Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

YSl AFELL Y BEIRI)D I

News
Cite
Share

YSl AFELL Y BEIRI)D I f syahyrohioa gogytm ffi golofu hon i'w cyf sirto: PEDROG, 217 Presoot Road, Liverpool Y Motor Beic.-Y talp o'r peth mwyaf trystiog ac anfarddonol y gwn i amdano, ac nid rhyfedd i'r bardd hwn fethu canu can awenyddol iddo. Ond heblaw hynny, mae'r iaith Gymreig-Seisnig sydd ganddo'n erchyll, a'r fydryddiaeth yn wallus iawn. Y Ceunant.—Llinell dda iawn yw A chorwynt yn garcharor ond dyna'r unig linell gywir yn yr englyn. Mynnwch feistroli'r gyngh anedd, mae gen- nych feddwl gwerth ei wisgo a hi. Beddargrajf D.O.R.-Rhy gyffredin o lawer, a hen iawn y llinell Yn gorwedd yn y gwerydd. Dylai'r llinell hon orwedd yn rhy wle bellach. Y HERFAU. I OFFRYDioLgySroadau—direct Dirywia meddyliau a'ch dychmygion gwylltion, gau, Na ohynhyrfwch y nerfau. PEDROG. I ALAFON. I WYLO sy' ar ael Seion—o gilio Ei bugeilydd tirion; A cheir nych ar wenau hon Sy' wy lofus Alafon. Duwiol hefyd Alafon-gu, oeddit, Da gwyddai merch Seion Ing ei serch a ddengys hon Drwy garu dy ragorion. Ing a lyn wrth f'englynion,—a hiraeth Chwerw sy'n fy nghalon A gwir, fy mrawd—g^yr fy mron Waedol of id, Alafon. Och, wyla Cymru'i chalon,-ar dy fedd Wr di fost, di-alon A chywir serch, yr oes hon Odla ofid Alafon. Hyawd.1 hefyd Alafon-yw dy glod GIan yn mhyrth dy Seion, Ac o'i llaw dde collodd hon Oruchwylion ei chalon. GLYK MYFYR. ANGEL YR YSBYTAI. I 8of y Parch John Evans, 59 JBeccoM?teM I Street, Lp?erpooZ. I I Dod at fy ngwely fel-gwawl o'r nef Wnelai John Evans, ei gennad "Ef" Soniai am Iesu, Ffrynd enaid drud, Fu farw i roddi bywyd i'r byd. Llonni fy nghalon fel awel haf Wnelai bob mnser, ffrynd goreu'r claf Ao wrth fy ngwely'n ysbyty'r drin, Torrai phiolau y Dwyfol Win. Gwynnodd ei arlais dan bwysau gwaith, Glaned ei fywyd a blodau'r paith Uchel ei ddelfryd, genhadwr Duw, Angel yn gweini i blant adfyd yw. Melys ei weddi fel dil y mêl. Pur yw bwriadau ei fron ddi-gel, Hyfryd fel salm ei brofiadau byw, Crefydd yn rhodio o amgylch. yw. Ef ydyw angel ysbytai'r dref, Ffrynd yr adfydus y'i gelwir ef Daw a fflur esmwyth i rai mewn poen 0 erddi dwyfol yr addfwyn Oen. Ffoa gofldiau o'i wydd yn lan, A phrudd-der droa yn felys gan, Llonder a ddwg i eneidiau trist, A'i fywyd sydd yn pregethu Crist. GLYN MYFYR. GER Y LLI." I Once more across the meadowland,. I Beside the flowiný stream." < j UNWAITH 'roedd twr o blant Yn chwarae ger y Ili, Ac un o'r plant, a llygaid hardd, Edrychodd arna' i A byth er hynny, swn y lli' Sy'n dweyd "dau gariad ydym ni." Rhodiasom lawer gwaith Gerllaw y tonnog li, A ffrwyth y rhodio yw Y cariad sydd mor gry' Atgofion melys Mon a mi Yw cofio'r caru ger y lli'. 'Roedd carreg wrth y lli, Ar hon eisteddwn ni, A llawer castell gwych A godwyd ami hi; Mae'r garreg yno hyd yn awr, A'r cestyll wedi dod i lawr. Dwy galon, megis un, Yng nglyn yng nghwlwm sereh, Heb ofid yn y byd, Yw calon mab a merch Cyfrinaoh calon ydoedd hi, Fu rhwng dwy galou ger y lli. Un diwrnod ger y lli. Wrth syllu, gwelem groes Duw roddodd ddarn i mi, A'r llall i Mon a roes Gan ddweyd, Os Nefoedd ddiwedd oes, Rhaid canlyn Crist a dwyn y Groes." A thrannoeth ger y lli' Daeth trallod blin i'n cwrdd,— Fe dafiwyd un i lawr, A chipiwyd un i ffwrdd Esboniad ydoedd hyn i ni O'rGroesarannwydgeryUi. Ond rywfodd, erbynhyn, Mae'r ddau ddarn Croes yn un Dwy ysgwydd dan y baich, A'i cluda yn gytun Ao er y cwbl eiddom ni Yw'r Cariad fagwyd ger y lli'. 19 UllawatWf Street, BERWYN ROBEBTB. Bvertcm.

Gyda'r Milwyr yn Ffrainc.

In ainedi ym Manoeinion.

Advertising