Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

o Big y Lleifiad.

Basgodaid olp Wlad.

I I Goreo Gymro, yr an Oddieartre

News
Cite
Share

Goreo Gymro, yr an Oddieartre CARLTON, swydd Efrog.-Syniad hapus iawn yw hwnnw sy'n cymell Cymru swydd Efrog i gasglu ynghyd unwaith yn y flwyddyn i gynnal Cymanfa Ganu. Gwnaethant hynny ddydd Sadwrn diweddaf, Mai 27ain. Carlton oedd y man a'r lie eleni. Daeth nifer dda ynghyd, a chafwyd Cymanfa fendithiol ac eneiniad arbennig ami. LIywydd y prynhawn oedd Mr. Hughes, Barnsley (gynt o Ffynnon groew) a'r hwyr, Mr. Ed. Jones, Carlton. Arweinydd y Grc manfa oedd Mr, Tom Carrington (Pencerdd Gwy frytt), Coedpoeth, ac apeliai ei ddull yn arbennig at y Cymry sydd ar wasgar, a medrodd gael eu goreu mewn lleisiau ac ysbrydiaeth. Mr. Wm. Williams, Leeds, a fun gofalu am y rihyrsals, a gwnaeth ef waith yn rhagorol. Canmolai'r arweinydd wasan- aeth gwerthfawr Mrs. Williams gyda'r offeryn yn y Gymanfa. Chwaraeodd gyda medr a chydymdeim- lad mawr. Dyma'r tonau, etc., a bu raid ail ganu amryw ohonynt. Dichon mai Lief a Cum Rhondda oedd fwyaf gafaelgar; yn wir, yr oedd gwefr digam. syniol yn y ddwy yma. Canwyd Pensylvania, Hernlem, Dozelais, Llef, Cum Rhondda, Trefdraeth, Brwynog, Fulda, Seion, Maude, Mair, Trecastell, Balducci, a Mary. ynghyda'r rhangan Enaid cu (Isalaw). Canwyd y rhangan yn dlws a gafaelgar, a chanmolai'r arweinydd, y datganiad. Trysorydd y Gymanfa oedd Mr. O. G. Williams, Leeds, a'r ysgrif. enydd, Mr. H. T. Owen, Royston.

IER COF.

Advertising