Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

YSlAFEU Y BCIRDO

News
Cite
Share

YSlAFEU Y BCIRDO T cynhymmon goryJW Er golofn hoc i'w oyi- •lrH> i PHBRQG, 217 Presoot Road, Liverpool Oyrru'r Atorlais.— Y cyrch yn unig sy gywir, ac yno'n unig y ceir syniad hapus— erlid yr awrlais." A ddarfu i chwi feddwl gymaint haws yw troi y cloc awr yrnlaen na throi ambell ddyn awr yn gynt o' i wely ? Yr Het Wen.Eithaf testun, onct y gan yn amrwd iawn. Yn ol y tywydd cyfnewidiol presennol, nid diogel iawn mynd a'r het .?rn( i a'r het wen allan, canys ni wyrdyn prun ai heulwen ai glaw a ddisgyn ami, a gallsai gael pwysi o genllusg tuallan i'r Ystafell yma bore ddoe. Mae lie i amheuaeth pa un ai ffwl ai cnaf oedd y dyn a arferai "chweitchwaqio 'i het bob dechreu haf. 0y m h: ka u wy.—Cat1?1 Natur, Angel yr Ysbytai, Blodeudorch, Alajon, etc. YR HEX GLOC MAWR Os s N'tn clociau sy'n clecian—du gelwydd Ar deg oleu anian Yn rhwysg ei .dêr wisg o dan, Ni ddirywiocld yrhuan !—Pedboo. Y BARDD YN MARW. Mae y Hal yn dod bob blwyddyn A'i fioclau tlws i'r d.dol, A b v wyd sydd yn dod bob dydd A'i lesni yn ei ol Canghennau'r coed sy'n (1.effN,- Fe oliwardd y deilios man, Mae'r byd i gyd yn lion ei fryd, Yn canu rnelys gan. 'Bwyf innau'n marw, marw, Fel blodyn ddiwedd. haf, Llesmeirio 'rwyf o dan fy nghlwyf, I'r bedd yn fuan at. Er gofal hen gyfeillion, A chari ad tad a mam Wrth glywed rhu yr afon eMu Fy nghalon fach ryctd lam, Fe ddywed hen gyfeillion Fy mod yn brydydd lion,— Nis gwyddant hwy am faint y clwy Sy'n llechu dan fy mrori. Fy llygaid sydd yn pylu, Dynesn mae fy hwyr Y rhosyn coch oedd ar fy moch Sydd wedi gwywo'n llwyr. Ffarwel i fryniau Gwalia, A'i nentydd gwyrddion, tlws, Mae Brenin Braw a chadarn law Yn curo wrth fy nrws. Ffarwel i gerdd y dolydd, A ehan yr aweI fwyn, O'oh swn ymhell caf fiwsig gwell, Heb unrhyw loej na chwyn. Ffarwel i'r hen afonydd, Ymdrochais yn eu d WI', 'Rwy'n clywed, rhu'r Iorddonen ddii, 0 Dduw bydd imi'n dwr. Ffarwel i'r eoed gwyrddleision, Ffarwel i'r adar man, Gweld engyl hedd fydd imi'n wledd, Fry, yng Nghaersalem lan, Ffarwel i'r hen Eisteddfod, A'i beirddion glewion, mad, Caf gwmni'r Oen heb unrhyw boen Yn hyfryd dy fy Nhad. Ffarwel, fy hen gyfeillion, Ffarwel, fy nheulu lion, Eich dagrau chwi yw 'nagrau i, Yr olaf funud hon. 'Rwy'n marw 'nawr, 'rwy'n marw, 'Rwy'n mynd at lesu Grist, 0 Gymru lan i Wlad y Can Lie nad oes neb yn drist. Bontucha, Bethesda BEN Jones. DARN GAU Y DAFARN IFARIAETH rhoed awr fylTaCh,-beth yw'r O boethi'rllwnc afiach ? [lies Dal ati, gwneud llu'n dlotaeli., Wna hen flys codi bys bach. 26 Orlando Street, JOHN Hughes Bootle. Y CAISER. Y Caiskr sy'n cashau'r Sais -yn ei fron, A'i fryd ar uchelgais At ryfela, trwy falais, Allan o drefn llunia drais. Hwn ni haedda lonyddwch Ar y Uawr nes mynd i'r llwch, Ofer ei chwydd a'i fawr chwant, Ei falais a'i gau-foliant Nerth ei lywodraeth lawdrom A'i droion sal dry yn siom. Erchyllwaith o gynnyrch llid Ei ryfel grea ofid A'r gofid ar ei gyfer Syyn ol ewyllya Ner Y Duw, a biau dial, Iddo or dini ddyry dal, Nes derfydd ei fost dirfawr, Ei cldial Ef ddaw i lawr.- G. Mathafarn, FY NGHYFOEDION A fi yng nghadwyni eernwyth hun Tu hwnt i d wrf gAalon, Daeth adgof am y dyddiau fu, A hen gyfeillion lion yn llu, Dan siarad a, fy nghalon. Cwympasant hwy fel dail y coed Tan lid y ddrycin ohwerw, Diatawodd y telynau p6r, A ffddd y gwonau oedd yn Her I mi mewn tywydd garw. A ydwyf heddyw megis un Mewn neuadd arddereliocaf ? Yng nghanol cynulleidfa fawr, Yn unig heb adnabod gwawr Yr un a wenant arnaf ? Ai Hong heb lyw fy nghynged i, Yn crwydro hyd yr eigion, Fel deilen grin, o don i don, A rhywbeth byw o fewn fy mron Yn son am ty nghyfoedion ? Dolgdlm SJdnahs I V

O Lofft y Stabal.

IBeirniad -y "GwanwynI

Advertising