Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

Trom I."Drael a Barn.

Trem ll-Anrhydedd Dirmyg I

News
Cite
Share

Trem ll-Anrhydedd Dirmyg I Un o'r pethau mwyaf nodedig ynglyn a'r ymosodiadau ar Mr. Lloyd George yw y mawr glod i'w allu a'i ddylanwad a dybir gandd ynt. Rhed y wythien aur hon trwy y dirmyg a'r goilfarn i gyd. Pan oeddlMe;mr y Dadgys- ylltiad ar ei ffordd trwy'r Senedc!, ac y teimlem siom oherwvdd rhai darbodion, dywedid mai ar Mr. Lloyd George yr oedd y bai,—" Fuasai raid i Lloyd George 4dim ond rhoi eidroed ilawr Yr un modf1 yngl^n a Chonsprisitvn. Gellid meddwl fod Mr. Lloyd George' o fewn dim i fod yn hollalluog. Onibai efe ni buasai argyfwng yn y Llywodr- aeth. Gwir fod yno weinidogion eraill o'r un iam ag yntau, ond ni fuasai fawr o bwys yn y rhai hynny ar wahan iddo ef. Ymddi- swyddodd rhai am eu bod yn anghytun a'r Llywodraeth—Churchill, Simon, Carson, ac ni eh wynwyd ar eu hcl ond pan sonnid fod George am ymddiswyddo, fe bentyrrid con- demniad arno fel bradwr y Prif Weinidog, a'i fod ar fedr ffurfio Gweinyddiaeth ei hun. Y fath deyrnged i'w allu a'i ddylanwad Ymddengys yn debyg i haul, gan nad ymhie y rhoir ef, efe fydd y canolbwnc, gan nad pa enw fo arno. Ac onid oedd y Prif WeinicloL- a Kitchener yn cytuno a'i gilydd yn bur (Ida ? Waeth yn y bvd, yr oeddynt hwy a phawb eraill yn y Weinyddiaeth at drugaredd y Cymro o Griceieth. Dywedid amdano,— Dim ond gair—dim ond (lair i-od(lixvrth Mr. Lloyd George fuasai'n cyfanu'r Llywoar- aeth." Wel, yn sicr, os gall Mr. Lloyd George ddal y fath fri a hyn,-er ei bentyrru arnoyn y ffurf o ddinmg,—gal! ddal^r hyn nes medrai mil o'i erlidwyr.

Trem lll-Y Pechod 0 Argyhoeddiad.

Trem IV-Mantoliad byddin .a…

Trem V.-"Cwmni Drwg."

Advertising