Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trem L-Ar y Cloc-Pwnc Amserol.

Trein II.-Y Saboth.

News
Cite
Share

Trein II.-Y Saboth. Gwawriodd y Saboth yn ei hen drefn, ac, yn wir, yn ei ogoniant heulog. Yr oedd yr hen Sol yn ei briod fawrhydi, a'r nef yn oleu o orwel i orwel. Nid oedd wedi'n diystyru. Ond anodd gwybod i sicrwydd prun ai gwawd ai mwynhad oedd yn ei wen fawr. Ar ryw olwg, braidd nad allesid tybio mai'n lledu "curtain fire" yr oedd, i amddiffyn ei hun rhag rhuthr y Big Ben ar ei diriogaeth. A pha drefn oedd ar y bobl y bore rhyfedd hwnnw ? Gellid meddwl mai'r dosbarth a gafodd leiaf o drafferth oedd y rhai a arfera orweddian yn eu gwelyau ar fore Sul. Gan mai dyna'u harfer, naturiol oedd iddynt deimlo nad rhesymol fuasai codi ar fore mor ddyryslyd ahwnnw i fynd i'r oedfa, eithr aros yn eu gwal hyd nes y profai ereill pa fath drefn oedd ar grefydd mewn byd oedd wedi gyrru'r cloc awr ymlaen. Yn ol a gly wsom, fe eglur- odd un brawd, oedd wedi astud io'r mater yn drwyadl, sut yr oedd pethau i fod y Saboth dilynol yn ein capel ni. Ond pan ddaeth y bore Sul, fe welwyd nit oedd pawb wedideall y cyhoeddiad yr un fath a'i gilydd. Clywid yrymadroddion fel arfer," yrhen amser," yr amser newydd," etc. A cheisid profi ddarfod i'n cyfaill ddywedyd y buasaFroedfa fore Sul yn dechreu ar yr holl amserau hyn Y canlyniad fu tipyn o benbleth. Daeth un neu ddau i'r amser newydd," eithr ofnwyd na cheid chwaneg. Onddaethynaillaroly Hall, o un i un, a rhyw os o amlieuaeth yn wyneb pawb. Daeth rhai a arferai fod yn hwyr yn brydlon, a rhai a arferai fod yn brydlon yn hwyr. Nid yn fwriadol y newid iodd y naill na'r Hall eu harfer, ond ddarfodr iddynt ddyrysu trwy i'r cloc gael ei yrru aw ymlaen, ac nad oedd yr enboniad agawsent ar hvnny ddim ynhollol eglur. Bu crynymholi a'r cyfaill oedd wed i cvhoedcl i'r egliirhad ary gwahaniaeth rhwng yr "hen amser a'r "amser newydd." Ni wyddom ni ar bwy'r oedd y bai, athywylliry materhwnnw gan y ffaith fod y cyfaill ei hun yn rhy hwyr i'r amser newydd ac yn rhy gynnar i'r hen. Beth bynnag, erbyn y prynhawn, dechreuodd. pethau glirio. Ryw un enghraifft neilltuol o fethudeall cwrs y gweddill o'rdydd awelsom. Un o'r golygfeydd prydferthaf ar heol yw teulu cyfan yn cyrchu i'r capel ynghyd. Gwelsom deulu felly brynhawn Sul wrth inni ddod o'r y.gol-y ni'ndod a11an, hwythau ar ddod i fewn. Wel, nid arnynt hwy yr oedd y bai; ac nid oedd hyn ond un o'r milifil pethau rhyfedd a raid fod wedi digwydd pan achos- wyd y fath chwyldro ym myd amser ag i fys y cloc gael ei yrru awr ymlaen. Ac erbyn.yr hwyr, prin y buasai neb yn sylwi fod dim neilltuol wedi digwydd. Ceisiodd rhai chwarae triciau ar ereill ynglyn a'r amser newydd. Fel y mae rhai gweilch yn barod, i dd al.arbob achlysuri chwarae triciau ar ereill, J clywsom i hynny gael ei gynnyg ar yr achlysur tan sylw. Ceisiodd un beri penbleth i'w wraig ond ni wyddai efe ei bod hi'n ei weld yn yr act o symud bys y cloc ymlaen. Ac yr oedd y wraig honno ymysg yr eithriadau nafu i'r chwyldro mawr effeithio dim ami. Drwg gennym am yr anffod fu iddi ar y ffordd i'r capel, drwy gwympo o'r car diameu y bydd i hyn wneuthur y dydd yn un cofiadwy iddi hi, ond nid ar gyfrif dd arfod i fys y cloc gael ei yrru awr ymlaen.

Tram Ill.-Awp a Thragwyddoldeb.

Advertising