Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

..... GOSTEG.]

DYDDIADUR. 1

fyhoeddwyr y CymodI 1.Y Saboth…

Advertising

Y Gymanfa Gyff redinol

Cyfarfod Taleithiol y T refnyddionWesleoidd

Advertising

AR GIP.

News
Cite
Share

AR GIP. Y mae Mr. Wm. TLewis, Llundain, wedi rlio ei le i fyny fel ymgeisydd Rhyddfrydol dros Sir Faesyfed, a hynny oherwydd y rhyfel Apeliodd y .Gymdeithas at Syr Francis Ed- wards i ail ystyried ei fwriad i ymneilltuo ac y mae yntau wedi addo gwneud. Bu'r tenantiaid yn anrhegu Mr.W. Forester Addie yn Nhrallwng ac ei ymneilltuad fel stiward ystad Powys, swydd a lanwodd am ddeng mlynedd ar hugain. -.0- Y mae J. Rathbone Edwards, R.A.M.C., wedi cael ei godi'n 2nd Lieut. yn y Duke of Cornwall's Light Infantry. Efe'n fab Mr. Griffith Edwards, Stafford House, Corris, yn gefnder a Syr E. Vincent Evans, ac wedi bod drwy Ryfel Deheudir Affrica ar ei hyd. Caed hyd i Mr. W. J. Williams yn gorff gyferbyin. a Phorth yr Aur, Caernarfon. Efe'n ysgolfeistr hysbys ieAVn drwy'r holl sir, ac wedi bod yn weithgar ac amlwg iawn gyd ag addysg, cyn i'rdyddiau blin ei orddiwes. Y mae r Second-Lieut. O. R. Darlington, R.W.F., mab Mr. Ralph Darlington, Y.H., Llangollen, wedi cael ei godi'n Lieutenant. Dirwywyd J. J. Roberts, athro cynorth- wyol un o ysgolion Blaenau Ffestiniog, i deir- punt am beidio a reportio ei hun at wasanaeth y Fyddin. Daliodd i dystio ei fod yn gwneud llawn cystal gwaith dros ei wlad wrth ddysgu plant ag wrth ladd Germaniaid a phan aed ag ef rhwng dau osgordd milwrol i'r orsaf, aeth cannoedd o blant yr ysgolion ar ei ol i rod.di ffarwel ddiangof iddo, Bu Mr. David Pierce, yr Afr Aur, Caernar- fon, farw ddydd Hun diweddaf, yn agos i bed war ugain bedwar ugain oed. Ddydd Llull diweddaf, syrthiodd Mr. Geddes Smith, Aberystwyth, yn farw ym Mrawdlys Llanbedr, pan wrthi'n cymryd rhan cyfreithiwr yn un o'r achosion. j Mewn cyfarfod o lywodraethwyr Aniguedd- fa Genedlaethol Cymru, a gynhelid yn Aber- ystwyth ddydd Sadwrn diweddaf, Arglwydd Mostyn yn. y gadair, hysbysodd y trysorydd, Syr E. Vincent Evans, fod Miss Talbot, Mar- gam, wedi tanysgrifio mil o bunnau arall at y drysorfa—dwy fil i gyd ac fod Misses Davies, Llandinam, wedi cyfrannu £ 5,000. XII,600 arall sydd yn eisiau.  Yr un diwrnod, cynhelid cyfarfod llywodr- aethwyr Llyfrgell Genedlaethol Aberystwyth, Mr. J. Herbert Lewis yny gad air. Cyfanswm y gost ydoedd £ 1.10,600 ac i gyfarfod hyn, cyrhaeddai'r tanysgrifiadau £ 49,636-4 /I grant y Llywodraeth £ 50,000; yn gadael £11,000 i'w hel eto. Lladdwyd Mr. Wm. Johnson yng Nghricieth nos Fercher ddiweddaf, wrth ystablu ei motor car. Dyn deugain oed oedd o West Brom- wicli gedy weddw ac un plentyn adim ond ychydig fisoedd oed.d erpanddaethai i'r dref i gadw boarding-house or y Marine Parade.  ?' Yr oedd Mr. F. D. Aoland, A.S., is-ysgrif- ennydd Bwrdd Amaeth, yn Exeter ddydd Sadwm, yn siarad mewn ras aredig, Ile'r enillwyd y brif wobr am tywio'r aradr gan eneth bymtheg oed, a'r Acland yn wfftio'r hen ragfarn gyndyn na fedrai merched ddim gweithio a gwneud gorchestion ar y tir. Bu Mr. J. R. Jones, y cyfreithiwr hysbys o'r Bala, farw ddydd lau diweddaf yn ei breswyl, Plas Deon, Llanuwchllyn, yn ddeunaw a thrigain oed. Mewn cyfrafod a alwyd yn y Rhyl, yr wythnos ddiweddaf, penodwyd y gwyr a ganlyn i fynd at Syr W. R. Campbell, y Western Command, i osod teimlad Cymru ger ei fron gyda golwg ar symudiad