Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Basgedaid o'r Wlad.

News
Cite
Share

Northcliffe o'r dechreu a'i fr d ar sefydlu Militariaeth o'r un natur ag un Germani yn Lloegr, ac i fod yn rhan o'r Wladwriaeth. Ni chollodd gyfle," ni phetrusodd rJdefnyddio pob moddion tuag at geisio sicrhau hynny. Ond afaidd undyn byw haern mai cymhellydd (motive) Mr .Lloyd George yw caethiwo'r werin i Filitariaeth Prwsiaidd ? Buasai felly'n f1 adwneuq ei hun, ac yn tynnu cwmwl gwaradwydd tros arwriaeth yr hwn a lafur- iodd, a ddioddefodd, ac a aberthodd fwy na Deb yn ei oee dros ryddid y werin, y tlawd, y claf, a'r gorthrymedig. Hen ffordd wael, annheilwng, o eiddo'r byd yw barnu'n bech- adur y neb a welo ymysg pechaduriaid. A naw wfft i "A.G.G." y Daily Jwews I Yn ol ei addefiad ef ei hun, bu'n euog o ffurfio'i farn condemniad ar Mr. Lloyd George gan mwyaf o furrnurori cynteddau Ty'r Cyffredin, clebr clybiau, a'r cyffelyb, ac o ymddiddan cyfeillgar y dywed iddo f,'di- gwydd rhwng y ddau ar 4dam-,gain. Gwna lawer o wawd (it ddychymvg a nwyd y Celt, a'n c) duladwr fel enghiaifit ond ni fu dim mwy "sentimental" na ohollfamu dyn ar sail clebr cynteddau Senedd a chlybiau nac, yn sicr, ddim mwy anfoneddigaidd na gwneuthur defnydd cyhoedd, er niwed i gyd-ddyn, o ymddiddan cyfeillgar a phersonol. Tyb- lasoin fod. gwawdio'r Celtic Fringe wedi marw a'i gladdu gydag Ardalydd Salisbury, ond dyma fc'n fyw, ac yn cicio, yn A.G.G." Yn ol y dyn hwn, y Sais fedd yr unig ben gwerth i'w godi yng nghanol Armagedon. Druan ohono Yr unig nodwedd ddymunol yn ei ail lythyr yw ei fod yn fwy eymedrol na'r cyntaf, ac yn terfynu-—wedi'r cyfan mewn gwahoddiad i Mr. Lloyd George ar iddo ddod i'w helpu ef i actlo'r rhyfel Honnocid y dyn hwn ei fod yn abl i ganfod motive bjwyd ein cydwladwr, ac mai hunangar ydoedd. Hawdd haeru peth felly am gyd- ddyn, anodd ei brofi-anodd hefyd ei wrth- brofi, canys mewnol yw. Ond mae cyhudd- iadau o'r fath yma'n bradychu dynoliaeth wael!

Trem VI.-V fadfridog Thomas.

Ffetan y Gol.I

Advertising