Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

YSUFELL Y BEIROO

News
Cite
Share

YSUFELL Y BEIROO r sjBhyrahion gogyter S'r golofn hon i'w ojt- eirto ■ PBDROG, 217 Prsscot Road. Liverpool Buddugoliaeth Ferdtin.-I-loblaw fod y gan yn ddiffygiol iawn mewn iaith a mydrydd- laeth, mac ei syniadau yn rhy ysgubol o honiadol. Ymddengys yn rhy debyg i geiliog yn canu cyn bod gwawr ar ei grib, ac felly'n gamarweiniol. Ni oddef hyd yn oed bardd- oniaeth haeriad mor fawr a hwn-er mor ddymunol fuasai iddo fod yn wir,— Y Caiser wedi'i drechu'n llwyr, A'i fyddin wedi mynd. Pentwr 1-Fel y gallai'r neb a sylwodd ar ein nodiadau blaenorol gasglu, mae cryn lawer o gy fansoddiadau yn y swyddfa eisoos, yn disgwyl eu tro ac wedi y caffer lie i'r rheini, fe anfonir detholion. o'r pentwr arall sydd ar fwrdd yr Ystafell yma. Diolch i'r beirdd am eu ffyddlondob. HAWDDFYD AC ADFYD. Byw yw can pan na bo cynni,-a rhwydd I'r iach yw ymlonni Y pair afiach sy'n profi Beth yw nerth ein go b.ith ni.-PEDROG Y GWANWYN DlAit swynol dlws Wanwyn,—newydd wyrth Inni ddaw i'th ganlyn Hardd ddelwa bro, ddol a bryn, Dwym haul a blodau melyn. Melyn haul ymlawenha,-a rhydd gwyrdd Ei gAn i'r lwm borfa Gwiail d f, a golud ha' Yn dy wyneb dywynna. Tywynna fyd di-wenwyn^—y mae'r ddol Am ryddhau pob gwelltyn Ysbryd haf a sibrwd hyn, Rhodia dail ar dy delyn. Dy delyn doed i alw-eto i fod A fu fel yn farw, A gemau teg y maetw' Heb adwaen ynn a bodw. Ynn a bedw heb oediad—yn gu ddwg Ddail yn llwyni cauad A dyry glwys adar gwlad Dino aur o dannau cariad. Cariad yrr y cread hen-i fyw d f 0 dan fendith lawen Lliwiau gant mewn llewyg wen 'R hyd lawr d61 ir ei dalen. Ir eu dalen yw'r dolydd,—mae y cwm Cul mewn diwyg newydd Gwedi del llygad y dydd, A llawr brieill i'r broydd. Y broydd bar i Awen—lunio cerdd Lan ac odl ddi-absen, A goreu Du-w mewn gwrid wen Ar ddiadwyth werdd Eden. I werdd Eden frauddwydiol,—hydfrydaf Yw rhodio'n hamddenol I wrando hud cyfrin d61 Yn Biarad mewn gwen siriol. Gwên siriol i'r gwan sieryd-wefr a hwyl 0 gyfrolau iechyd A'i fydded byw fe ddnied bywyd Wyrthiau heb ball wrth y byd. Y byd, boed lan neu beidio,—ga wenau Gwanwyn byw i'w ddeffro, Ni fyn Natur fwyn eto A edwyn frad yn y fro. Yn y fro o waun i fryn,—eiliw gwawr Hael y gwen pob dyffrynj A gwyrdd ei glog rhydd y glyn At ogoniant y gwanwyn.—GLYN MYFYR. PRIODAS PENCAENEWYDD I Ebrill 4, 1916, yng nghapel Seion, M.C., Criccieth, gan y Parch. John Owen, M.A., yng ngwydd Mr. Rees T. Pritchard, y cof- restrydd, priodwyd Mr. John Owen, Cae- newydd, a Miss Mary Ellen Davies. Tyddyn Uchaf, y ddau o ardal Pencae- newydd, Chwilog. MARY ELLEN, ei mawr alwad—a ddaeth,— Bu'n hir ddethol cariad loan i'w rhwym fynnai'n rhad Mynnodd yntau'i ddymuniad. Llwydd i'w gwaith, oes faith i fyw—a fyddo Tangnefeddus gydfyw; A'u hannedd ar ol heddyw— A fo'n Ilawn, a'u Naf yn llaw.-—■ ISEIFION. WYLOFAIN Y GOEDWIG, Cwyn Coll am y Parch. O. B. Jomi, FJynnon Qroew. Y GOEDWia noeth sy'n.awr a'i galargri, Lie cynt bu can—ond trodd yn Galfari; Y delyn ddrylliwyd o dan ergyd trwm, A'r gaeaf oer deyrnasa drwy y cwm. Y dail fu gynt fel engyl ar y coed, Yn chwarae eu halawon tl,ysa rioed,— Maent hwy thpu hedcty w'n wrtaith ar y tir Ond cyfyd blodau newydd cyn bo hir. Ac Owain Baldwyn fu fel praffog bren Yn rhoi o hyd ei ffrwyth o dan y nen, A'i gysgod clyd a fu am dymor maith I doulu Seion orffwys ar y daith. Ond mellten ddaeth a'i saeth a wanodd pren A siglodd pwys ei gwymp bilerau'r nen A Uefain mae y goedwig megis mun, A'i dagrau'n hallt am ei hanwylaf un. Mae popeth sydd o dan y Nef Yn gweithio'n ol ei ddeddfau Ef Y firwyth fu'n harddu'r praffog bren, Sy'n faeth i deulu Eden wen. Coed eraill dýf a chant gynhaliaeth lawn 0 rin y pren fu'n harddu coedwig Duw Er udo'r coed am gwympo'r cedrwyddmawr Ond Owain Baldwyn eto byth fydd byw. Manceinion DEBPELOG ? Daeth ymwelydd bore heddyw At fy nrws, 'Roedd ei wedd yn oar a gwelw Oad yn dlwe 'Roedd ei liw yn dweyd ei hanes O ble daeth, Ond am fod ei groeso'n gynnes Ffwrdd yr aeth. Fe adawodd genadwri 4 Ar ei ol, Gaiff ei darllen yng ngwyrcdlosni Bryn a dol, I Os yw Mai yn frawd i Ragfyr Blodeu lift' 1 a i Ni pherffeithir heb eu brodyr Blodeu ia. I -o ROLANT WYN.

IEin Genddl ym Manceinion.

Advertising

ORAMiu RHOSESMOR.

Advertising