Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

YSUFELL Y BEIROO

IEin Genddl ym Manceinion.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

I Ein Genddl ym Manceinion. I Cenhadon y Sul Nesat. Y METHODlSTIAID CALFINAIDD Moss SIDE-10.30 a 6.30 D Davies, Conwy PENDLETON-10.30 E Wyn Roberts 6 Thomas Hughes HEYWOOD ST-10.30 T Hughes Stk'port 6 E W Roberts VICTORIA PK—10.30 a 6 H E Griffith,'Croesoswallt LEIGH-10.30 a 6 W ARRINGTON-IO.30 a 6, G Tibbott, Manceiniou FARNWORTH—2-30 a 6 EARLESTOWN—10.45 a 6.30, ASHTON-UNDER-LYNE-10,45 a 6.30, EGLWTS UNDEBOI, ECCTES-ll a 6.30, YR ANNIBYNWYR OHORLTON P.D-10. 30 6.15, BOOTH ST-10.30 a 6.15 W J Nicholson, Porthmado QUEEN'S ROAD-10.30 a 6.15 George Jamesf, JL.B DUNCAN ST, SALFORD-10.30a 6.15 Cyf Gweddi HOMINWOOD—10.30 a 6.15 D Jones, Crowe Y WESLEAID DEWI SANT-10.30 J Mostyn Williams 6 John Felix HOREB—10.30 J Felix 6 J Mostyn WilJiains SEION-10.30 Efrydydd 6 J 8 Williams BEAULAH—2.30 J Felix Felix 6.30, J D Owen, OAIFARIA— 10.30, J S Williams 6 Efrydydd WEASTE-1-0.30 a 6Cyfarfod Pregethu Y BEDYDDWYR (JP. MEDIOCE ST.—10.30 Cyf Gweddi 6 J H Hushes LONGSIGHT-10.30 J Felix 6 30 Pregeth ROBIN'S LANE, BUTTON-10.30 a 5.30 DOWCH YMA, HUGHES I-Beth amser yn ol, amlygoctd y Gwir Anrhyc. Wm. Morris Hughes, Awstralia, 4i fwriad i ymweled a'r dref hon, a phenderfynodd ychydig o bersonau ddefnyddio'r cyfle i roddi croeso Cymriig iddo. Ychydig cyn yr amser i ddod, gwanychodd iechyd Hughos, bu raid gohirio'r ymweliad. Yr oedd ein Cynghorydd Rhys J. Davies y pryd hwnnw ar fusnes yn Llundain, a galwodd yn yr Hotel Cecil i geisio cael gwybodaeth bellach, e threfnu gyda Hughes. Ond am y rheswm uchod nid oes sicrwydd hyd yn hyn am amser yr ymweliad. Os daw Hughes yma, ac y bodlona i dderbyn gwahoddiad Cymry Manceinion, mae Mr. R. J. Davies yn dymuno'n daer am gefnogaeth pob Cvmro vn galonnog, ewyllysgar ac eangfrydlg. Nid unoliaeth golygiadau a symbylodd Mr. Davies i ddwyn hyn i sylw, oblegid gwahaniaetha yn dairfawr yn ei syniadau i Hughes, ar Ddiffyn- dollaeth, a phethau Llafur, a'r Rhyfel. Teimlad Cymro a'i hysgogodd i symud yn y mater i anrhycloddu un o'n cydwladwyr sydd wecii dyrchafu. Tuedda rhai i feddwl y dylai'r Gymdeithps Gonedlaethol symud i'r cyfeiriad hwn. Os trwy'r Gymdeithas yna y gellir gweithio yn fwyaf llwyddiannus, pob pob peth yn dda. Rhaid i rywun fod yn ar- weinydd gyda phob gwajth, ac onid gwell i ni ymddiried yr arweinyddiaeth i Mr. R. G. Davies ? Dichon y gall alw ychydig Gymry ynghyd i ffurfio Pwyllgor, ond pwy bynnag ohonom sydd yn toimlo sel gwladgar, na fydded i enwad, plaid, nac aelodaeth o unrhyw Gymdeithas ein cadw draw ac hyd nes y ceir Pwyllgor, bydd yn dda gan Mr. Davies, yn 9 Booth Avenue, Withington, dderbyn enwau rhai ewyllysgar i gyd- weithredu. Os gwneir gwaith fel yr uchod, rhaid ei wneud ymlaenaf oil yn werinol e. Chymreig. Y OYMBO PR TSUI?.