Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Ein Cnnadl ym Manceinion.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Ein Cnnadl ym Manceinion. Cenhadon y Sul Nesat. Y idETHODISTIAID OALFINAIDD Moss SIDE-10.30 a 6.30, Robert Roberts, Efailnewydd. PB5DIETOX—10.30, 6 R William-Towyn HEYWOOD ST-10.30 R William?, 6, VICTORIA PK—10.30 a 6, Efrydydd FARNWOBTH—2-30 a fl LErGH-IO.30 a 6, W ARRINGTON-IO.30 a 8, Thomas Hughes, Stockport EAKLESTOWN—10.45 a 6.30, ASHTOS-UN'DER-LYNB—10.45 a 6.30, EOLWYS RISDEBOL EOCLES-ll a 6.30, YR ANNIBYNWYR OHORIJTON RD—10. 30 M Llewelyn, 6.15, R G Hughes, Didsbury BOOTH ST—10.30 R G Hughes, 6.15 M Llewellyn QUEEN'S ROAD—10.30 a 6.15 LD DUNCAN ST, SALFORD-10.30a 6.15 £ S3 HOIIJNWOOD—10.30 a 6.15 t. Y WESLEAID DEWl SANT—10.30, D R Rogers 6 G Tibbott. HoREB-10.30 John Felix. 6, D R Rogers SEION—10.30 a 6, Gyfarfod Pregethu BEAUXAH—2.30 D R Rogers 6.30, J Felix OAIFARIA—10.30, G Tibbott, 6 W G Jones WEASTE—10.30; W G Jones, 6-30, John Roberts Y BEDYDDWYR UP. MEDLOOK ST.—10.30 a 6 E 0 Parry. Llansilin LONQSIQHT—10.301 6 30 Pregeth ROBIN'S LANE, SUTTON—10.30 a 5..10 SIRIOLI'R CLTVYFEDIG.-YN y,gol(ly Moss Side, brynhawn dydd Sadwrn, darpar- wyd gwledrl ragorol i'r milwyr claf a chlwyf- edig sydd yn holl ysbytai deheuol y dref. Gofelir am y rhan hon gan y Pwyllgor can- lynol Mri. R. G. Edwards, J. R. Edwards, D. Lloyd Roberts, J. G. Jones, o Moss Side J. W. Meredith, J. T. Price, o Booth Street J. Rogers, O. T. Williams, o Medlock Street Joseph Davies, o Chorlton Road. Trefnir ymweliad.au wyfchnoso] a'r milwyr Cymreig, a fflhyflwynir llawer o roddion iddynt. Cyd weithredir ar gwyrTwhod gan nifero fonedd- igesau a gweinidogiou yr eglwysi a chyfeillion ereill. Mr. R. G. Edwards yw llywydd y Pwyllgor, a Mr. J. W. Meredith, 12 Brazenose Street, yn ysgrifennydd. Efe a ofalod. am y gweithrediadau brynhawn dydd Sadwrn, gyda Mr. J. G. Jones ynglyn a'r canu, etc. Cadeirydd, Mr. J. R. Edwards. Daeth nifer dda o'r milwyr i'r ysgoldy. Yr oedd yr ymborth yn amrywiaeth rhagorol, a daeth llu heblaw'r gwahoddedigion yno i'w mwynhau. Wedi'r bwydo, cydganwyd Duw gadwo'r Brenin, a chaed dwy gan, Cymru Pycht a'r Gwcw, gan Mrs. Walker,- c ano(jd yn swynol anghyffredin; un o rianedd Ffestiniog yw, a natur wedi ei chynysgaeddu a llais pur phrydferth. Yn nesaf diddorwyd y gynull- eidfa gan Mr. Foden Williams. Adroddodd ffraethebion, storiau, a chanodd ddarnau digrif, nes oedd pawb yn ymnyddti gan hwy I a chwerthin mae'r olwg arno wrth ddynwared yn well na d6s o asaffeta i glirio'r melancoli. Canodd Mrs. Walker gan Saesneg yn llawn o ddireidi lleisiol gyda chaneuon Cymraeg, a rhyngddi hi a Foden Williams y cynhaliwyd y eyfarfod. Terfynwyd trwy ganu Hen Wlad jy Nhadan. Er mwyn cyfeillion a pherthyn- asau'r milwyr oedd yn bresennol, wele eu henwau J. Griffiths, Bangor