Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Trem IV.-Gipdrem Gyffredinol.

Clep y Clawdd sef Clawdd Offa

News
Cite
Share

Clep y Clawdd sef Clawdd Offa fGAN YR HUTYN.] t YMGYRCH Y C,,O(,LEDD- FOP, Yni. gyrch fawr y Gogledd-For yw y prif glep yr wythnos hon. Nid yn unig elywir hi yng ngenau pawb, ond gwelir hi hefyd yn wynep- pryd pob un. Agorir llygad a safn yn syn wrth wrando'r rhamant. Daeth y gwaethaf o'r hanes trwodd gyntaf. sef eladdu mewn dyfrllyd fedd filoedd o'n morwyr, a suddo'n syn amryw o longau'r llynges. Treuliwyd Saboth go brudd tua'r Clawdd vma. Yr oedd eirchion yr Orsedd Fawr a chenadwri cennad y Gymod wedi eu lliwio a'r helynt. Gyrrwyd y wlad yn nes at Dduw drwy'r tro. Ond, cododd yr haul; caed cyflawnach stori ac er nad yw ein galar yn llai, mae'n clod yn fwv. Nvni gariodd DYMA CHFR D Y WA LG WN.—G&fodd y Llyngeswr Dafydd Beatty gip amynt pan ar bicio tua'u pau i arllwys eu cenlli' uffernol. Penderfynodd argrap arnynt a'udalhyd nes y eyrhaeddai rhelyw ein llynges. Collodd lu, ond fegollodd y gelyn breg ei luoedd. Malur- iwyd y gweddill nes ffoi ohonynt yn ol i'w lloches gudd mal eachgwn citchiog. Nid cynt y diangasant i ddiogelwch eu ffau nag yr hylliai'r Ellmyn mai hwy oedd wedi curo. Anafus nyni, meddent, a dianaf hwynt. Dyma i chwi fath ar anwiredd Ellmynaidd Teflir goleuni o ddydd i ddydd aryr vmgyrch fawr, a bloeddir oddiar gefnfrig y "Clawdd." well done David Beatty Mae sain buddug- oliaeth yn syrnam v gwr hwn. CATECIS-zlf CYDWYBOD.—Wei, dyma beth newydd Math o ganon yw i ddargan- fad aoesganddyngydwybod ai peidio aco'i darganfod, brofi pa fath ydyw. Mae yn y Catecism hwn ugain namyn un o holiadau dwfndreiddiol, yn plymio i lawr i waelodion bodolaeth pob -pechadur gwrth-ryfelgar, gan ddwyn i fyny oddiyno—wel, "bethau nad adnabu'r byd. Mr. Long sydd wedi dyfeisio hwn. Paham, yn enw Sant Stephan, y mae wedi bod so long cyn ei ddwyn allan ? Bu llawer o holi a chroesholi viva voce ar berchen cydwybod ond yn awr, trefnir iddo fynd dan arholiad ysgrifeniadol. Beth nesaf, tybed ? Pe troisid yr holl ymdrechion a osod wyd allan i ymlid ac i erlid y dynion hyn, yn erbyn y gelyn, buasai wedi ei orchfygu era llawerdydd. Ceirallandrwy'r test diwedd- af hwn i ba enwad y perthyn pob perchen cydwybod. Ni synnwn i ddim nad maes o law, wedi y rhyfel, y dywed Esgob Llanelwy fod 70 y cant ohonynt yn perthyn i Eglwys Loegr. Un garw yw'r Esgob. PICT IWRS PICT IWRS PICT IWRS Mae y Pictiww (lluniau byw) a'r Rhyfel yn cystadlu am y lie blaenaf yn hanes pobl ffol y Clawdd. Dyma wastran direswm ar adeg y dylid cynhilo. Gwelir y boblach yn dylifo tua'r Cinemas, gyda phob tren, tram a gwagen. Pwy bynnag fydd ar ol, ai'r cigydd ai'r groser ynteu'r capel, rhaid cadw pres ar gyfer y Pictiwra. Mae'r Cinemas yn mynd yn bery-I codant do o bob! di-ddarllen a di-egni. Niweidia'r goleuni lygaid y rhai a'u mynychant, heblaw tlodi'r wlad ar amser cyfyng. Hefyd, nid yw'r Pictiwrs o'r math, mwyaf dilwgr. Dylid codi'r peth hwn hefyd vn y Senedd. Pwy wna ? NaSON GYDA SHAKESPEARE.- Ychydig ddaeth ynghyd i'r dref i glywed darlith y Dr. Bridge. Darlith oedd ac nid I d&rlan pebuasai yno living pictures, bua^ai'r lie yn orlawn ond ffvliaid a fuasai yno, ac nid pool o chwaeth fel a fu. I BARACS GWRAIG SAill.