynebu'r gelyn digyn'e!yb oedd yn ei herbyn. Mae'n ddiam- au y bydd yrhyn a ddioddefodd Kitohener ac Asquith yn gymaint clod iddynt mewn hanes ag a tu yr hyn a wnaethant, fel yr oedd hefvd mor eneithiol i'w Uwydd. Un o'r pethau mwyaf nodedig a phrudd-dyner ifeddwiam- dano'n awr yw'r Haith ddarfod i'r dyn a feirniedid ac a eriidid alw'i wrthwynebw\'r ynghyd i gynhadledd gyTrinachol, ar derfvn y senedd-dymor diweddar, modd y gaUent hwy gyneu eu cwestiynau ag y gallai yntau eu hateb. Dyma both anghyffrÐ(in, peth y gallaHai Arglwydd Kitchener yn hawdd ei osgoi, a pheth ag y buasai'n aicr o'i osgoi oni- bai ei fed yn credu'n ei achos ac yn ei allu i'w amddi'Syn. Ac mae'n. annliebyg iawn y buasai Mr. Asquith a'i gyd-Weinidogion n cefnogi'r peth onibai eu bod yn gwybod gallu eu dyn i egluro a chyfiawnhau ei safle. Ac yn ol y sibrydion wedi'r gynhadledd, cafodd y grwgnachwyr eu tawelu. Ond yn union wedi'r cydymLgyngor hwnnw, wele'r dyn gwladgar, pwyllog, tawedog, cryf, yn cychwyn penned bwysig arall yn ei swyddwaith, ac ar y ffordd i Rwsia-ar genhadaeth bwysig yn ddiamheuo]. Ond gydag iddo ef a'i Staff adael y glannau, yn ei long, dyma frad o'r m6r yn gosod corn dinistr tanynt, ac mewn ychydig amser rhuai y tonnau gwallgof tros eu dyfrllyd fedd

Irem !!t-C!pdrem.

I Irem IV,, Pentecost ac Armagedon.

Advertising