H. J. Sparrow o'r Herefords W. J. Nee, Treffynnon; G. H. Hope a Tanner, Caerdydd J. Prydderch, Lerpwl; T. J. Davies, Tylors- town; D. R. Evans, Trallwng J. T. Owen, Maesteg Roberts, Cricieth Lloyd, Treffynnon; Lewis Reggie, Dinbych John Owen Jones, Colwyn Bay John Hanson, Cricieth G. Williams, Llanfrothen R. S. Davies, Bl. Ffestiniog — Smith, Abertileri Williams, Pontardulais; Randall, Abertawe;: Sergeant Jones, Porthmadog Griffiths, Rhyl; Corp. George, Glyn Ebw C. Heal, Mountain Ash; Meredith Williams, Manceinion Allen o'r fyddin Ysgotaidd Woodhouse, Caerdydd W. Owen, Dre. newydd D. Evans, Llangollen Jeffries, Mynwy Hopkins, Mountain Ash John Jones, Cwmbran; John Hughes, Caer yn arfon T. Evans, Widnes Rees Jones, Pont ardulais E. Morgan, Crughvwel; C. Basker- ville, Penfro John Evans, Llandinam H. Butler o'r South Wales Borderers J Evans, Llanidloes D. J. Pritchard Q'P Mon- mouths Isaac, Llanfyllin; Price, Ponfcypwl; Phillips, Brynmawr Hellett, Abertawe. W. M. HUGHES, Y OYMRO BYW.- Rhoed croeso boneddigaidd a brwd iawn i Mr. W. M. Hughes, prif weinidog Awstralia, ..ttr ei ymweliad a'r dref hon ddydd Gwener diweddaf. Rhoddwyd iddo rodd Gof-a- Chadw a Rhyddfreintiau y ddinas, gyda gwledd a rhai cannoedd yn bresennol. Diolchodd yntau mewn anerchiadau cyfaddas. Yn hwyry dydd, traddododd anerchiad maith i gynulleidfa lond y Free Trade Hall. Trefn- wyd y oyfarfod gan y Chamber of Commerce. Yn y prynhawn, cyfarfu a nifer o Gymry i dderbyn anerchiad ysblennydd ganddynt. Yr oedd yr Arglwydd Faer ac amryw o uchelwyr y ddinas yn bresennol yn y Technical School, I,le y cyflwynwyd yr anrheg i Mr. Hughes. Caed yr Anerchiad trwy haelioni ychydig o fonedd sydd ymysg Cymry'r ddinas. Yr oedd yn anrheg yn urddasol, a diau y mawr brisir hi am hynny ond gresyn na fuaaai y weithred hon yn gynrychioliadol o Gymry'r dref a'r cyloh. Yr oedd cynnwys yr Anerch- iad yn Saesneg ac yn faith ei geiriau, ond yn fer iawn yn ei chysylltiad a chylch Cymreig- Manceinion. Canwyd Hen Wlad Jy Nhadau gan Mr. Powell Edwards mor odidog nea try- danu'r gynulleidfa. Caed areithiau gan y Mri. L. C. Evans, cadeirydd y pwyllgor, a Mr. F. E. Hamer a'r Canon Edwards-Rees. Diolchodd Hughes yn deimladwy iawn, gan ddatgan ei brofiad am ddyddiau ei febyd yng Nghymru. Dyma wyr amlycaf y cynhulliad E. M. Powell, J. D. Williams, L. C. Evans, Cynghorydd W. Rowlands, F. E. Hamer, Lloyd Rees, Canon Edwards-Rees, Francis Williams, J. Evan Morris, a'r Parchn. J. H. Hughes, M. Llewelyn, Rt. Williams, J. Felix, Wm. Owen, W. Evans. Yr unig ran o'r seremoni a gaed yn Gymraeg oedd araith y I Parch. J. H. Hughe, cadairydd y Gyi-ndeitli- as Genoilaethol ond gan fod cymaintgalw ar y gofod yr wytltno- hon, yr ydva dan raid i oedi ei anerchiad hyd y rhifyn nesaf i

Clep y Clawdd sef Clawdd Offa…

I Ffetan y Gol. I Metan y…

Advertising

Advertising