Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

fjhmn o Big y Tr Z, Lleifiad.

I Os symudir Owen Thomas.

DAU -AFON.-

News
Cite
Share

DAU AFON. 0 GARSTON.-Cafwyd cyfarfod adloniadol gas blant Ysgolion Sul M.C. Chapel Road a Canterbury Street, nos Fawrth, Mai 16, pryd y cyflwynwyd y gwobrwyon a'r tystysgrifau a enillasid yn arholiadau'r Undeb Ysgolion. Yn yr Arholiad Yrgrythyrol, enillodd Master Justin Evans y wobr gyntaf yn y dosbarth dan 14, a Miss Jennie Lewis, o ysgol Canter- bury Street, yr ail wobr am ddysgu allan i rai dan 25. Diolchodd y cadeirydd (y Parch. J. D. Evans) i'r Mri. Sergeant Jones a Mr. R. Saunders Jones am eu caredigrwydd yn rhoddi gwybrwyon mewn llyfrau i'r plant am ddysgu adnodau yn ystod y flwyddyn. Gwnaeth y plant oedd yn cymryd rhan yn y rhaglea yn ganmoladwy iawn; canmoliaeth oedd gaa bawb oedd yno :—Ton, Cor y Wynja, rhif 46; adroddiad, Diolchwn am yr rsgol Sul, Gwynedd Hum- phreys Can, Canadian Boat Song, Hilda Hum- phreys adroddiad, r Seren Dlos, Trevor Griffiths; can, The Minstrel Boy, Selina Williams adroddiad, Peidiwch gofyn i mi yfed, Willie Williams; can, Daises of the Meadow, Katie Parry; adroddiad, A Boy's Song, Mina Roberts deuawd, Daddy, Mabel ac Annie Williams; unawd ar y berdoneg, Apple Blossoms, Helen Parry; adroddiad, Anrheg Santa Claus, Dorothy Williams can, Picture the cot in the Colliery Town, Victor Jones; adroddiad, Home Thoughts from Abroad, Doris Pimlett; ton, Cytranlar Plant, rhif 56 adroddiad, A very fine thing he can do, Arnold Jones can, Ar wely gwellt mewn bwibyvt llwm, Katie Parry adroddiad, Ding Dong, Emrys Jones deuawd, Katie a Dorothy Humphreys dadl, r Tair Geneth, Ethel Morton, Bessie Williams a Dorothy Humphrey's ton, Hoff wyj gan lesu, rhif 57 anerchiad y cadeirydd cyfhvyno'r Gwobrwyon a'r Tystysgrifau, etc. sylwadau gan yr Arolygwyr a'r cyn-Arolygwyr, a chan Mr. H. Parry Jones, athro dosbarth yr Iaith Gymraeg; ton, Vesper, rhif 56; cyfeilydd, Miss Blodwen Lloyd Jones; arweinydd y canu, Mr. M. W. Humphreys. Parhad ar tudal. f,