—Efallai tod lla^er heb wybod brysured dyn yw'r Cyighorydd Rhys J. Davies. Mae ganddo lawer i'w wneud fol aelod o'r Cyngor Trefo] a'r Pwyll- gorau, ac Undeb Gweithwyr y Co-Operative ac aiR i bob owr o'r wlad yn gynrychiolydd y cyiryw. Efe yw prif reolydd Yswiriant Cenedlaethol y Co-Op. Oaifi alwadau myn- ych i roddi anerchiadau mewn oylarfodydd ar lawei o destynau amrywiol iawn ar y Sul a dyddiau oraill yn ddiwahaniaeth. Mai 1, gwasanaethai mewn cyfarfod mawr yn Sheffield. Gan iod ganddo rhywbeth i'w ddweyd bron ar bopeth, a llais da i clraethu, a barn ddiwyro, mynych iawn yw'rgalw sydd arno i lywyddu cyfarfodydd. Wole rai Cym- deithasau yr etholwyd ef yn gadeirydd iddynt Plaia Lafur Manceinion a Salford, Manchester & Salfcrd Anti-Conscription league, Man. Chester & Salford Co-Operative Education Committee, a'r National Association oi Trade Union Approved Societies. Heblaw hyn oil, gwaa ei oreu ymhob oylch Cymreig, a phre- getha yn achlysurol gyda'r An-iiby-awyr, a chyflawna'r swydd o ddjacon yn eglwys Booth Street. CYPARPOD Y GWEimDOGlON.—. Yng nghyfarfod gwoinidogion Mdaceinion a'r cylch a gynhaliwyd yn Heywood Street ddydd Mawith yr wythnos ddiweddal, tan lywydd- laeth y Paroh. J. S. Roberts, Bolton, pasiwyd y peaderfynia.dau a ganlyn 1, Fod y cyiar- fod yn gofidio na allai'r Parch. Wm. Thomas, sydd yn yi eglwys Saesneg, Wilbraham Road, fod yn brese inol i ddaillen ei bapur, ac yn cydymd^imlo n ddwys ag ef yn ei brofedig- aeth o iarw ei dad. 2, Fod y cyfarfod yn teimlo'n chwith wrth feddwl am ymadawiad y Parch. J. S. Roberts. Mae efe wedi oyflawni gwasanaeth gwerthfawr i'r oylch, ac yn awr ymddiswydda o'r fugeiliaeth. Dymunir lla. wer o fwynhad ao ieohyd iddo i bregethu'i Iesu ym mro ei febyd a thawelwoh hyfryd Dyffryn Clwyd. 3, Pasiwyd hefydfod y cytarfod yn dymuno'r goreu i'r Parch D. R Rogers, M.A., g-weinidog ieuanc rhagorol v Gylchdaith Wesleaidd, ar ei ymadawiad o'r cylch yma fis Medi. Gwaith y cvfarfod oodd ojel trmiaeth werthfawr gai y. Parchn. M. I Llewelyn a T. Hughes ar ddwy bennod o lyfr Dr. Griffith Jones, The Challenge oj Christian- tty to a World at War. Cymerwyd rhan yr yr ymddiddan gan y Parchn. J. Felix, E. Hum- phreys, J. H. Hughes, Rt. Williams, a Mr. Jones, Warrington. Deehreuwyd a therivn- wyd trwy weddi gan y Parchn. J. Morris ac Ernest Jones. BPENQYL HEDD.- Y Sul cyn y di- woddaf yr oedd dau gyfarfod pragethu, y mill yn Heywood Street, a'r Parch. D. S. Owen, Colwyn B-iy, yno e'r Ilall ym M6d ek Street; disguylie i'r Bedyddwyr y Parchn. J. S. Jones, Ffesti liog a Ceini Joneo, Hir- waon. Lluddiwyd yr olaf gan afiechyd i gadw ei acldevvid. Podd bynnag, buwyd yn Uwyddian IUS i gael Pedr Hir j lenwi-r bwlch, a gwnaeth hynny yn rhagoro], ac yr oedd y Gymanfa yn un boblogaidd iawn. Mae'n syn fod cynulle dfaoedd yr eglwysi cystal ag ydynt yn yr amgylchiac'au presenno], a chynifer or leuenctid wedi ymuno a'r Fyddin. Caift y milwyr ychydig hanldden ar brydiau i ddod i'w cartrefi. Un o'r rheini y dyddiau diweddaf oedd Alwyn Hughes, mab y Parch. J. H. Hughes. Mae gwedd dda odiaeth arno, ac yr oedd lawened o weled ei rieni ag oeddvnt hwy o'i weled ef. Gwasanaetha yn y fyddin er deohreu'r rhylel, ao yn y Queen's Westmin- stef Territorhls, Llundain. Bendith a llwvdd iddo yn yr oruchwvliaeth ofnadwv

Advertising

ORAMiu RHOSESMOR.

Advertising