bwriadedig y Brigadier-General Owen Thomas o Cinmel: Arglwydd Mostyn, Arglwydd Boston, arglwydd-raglaw Sir Feirionydd a Sir Gaer- narfon, Syr Henry Lewis, Cyrnol Mellor (Abergele), Mri. F. Ll. Jones (Wyddgrug), D. S. Davies (Diiibyeh), David Jones (cwmni Elder Dempster, Lerpwl), Jas. Venmore, Y H (Lerpwl), Wm. Owen (Ffestiniog), Dr. Morgan (Conwy) Dr. Wynne Griffith (Pwllheli), W. J. Thomas (Maer Biwmaris), T. J. Williams (iyn- faer Bangor), a r Parch. J. Williams (Bryti. siencyn). -*>■ R £ 1i'??2oodd y swma adawPdd y diweddar e^f' Tklns' Mus.Bac., Aberystwyth, ar ei 01. WI; El be'r Drych Dylai'r Llywodraeth yng Nghymru fathu bathodyn i'w roi i'r gwrth. wynebwr cydwybodol neu'r pasiffist, a rhoi hyn arno Af at y stanc i drengu Mi hunaf yn y fflam, Cyn af fi i amddiffyn Hen annwyl wlad fy mam Dywedir fod y Parch. Hugh Jones, Ph.D., bugail eglwys M.C. Gorffwysfa, Penrhyn deudraeth, yn gwasanaethu ar eglwys Hum- boldt Park, Chicago, hyd ddiwedd Awst a dichon mai yn yr Unol Daleithiau yr erys. Gofynnodd Syr J. Herbert Roberts, Bar i Mr. Tennant yn Nh £ 'r Cyffredin yr wythnos ddiweddafparth senodura {censorship)\\y thvr au Cymraeg o faes y rhyfel ac iddo a'r ateb ydoedd, fod yna berffaith ryddid i'r bechgyn lythyru yn Gymraeg, ac fod yr hyn a sgrif- I. ennantynyriaith honno danyrun sbiaeth vn union a llythyrau mewn unrhyw iaith arall Ni waeth i chwi ar y ddaear prun, cwyno glywir o hyd nad yw llythyrau Cymraeg ddim yn cael chwarae teg, ac fod gwynt yr awdur. dodau yn eu herbyn, er ei bod ni'n ymladd dros hawliau cenhedloedd bychain, ebem ni. Cafwyd o hyd i gorff Mr. W. H. Anwyl, ysgolfeistr Corwen oedd ar goll ers pum wyth. nos, yn y Dyfrdwy, ac yn agos i'r dref. Efe'n frawd y diweddar Syr Edward Anwyl, ac yn flaenor yn eglwys yr Annibynwyr. Bu Dr. H. Rathbone Griffith, Tanronnen, Porthmadog, farw'r wythnos ddiweddaf, yn hanner cant oed. Clerigwr o Fon oedd ei dad merch i'r diweddar Ddr. J. E. Jones, Bryn Ffynnon, Dolgellau, ywei wOOdw; yr oedd wedi gwladychu ym Mhortiimadog ers dwy flynedd ar bymtheg ac ym Metws v Coed y claddwyd ef. Rhyfedd nad oes yr unmeddvg o Gymro yn Llangollen o gwbl,-clini ond Saeson a phan gofir mor Gymreig ac uniaith yw lluaws o bobl y wlad, y mae hyn yn anhwylustod ac yn gam dybryd mewllllawer enghraifft. Dyna i fyny at Bentredwr a'r Bwlch a Llandegla, ar un ochr; ac ochr y Berwyn at Glyn Ceiriog ac yn y blaen, heb yr un Cymro i weini arnynt. Dyma le iawn i feddyg Cymreig ei dafod setydlu ynddo, a bod yn fendith i'r ardal ac iddo i hun. 11 0 1 mp.. Bu tri o blant farw yn Trefor, Llanael- haearn, wrth odre'r Eifl, yr wythnos ddi- weddaf, drwy fwyta cegid/neu gaws llyffant neu rhyw lysyn gwenwynig na wyddai'r meddygonyn iawn prun. Tair oedd oed dau, a phedair y Hall. Ebe'r Parch. E. Keri Evans, M.A., mewn ysgrif ar gerddoriaeth gysegredig yn Y Tyst »  Dywedir wrthym gan ganwyr ei bod yn beth anodd iawn canu arol comic 8Ùger y mae'n cymryd un gan gvfan i godi'r bobl yn ol i lefel gwerthfawrogiad cerdd- orol gwir. Yn wir, dywedir wrthym ei bod yn beth anodd pregethu ar ol y comic preacher, gan fod eisiau codi'r gynulleidfa 11 yn ol i lefel gwerthfawrogiad o bethau gwir a dyrchafedig, a chyfiawn a phur. (A ydyw'r comic song i ddod i'r pulpud gyda'r comic sermon, tybed ?) Bid a fynno am hynny, y mae'n beth enodd q iawn siarad ar bethau ysbryd.ol mewn "awyrgylch wedi ei chynhyrchu gan vt bwerau aniajiol."

Advertising