Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trem L-Ar y Cloc-Pwnc Amserol.

Trein II.-Y Saboth.

Tram Ill.-Awp a Thragwyddoldeb.

News
Cite
Share

Tram Ill.-Awp a Thra- gwyddoldeb. Bu amserpan osodid clociau y tuallani'r hen eglwysi gynt, fel y gallai'r bobl wybod pa bryd i fynd i'r addoliad ond yn awr. gosodir hwynt tu fewn, fel y gwypo pregethwr pa bryd i ollwng y bobl ymaith. Ond mae'r cloc yn rhywbeth o bwys o hyd. Yn wir, buasai capel yn llwm iawn.i lawer onibai am weini- dogaeth y cloc. Yr unig beth y disgwylia rhai ddim mynd ynddo mewn oedfa yw'r cloc, a d a ganddynt petai nint, o fynd yn hwnnw'n fynych. Pe d elai'r rhai hyn i'r modd ion heb y "sense of time," ni fyddai ganddynt "sense" o gwbl i'r oedfa. Teimlent hwy ddiddordeb nodedigynyr amser newydd a naturiol hynny, canys nid oedd hyn namyn cyfieithiad. dim-gedig o'r prif destun" y byddant yn ei astudio Ond rhaid terfynu'r nodiadau cyn terfynu'r d rafod aeth ar y pwnc. Diau fod agweddau lawer iddo. Gellesid son am berthynas arferiad ag amser. Mater o bwys i ddyn a arfero gysgu a deffro ar adegau penodol yw newid yr amserau. Teimlasom hynny ein hun pan gyraeddasom gyntaf i'r America. Mae'r Llywodraeth hefyd yn son am yr amcan o gynhildeb sydd i'rcyfnewidiad hwn mewn amser-—mewn nwy, etc. Mae gan amaethwyr rywbeth i'w ddywedyd am ei bwysigrwydd i amaethyddiaeth, ac mai nid ffafriol mohono i gyd. Ac yr oedd gennym amryw faterion ereill o bwys y bwriadem sylwi arnynt. Ond, wedi'r eyfan, teimlwn ddarfod inni droi'r Drych ar y mater mwyaf amserol o bopeth, ac ar y wedd i'r mater hwnnw sv'n debyg o gael mwyaf o sylw gan lawer. Dyma'r broblem fwyaf byw i filoedd o bobl yn ddiweddar, ac mae arwyddion eisoes o'r unrhyw ddiddordeb a fydd pan ddychweliri'r hen amser." Meddyliwch am y cyffro a'r benbleth a'r siarad a fydd pan y saif trigolion Ynys Brydain, ar ddiwedd haf, uwch ben y dyrysbwnc mawr o droi bys y cloc awr gy f an yn ol Fe wel y craff ar unwaith y gwahaniaeth rhwng y ddwy gamp efo'r cyf- newidiad diweddar, meddai amser y fantais o fynd awr ymlaen ond bydd y tro nesaf tan yr anfantais o fynd yn wysg ei gefn. Ond gan nad pa un ai ymlaen ynteu'n ol yr eir, mae'n eglur fod yn haws deffro diddordeb miloedd. o bobl mewn cloc nag mewn haul, mewn awr nag mewn tragwyddoldeb

Advertising