-Beth sydd o le .T",Y Bara, ? Clywir llawer o gwynion gan y bejhgyn ac ereill. Daeth y peth ger- bron y Senedd. Bu So-iolclwr pybyr yn chwilio,—neb llai nag ElisW. Datis,A.S., a 'fu gynt ei hun yn y dref ya brentis. E^lur yw nai ywweli colli ei ddiddordeb yng Ngwraig Sam. D weJir fod yma ysbryd cas yn erbyn I y Cymry cenfigen yn ddiamau. Mae Cymra yn mynei ar i fyny yn arw. Nis gall Sais oddef dyrjhaflad eraill. Rhyfedd meddwl fod taiml-ai fel hyn yn fffnnu,yn neilltuol pan gofir mai y -Ila;,) r'Pa-in,ha--n o'r Bala sydd yna ar y brig. Un annwyl yw of gan bawb. Hwyraoh na chlywir cwyn ar ol hyn. Mae cwyn arall hefyd, sef fod pafSwyr yn cael I gormxl o'u ffordd eu hunain yno. Sut y gaiewir i grea-lur fynd o fan i fan i ymladd a chogio, gan lvgru ieuenctyd y wlad, ac yntau I yn filwr dan awdurdod ? Rhaid cael Elis Dafis yma eto. CWNSTABL C-rTVT.-Maebeeli,vnda a chiwt dros ben fel heddgeidwaid tua'r Clawdd ymayn awr. Ni welwyd eu gwell, mi gredaf, un amser. Maent hefyd yn deall eu gwaith ni thwyllir hwynt, ac ni chymrant lwgr w )br. newydd ya gosod llawe mwy o waith arnynt, ond y mae'r "gwr a'r botymau yn deall ei grefft, a hysbys yw ym manylion- yr archeb ddiweddaf. Delir amryw o'r cynllwynwyr, o wythnos i wythnos. Nid oes dim fel cwnstabl da am godi moes ardal neu dref. Dylid cael dynion goreu'r wlad yn hecldgoid aid, ac y mae rhai gwell yn awr nag a fu erioed. Daiiwch ati, wyr, gleision, mae'r wlad gyda chwi os nad yw'r fainc. Mynnwch weld be sydd yn y Bass. TRANC DAU SCWLYN CLEN.-Sef yw'r rhai hynny, Mr. Wm. Jones, y Ponciau, a Mr. Hugh Anwyl, Corwen,—yr olaf yn frawd i'r diweddar ysgolhaig Syr Edward, ac hefyd i'r Cymreigydd Bodfan. Bydd colled mewn llawer cylch ar ol y cyntaf gwr da oedd gyda dysg a chrefydd. Mae loes tranc rhy- fedd yr olaf wedi brifo calonnau liawer. Buwyd hydoedd heb wybod ei ddiwedd ond o'r diwedd daeth i'r amlwg, sef boddi ohono yn y Dyfrdwy. Cafwyd hyd i'w gorff gan bysgotwr. Bu'n ysgolfeistr llwyddiannus a hoff iawn am dros ugain mynedd yng Nghor- wen. Yr oedd yn ddiwedd ar wedi cyfarfod profedigaethaullym collodd ei annwyI briod a'i annwyl frawd. Galar dwys sydd ar ei ol CYDNABOD Y DEWRLANC.-Estyn- nodd y Royal Humane Society dystysgrif a sofren felen a phen y brenin ami i Willie Evans, Rhosrobin, am achub hogyn bychan o ddyfrllyd fedd yn afon y Dyfrdwy yn nghymdogaeth yr Holfc. Yn ddisyfyd, syrth- iodd y plentyn i ddyfn yr afon. Heb betruso dim na dihatru, neid iodd Willie i mewn ar ei ol. Er iddo fethu y tro cyntaf, ymgeisiodd yr ail dro ac er na fedrai nofio, llwyddodd i achub yr hogyn. Mae gair da i Willie yn yr holl ardal. Mab ydyw i Mr. William Evans, '■jwyddog yn y lof a gerlaw, a blaenor blaenaf y capel M.C. cyfagos. V Y DDA U O'R SO WTH.-Y Sul ar Llun diweddaf, oedd gwyl bregethu Bedyddwyr y Rhos. Dau gennad o'r Sowth gafwyd, sef E. Rogers, Capel Gomer, Abertawe, a Huw Jones, Bethel, Llanelli. Tynnodd y gwyr (lieithr gynhulliad mawr, ac yroedd hwyl ary pregethu a'r canu. Y Parch. Wyre Lewis yw gweinidog y lie.

!Basgedaid o'r Wlad. I

Advertising

Tram III-Cryfder eini Llynges.