Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trom I."Drael a Barn.

Trem ll-Anrhydedd Dirmyg I

Trem lll-Y Pechod 0 Argyhoeddiad.

Trem IV-Mantoliad byddin .a…

News
Cite
Share

Trem IV-Mantoliad byddin a diwydiant. Ni feddwn gymlnvyster i drafod y mater o fantoliai ciwyciannau a milwriaeth. Beth bynnag, fe wel pawb y rhaid fod hwn yn fater pWYbig a bywydol i'r Ymherodraeth, ac i eefyllfa'r Cynghreiriaid yn gyffredinol. jFAc mae dosbarth odoyniono awdurdod ahaedda wrandawiad i'w cael ar t'dwy ochr y drafod- aeth. Ni ddylai fod undyn yn anfcdlon i draiofaeth a dad ar y fath bwnc, ac mae Consgripsiwn yn rherJeg trwy ganol y pwnc hwnnw. Diau fod gennym lawer o wersi drud i'w cofii, ynglyn a'n camgyfrif o allu ac adnoddau'r gelyn. Mae'n hollol eglur mai antur beryglus fyddai gwanhau <jiwydiann- au'r wlad drwy anfon dynion i'r Fyddin, ar y dybiaeth y gellid llorio Germani ag un ihuthr mawr, ac arfyrder. Da fuasai cael chwanego oleuni yn araith Conwy ar sefyllfa ariannol y wlad hon. Cred llawer fod Prydain yn dwyn Ilawn mwy na'i chyfran o faich yr Armagedon. Heblaw v gwaith dirfawr a wneir gan ein Llynges i'r Cynghreiriaid, gwaith ein llongau masnach, a'n cyflenwad mewn cyfarpar rhyfel o bob math, yr ydym yn benthyca i'r gwledydd eraill sy'n ymladd gyda ni y swm aruthr o £ 500,000,000 yn flynyddol. Ond yn wyneb y darogan drwg ar y mater hwn mewn rhai cyfeiriadau, credwn nad oes neb a wyr yn well na Mr. Lloyd George am y gainc hon ym muddiant y wlad ac nis gallwn feddwl amdano ef, yn anad neb, yn anwy- byddu nac esgeuluso dim ar honno wrth feddwl am gainc arall. tAc heblaw hynny, unwaith eto, ni fuasai'r Llywodraeth yn gadael allan yr un ystyriaeth wrth basio'r Mesur Gorfodol, ac n'i chymersai'r Weinydd- iaeth ei rhwymo iddo'n groes i'w chred. Yn wir, nid cael ei wthio i'r Mesur gan Mr. Lloyd George na'r Weinyddiaeth a wnaeth Mr. Asquith, ond yn hytrach ei dynnu iddo gan Dy'r Cyffredin, a Phlaid Llafur yn cytuno.

Trem V.-"Cwmni Drwg."

Advertising