Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

0 Loff y Stabal.

Advertising

Lincyn Loncyn

Advertising

Advertising
Cite
Share

YOUR HEALTH requires the greatest possibl care in these days of strain and tention. The best doctor you can possibly have is cycle exercise. We have over 100 cycles in stock at all prices from 4 10s. Od. to il3 15s. Od. Why not try our Doctor ? Call, write or 'phone 2582 Royal, and we will tell you how you can improve your health by cycle exercise Rudge-Whitwobth. Ltd., B. Id St.. Liverpool Furniture Bought outright for Cash, distance no object. Salea by auction on owners' premises. GREETHAM & SON (Est. 1848). Auctioneers, Valuers, 27 Newington, Liverpooi also 18 Rydal Bank and 106 Liscard Road, Liscard. Tel. 646 Royal. Balls' Wedding Rings. Guinea Gold Wedding Rings from 7/6 to 60/ Half dozen Beat Electro-plated Spoons girea to each purchaser of a Ring. BALL'S LUCKY WEDiixxiO RING DEPOT, I 33[LONDON ROAD, LIVERPOOL Finger Size Card post free. Close on Wednesdays at 1 o'clock. FRANCIS & HOLLAND, Sight Testing Opticians, AFRICAN HOUSE, 6 WATER STREET LIVERPOOL. (Close to the Town Hall). PAINLESS DENTISTRY. J. P. (Son of the late J. Lamplough, for many years in the Denial Profession at Mold and Holywell). Dental Surgery, 235 EDGE LANE, LIVERPOOL. Hours—10 a.m. to 8-30 p.m. Consultation free. Tel. 245 Anfield. Coupon Rhad-Yswiriaeth (Feidier a'i hollti'n rhydd), BYDD I'A GRESHAM Fire and Accident Insurance Society Ltd St. Mildred's House,1 Poultry LONDON, E.C. dala JE100 (can punt) i gynrychiolyddoyfreithio a phersonol y sawl a fo'n ddiles-ddaliwr y coupon hwn, os y bo iddo fo neu hi gael eu lladd yn hollol ao yn uniongyrohol drwy ddamwain o fewn y Deyrnas Gytunol i drên unryw Gwmni Heiifiordd, Traincar, Omnibus, Cab, neu Gerbyd Trwyddedig a Llog yn yr hwn y bo'r daltwr yn cael ei gludo fel teithiwr tooyn a ohiud, yn ddarostynj. edig bob amser i'r amodau arbtunig a ganlyn aydd i'" yatyried fel rhan a chytian o'r oytundeb- ka,, Fod y roar", n d «wydd o tewn deng niwrnod ar hulsaiiu wedi'r ddamwain ,b) fod rhybudd ohoui n wi ei roi i'r (iymdeithas o fewn saith mwrnnd yn eu Prif Swyddfa yn Llun iain (c fOil y cyfryw dystiolaelh res- ymol parth achos y farwolaeth y n cael ei gyflwyno ag a to'r (Aynideithat3 yn ei ofyn; (d) fod y daliwr weui 'sgriiennu ei arwydd- enw arlerol, cyn i'r ddamwain ddigwydd, fig inc yn y lie darpaiedig gugyler a hynny leI na bo'r Gyindeithas yn gyfrifol i fwy nag un person parth mwy nag un coupon yn y papar hwn.uwr un cyhoeddiad arall (/) na bo'r 1S- wiriaeth hwn ddim yn gaSaeladwy i bersonau tan ddeuddeg na thros-ddeg a thrigain mlwydd oed, ao a ddeil yn ddilys am saith niwrnod o 12 o'r gloch y dydd y i oodir. Ariayddnod y Daliwr trigfod I Danyssrifwyr, Raid 1 dderbyrwyr oyson y papur hwn ddim arwyddo r Coupon os ca'r Gymdelthaa gwbi alcrwydd a phrawf el fod yn cael 811 anfon Iddynt yn ddifwloht