Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Ein Ginedi ym Manceinion.

News
Cite
Share

Ein Ginedi ym Manceinion. Cenhadon y Sul Nesal. Y METHOD1STIAID OALFINAIDD Moss SIDE-10.30 a 6.30 J Owen, Cricieth Pendleton—10.30 R E Jones, Oldham 6 R, Williams HEYWOOD ST—10.30 R Williams 6 E W Roberts VICTORIA PK—10.30 E Wyn Roberts 6 R Ernest Jones FARNWOETH—2-30 a 6 LEIGH—10.30 a 6, W AP.RINGTON-lO.30 a 6, J Peron Jones EABIESTOWN—10.45 a 5.30, ASHTON-UNDER-LYNE—10.45 a 6.30, EGLWYS UNDEBOL ECCLES-ll a 6.30, YR ANNIBYNWYR CHORLTON RD—10. 30 a 6.15. J M Edwards, Sarnau BOOTH ST—10.30 J Morris 6.15 M Llewellyn QUEEN'S ROAD—10.30 a 6.15 LD DUNCAN ST, 8AIFOBD-10.30 a 6.15 HOIUNWOOD—10.30 a 6.15 John M Williams. Saiford Y WESLEAID DEWI SANT—10.30 J S Williams, 6 Efrydydd floREB-10.30 H Roberts 6 John Felix SEION—10.30 J Felix 6 G Tibbott BEAULAH-2.30 D R Rogers 6.30, J Felix OALFAEJA—10.30, Efrydydd 6D R Rogers WEASTE-10,30 D R Rogers 6 Haiold Roberts Y BEDYDDWYR tjp. MEDLOOK ST.—10.30 Cyf Gweddi 6 J H Hughes LONGSIGHT—10.30| 6 30 Pregeth ROBIN'S LANE, SUTTON—10.30 a 5.30 CANLYNIAD Y LVITHIO.-Wele restr o enillwyr y gwobrwyon yn Arholiad Undeb Ysgolion Sul Manceinion a'r cyffiniau. Dos- barth I, dan 10 oed Arholiad ar lafar. Arholwr, Mr. O. R. Williams, Moss Side. Rhoddwyd gwobr i bob un a wnaeth ymdrech deilwng Idris Pugh, Tyldesley Rd. Emlyn Davies, Earlestown; Mary L. Williams, Gwyneth Williams, Edward Arthur Lewis, Farnworth Megan Price, Dorothy Griffiths, Warrington Hywel Wyn Roberts, Ellis Wyn, Roberts, Efa Lloyd Jones, Olwen Hughes, Gwendoline Lloyd., Moelgwyn Hughes, Ellis Davies, Heywood Street Owain Gwynedd Williams, Pendleton. Yr laith Gymraeg Arholwr, y Parch. G. Parry Williams, M.A., Wyddgrug. Dysgu allan Salm xlvi, a Marc vi, 32-44; Ysgrifennu traethawd byr yn Gymraeg dosbarth II, dan 13 1, Kitty Powell Davies, Heywood Street 2, Glyn Parry Jones, Warrington 3, Trefor Owen Jones, Moss Side rhoddwyd gwobr fach i 18 ereill. Dosbarth III, dan 16 yr un maes 1, Olwen Owen, Moss Side; 2, Blodwen Williams, Farnworth Idwal Parry Jones, Warrington. Ysgrythyrol arholwr, y Parch. G. Parry Williams dosbarth II, dan 13 Gwyrthiau Crist, yn ol Gwerslyfr y Cyfundeb 1, Kitty Powell Davies, Heywood Street, 95 o farciau o'r 100 2, Glyn Parry Jones, Warrington, 91; 3, Trefor Owen Jones, Moss Side, 90.; rhoddwyd gwobr fach i 25 ereill a enillodd hanner ymarciau. Dosbarth III, dan 16, yr un maes 1, A. Cemlyn Jones, Moss Side, 87; 2, Gwyneth Roberts, Hey- wood Street, 85; 3, Gwilym C. Roberts, Heywood Street, 83. Dosbarth IV, dan 21, yr un maes 1, Jennie Rowlands, Heywood Street 2, David T. Jones, Stockport 3, Gladys Owen, Bolton. Dosbarth V, draB 21, II Corinthiaid I-VII: 1. John Hughes, Warrington 2, Ellen Griffiths, Oldham 3, Polly Hughes, Oldham. AM CHORLTON ROAD.Lled ddi- weddar y daeth Adroddiad eglwys Chorlton Road i law. Er nad oes bugail i ofalu am y praidd, mae eu rhifedi wedi cynhyddu. Mae'r cyfraniad au yn rhagorol iawn, ychydig yn eithriadol ac er fod llawer o ieuenctid mewn oed ran tyner, gellir bron gyf rif y rhai sydd heb ysgwyddo rhan o faich ariannol yr achos gyda bysedd unllaw. Sieryd hyn lawer am sel ac aberth. Wrth roddi'r derbyniadau a'r draul yn y glori an, saif y ddeupen bron yn gydwastad. Ceir mestr faith o enwau y gwyr sydd yn y fyddin, dau wedi croesi i fyd arall, sef Griffith A Roberts, a fu farw o'i glwyfau yn y Dardanels, ac Arthur Evans, a fu farw trwy ddamwain. Hefyd mae Jenkins Daniel yn garcharor rhyfel yn Ruhleben. Wele dd au grybwylliad yn yr Adroddiad sydd yn werth eu caclw yn y cof dyfodiad Elfed i gynnal y Gymanfa, Mehefin 24 a 25; hefyd dethlir canmlwydd yr enwad ym Manceinion, Hydref 28 a 29. Y CAPTEN NEWYDD.—Penodwyd y Parch. E. Wyn Roberts, bugail eglwysi Hey- wood Street a Victoria Park, yn gaplan i'r fyddin. Rhyddhawyd ef o'iofalaetheglwysig tra pery y rhyfel. Gofala'n awr am fudd- iannau ysbrydol milwyr Heaton Park. Mab Hywel Tudur, Clynnog, yw'r Capten Wyn Roberts, a brawd Capten Idwal Roberts, caplan i adran o'r fyddin Gymreig, ac a aeth gyda hi i'r Dardanels. SGLEINIO MEWN OPERA.-Parhau i gael canmoliaeth am ganu y mae Mr. Powell Edwards yng nghwmni opera Syr Thos. Beecham. Hefyd, yn y Gaiety Theatre, mae'r O'Mara Opera Company, ac un o'r prif gantorion yno yw Miss Towena Thomas, merch Mr. Evan Thomas, Y.H., Widnes, a nith Mr. Hugh Jones, arch-lywydd y Ford Gron. Miss Thomas a gymerai y brif ran yn -ymera i y brif ran yn Tannhauser. COFIO'R CL WYFEDIG. Gwahoddir pob milwr Cymreig sydd ynysbytai achlafdai ochr dde y dref, i de prynhawn Sadwrn (Mai 27) yn ysgoldy Moss Side. Y trefniadau yn llaw y pwyllgor a gynrychiola eglwysi Cymreig y dosbarth. AR BEN Y RHESTR.—Llongyfarchwn y Parch. John Felix ar ei etholiad i fod yn llywydd Synod Wesleaidd Gogledd Cymru. Bu'n ysgrifennydd y Synod, am dymor maith, a gweinydda ami swydd bwysig yn y Cyfun- deb. Ystyr yr enw Felix yn y Lladin yw Hapus, a'n dymuniad yw iddo gael tymor hapus yn ei swydd newydd. -0-

I Basgodaid olp Wlad.

Advertising