Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Ein Cnnadl ym Manceinion.

Clep y Clawdd sef Clawdd Offa…

I Ffetan y Gol. I Metan y…

News
Cite
Share

I Ffetan y Gol. I Metan y GoL j! Cofied pawb fo'n anfon i'r F jet at mai dyma'r gair sydd ar ei genau.- NITHIO'R GAU A NYTHU'R GWIR. I Shisli. I I At Olygydd Y BRYTHON SYR,—Difyr oedd darlien llythyr y gwr o 'I Lundain am sibols yn eich rhifyn di- weddaf bron mor fletsus a'rllysieuyn ei hun. A pha beth mwy (Uddoral na chwilio hanes a -? -?? I -?  gwreiacuau hen eiriau uaiar gwiau < uyrna l chwi airyrhoffwn wybod ei dras, gan nad oes j gennyf y ddimadaeth wannaf o ble y daeth I shisli. Arferid ef pan oeddwn yn fachgen I yug ngwlad Ceiriog ac nid oes fawr erhymiy. Ceid ef mewn dau gysylltiad, dyma'r cyntaf Os byddai bachgen, yn chwaraeon y pentref a'r ysgoI, yn rhy hoff braidd o gwmni'r genethod, gwaeddid arno gyda gwawd brathog "Ha ha! 'rhen shisli merched Ac yn ami iawn, byddai'r orucliwjdiaeth yn effeithiol i ddwyn y pechadur yn ol mewn edifeirweh at ei ryw ei hun. Yr un modd, os ceid geneth yn euog o drosedd cyffelyb, galwai'r lodesi shisli bechgyn ami, gyda chanlyniad tebyg. (Deallaf mai "siwgr I gennod a "siwgr hogia ddywed plpnt Sir Gaernarfon). Gwedd arall ar yr un gair ydyw hwn mewn rhai ffermdai, ceid gwas bach yn gwneud cryn lawer o orchwylion ty, megis mor-yn, a shisli y gelwid ef. Ys gwn i o ble y daeth y gair, ac a ydyw ar arfer yn rhywle heblaw'r "hen ardal annwyl, 1-tir ti. dolennog ?—Yr eiddoch yn wladgar, J.D.R. I Pero a Sibols. I At Olygydd Y BBYTHON j ANNWYL SYR,'—Mae eich gohebydd Men Fugail (neu George Borrow yn bytraeh) yn iawn ynglyn a'r gair Pero. Gair Ysbaenig yw am gi. Ysgrifennir ef gyda dwy r-—Perro. Y mae'r un gair hefyd yn air o wawd neu ddirmyg, ar berson, a Pero (un r) yn air am afal neu ffrwyth (o'r un tarddiad a r gair Saesneg-—•pear ?) Am ast (bitch) Perra yw'r gair Ysbaenig. 'Roedd Ysgotynyn sros gydami achawsom Young Onions i de. Yr oedd eiyn un da am siarad Gaelic. Dywedais wrtho mai Sibols oedd y gair Cymraeg amdanynt. Ac ebe fe mewn svndod. Sibols is the Gaelic word for them too Arweiniodd hyn ni i gymharu'r ddwy iaith, a chawsom fod llawer o eiriau yn debyg.—Yr eiddoch yn bur, ARFONWR. Yr Ysgol Haf Gymraeg, 1916. At Olygydd Y BRYTHON SYR.—Yr wyf we-di derbyn amryw ymhon. iadau parthed yr Ysgol 14af. Gofynnir a gynhelirhi,ymhale, aphabryd. Caniatewch imi hysbysu pawb fod Cyngor y Gymdeithas Wedi penderfynu ei chynnal yn yr Ysgol Sir, ¡ Aberteifi, yr yr adeg arferol. Ond eto ymddibynna cyniialiad yr Ysgol ar y nifer o I, fyfyrwyr a restrir. Mae cynifer o athrawon ein hysgolion wedi eu galw i'r gad fel nas gellir disgwyl tyrfa fel y gwelwyd gynt ym Mangor, j Rhyl, Aberystwyth, Abertawe, a mannau i ereill. Hefyd, otnir y bydd y lleihad yn mter yr ysgoloriaethau ynghyda diffyg tocynnau rhad ar y rheilffyrdd yn milwrio yn erbyn rhif y myfyrwyr eleni. Eto, gan y dichon fod amryw o athrawon a myfyrwyr ereill yn ewyllysio treulio eu gwyliau yn nhref dawel, rhad, a gwledig Aberteifi, lie y mae awelon. Preselau a'r Werydd yn cyd-gyfarfod i nithio 'I afiechyd allan o'r ardal dips, bwriedir agor drws yr Ysgol led y pen eleni eto. Gan I hynny, erfyniaf am enwau'r rhai sydd yn bwriadu ymuno. Diolchaf am air oddiwrth bob un sydd yn penderfynu dyfod i'r Ysgol Haf. Mae'r darlithwyr a'r trefniadau yn barod yr unig anghenraid yw sicrwydd y I daw rhyw 50 neu 60 o fyfyrwyr. Os na cheir y nifer gofynnol, rhaid fydd i'r Cyngor gyfar- fod eto i ail-ysytried yr amgylchiadau. I Anfoner ataf erbyn y Sulgwyn yn ddiffael. D. JAMES (Defynnog) Ysgrijennydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Treherbert. -1 I Maes Gwyn Lahore. I At Olygydd i :■ t > r ANNWYL SYR,—Diddorolgweldlluaws o'ch gohebwyr yn galw sylw at enwau, arwydd- eiriau a diarhebion Cymreig uwchben tafarn- dai, ar byrfch palasdai, etc. Wele enghraifft arall a adroddwyd gangyfaillo Gymro gwlad- gar a dreuliodd flynyddoedd gyda'r fyddin ynghanol India. Arhosent mewn lie o'r enw Lahore, a rhyw ddiwrnod aethai am dro i'r wlad y tuallan i'r dref, pan ddaeth ar draws bungalow ar borth yr hwn y sylwai fod yr enw Maesgwyn." Deffrowyd ei chwilfrydedd iholipwy oedd ynbywyno, ganddisgwylmai rhyw Gymro oedd y preswylydd, ond atebwyd mai Groegwr oedd yno ar y pryd. Meddyhai yntau Pwy bynnag sydd yma'n awr, y bu a wnelo rhvw Gymro a'r lie o'i flaen ef." A r 37 Fell Street. J. JONES.

Advertising

Advertising