Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Tram l-Brwydr Nor yI Gogledd.

News
Cite
Share

Tram l-Brwydr Nor y Gogledd. O'R diwedd, fe gyfarfu cyfrannau cryfion o lyngesau Prydain a'r Almaen ei gilydd ym Môr y Gogledd, ac ymladdwyd un o'r brwydr- au mwyaf a fu ar for, nid yn unig erdechreu'r rhyfel hwn, eithr hefyd er deehreu hanes. Panydym yn sgrifennu, nid y w'rholl fanylion mewn llaw, ac mae'n amheus a geir y fath beth cyn y terfyno'r rhyfel. Mae eisoes amryw chwedlau rr daeit, acnidallant oil fod yn wir, canys maent yn hollol groes i V gilydd. Llawer anos adrodd hanes brwydr fawr ar y m6r nag ar y tir. Nid yw y rhai a fo ynddi, nac hyd yn oed yr arweinwyr, yn gweld yn glir beth a fo'n digwydd ond mewn cylch cvm- harol gyfyng yn ami. Y peth mwyaf cymysgyd a dyrys o bob math ar ymladd vw ymladd felhyn ar for. Ceirdarn o adroddiad oddiyma ac oddidraw, gan hwn a'r llall-o long bysgota, neu ryw long arall addamwein- iodd fod yng ngolwg peth o'r helynt ac o ddamau fel hyn fe geisir nyddu hanes am sut y bu. A rhaid cydnabod mai diddorol bopeth a ymddengys yn debyg i wir ar fater mor bwysig. Clywir rhyw bethau ag y dy- wedir i garcharorion—neu waredigion-Ger- manaidd eu hadrodd. Ond yr ydym yn dibynnu gan mwyaf ar adroddiadau swydd- ogol y Morlys. Yn ol arfer y gelyn, ac yn ol ei angen presennol am rywbeth disglair i godi calon ac ennyn hyder ym mhobl Germani, credwn y bydd i'r awdurdodau yno roi'r gorliw ar eu gwrhydri. Da cael y fath ach- lysur ar gyfer y methiant—hyd yn hyn-i oreagyn cadarnfeydd Verdun. Ond, o'r tu arall, gallwn fod yn bursiery gwna Prydain ei goreu i roi'r wyneb mwyaf ffafriol ar yr hyn a ddigwyddodd ym Môr y Gogledd. Ac feI yr awgrymwyd eisoes, llawerhaws cadw rhannau o gyfrinach y m6r na chyfrinach y tir-er, yn ddiau, fel y profwyd dro ar ol tro, na fynegir ar fyrder holj ddigwyddiadau'r tir chwaith Mae'r polisi o gadw rhyw bethau annymunol yn ddigon naturiol, ac yn faddeuadwy ar rai amgy lchi ad au, megis y cedwir newyddion drwg mown teuluoedd rhag trallodi rhywrai ynddynt. Eto, ar y cyfan, fe gamgymerir trwy bolisi felly, a mynych y gwelwyd mai gwell fuaeai mynegi'r caswir, a darfod ag ef.

Trem ll-Beth a ddigwyddodd.

Tram III-Cryfder eini Llynges.

Advertising