Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Irem !-Y frychineb Cyfrin.

News
Cite
Share

Irem Y frychineb Cyfrin. GALL fod rhai dynion yn pin gwlad yn byw mewn awyrgylch mor uchfydol fel ag i beidio â chyHroi fawr wrth glywed y newydd foddi o Arglwydd Kitchener a'i Staff, vnghyda'rhollddynionasuddodd i'r dyfn- for yn yr Hampshire, ger Ynysoedd Orkney ond, yn sicr, fe darawyd y wlad yn gyHredinol gaji fraw a goad gyaa'r trymaf er dechreu'r dJyfet Ni alh'f.i d iTt.tc'd. yn fwy iadwy a dratnatig, o'r cyfei1'iad y daeth. <'LoRD KITCHENER DROWNED oeddarhysbys- lenni newyddiad.ur a welsom ni pan ar ben car tryda.n prin y credai neb ei fpd yn wir ar y cyntaf rhai ar hynny. a ddechreuasant ddyfalu mai trychineb ar y ffordd i Ffrainc a ddigwyddasai ereill a ofnent ddarfod i hyd yn oed Kitchener bwyllog a. dewr ym.- ollwng i wendid a boddi ei hun A phan gafwyd y newydd swyddogol, ond prin, ma.wr y dyfalu parth yr hyn a achosodd y trychineb prudd. Bu rhyw daw Hethol a chyfrin dros y modd y digwyddodd y peth ond cyn hir daeth y newydd--fel cenadwri o fyd arall—yn'hysbysu fod niter o ddwylo'r Uong suddedig wedi eu gwaredu ond nid ydym yn cono nemor erioed o'r blaen y fath annibendod mewn cyhoeddi manylion gwar- edigaeth. Gall y gwneir hynny ynglvn a, threngholiadau ar gyrff rhai o'r meirw. Ond mae pob gobaith am Argiwydd Kitchener a'i Staff wedi Uwyrddinannu. Coir adroddiadan yn y newyddiaduron yn golygu tebygolrwydd cryf ddarfod rr gelyn--t1'wy ysbiwyr yn Rv.;ia--ddod i ddeally gyfrinach am ymwel iad bwriad.edig Kitchener a'r Tzar, a,c y gall m&i ffrwyth y brad hwnnw tu suddo'r Elarnp8hire. Ond mae hyd yn oed hynny'n yniddangos yn lied hynod fel esboniad ar y mater. Buasai suddo unrhyw long o'r fath yn gryn gamp i'r gelyn, ac mae'n sicr ei fod ar ei wyUadwria?th am gyfie i hynny unrhyw ad eg, ac nid yn unig wedi deall fod Kitchener ar y bwrdd. Y syndod yw ddarfod i'n llongau yhyfel ni ddianc cystal rhag y sitb- marine8 ers tro bellach. Yr unig beth y gallwn ni feddwl amdano gyda golwg ar gysylltiad y wybodaeth y gallasai'r gelyn fod wedi ei chael am gyfrinach yr EIarnp.shire fuasai iddo grynhoi north ac antur eithriadol i sierhau ajncan eithriadol o bwysig yn ei olwg oblegid ceir digon o bronon fod y gelyn yn gwylio llongau Prydain ym Mor y Gogledd o hyd, a bod ysb'wyr yn eu hysbysu o 'u symud iadau hefyd. A rhaid cono fod y noson yn un ystormus iawn, fel y gallai anNod ddigwydd i unrhyw long agosed i'r glannau peryglus ag ydoedd yr un alyncwyd i'r dyfnder, ac un o'r milwyr galluocaf a welodd Prydain gyda hi.

Irem t)-Y Miiwra'rDyn.

Irem !!t-C!pdrem.

I Irem IV,, Pentecost ac Armagedon.

Advertising