Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

GOSTEG. I

DYDDIADUR j

8yhoeddwyr y Cymod I

FFETAN Y GOL. I

Advertising

Ein Genedi ym Manceinion.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Ein Genedi ym Manceinion. Cenhadon y Sul Nesat. T MEIHODLSTIAID OALFINAIDD Moss SIDE-10.30 a 6.30 J J Morgan, Wyddgrug PBNDLBTOS—10.30 E Wyn Roberts 6 R Williams HKYWOOP ST-10.30 RWilliams 6 E Wyn Roberts VICTORIA PE—10.30 a 6 H Jones, Lerpwl LEIGH-10.30 a 6, WASHINGTON—10.30 a 6, D .Jones, Lerpwl," a D Davies ■Conwy FARN WOETH—2-30 EAJiLESTOWN—10.45 a 5.30, ASBTON-USDEE-LYNK—10.45 a 6.30, B(H.WTS UNDEBOL EOCLEB-ll a 6.30, YR ANKTBYNWYR CHORLTOK RD—10. 30 M Llewelyn 6.15, Caleb Williams PeELmaenmnwr BOOTH ST-10.30 Caleb Williams 6.15 M Llewelyn QUBEN'S ROAD—10.30 a 6.15 LD DUNCAN ST, SALFORD-1 0.30 a 6.15 J Morris HvLLINWOOD-lü.30 a 6.15 J 8 Williams E Y BEDYDDWYR UP. MEDLOCK ST.—10.30 J S Jones, Ffestiniog, 2.30 Cefni Jones, Hirwaru, 6 J S Jones a Cefni Jones LONGSIGHT—10.30 Cefni Jones 2.30, J S Jones ROBIN'S JjANE, SUTTON-10.30 a 5.30 MANION MY FYR MAT.—Mae eymaiiit o swyn yn nyddiau cyntaf Ma.i, nes y toilynga gobaith y gwan wyn oree. < houlog ide i eihun. Gwelsom Fai y tro hwn yn dod ynghanol tywydd teg, a natur fywiog yn tynnu bywyd o bridd y tidaear i'w groesawu a phopfth vrrth ddatblygu mewia prydferthwch yn drwgo at awyr las, a haul, a nefoedd. Hapusoa fuasai'r wlad yn awr onibai am gynddaredd ar.gou.ol gailuoedd Iwrop ac mor wahanol yw t,oriad gwawr i'n dynio 1 ieuairic yn y ffosydd rhagor i ni. Gwir foo. heddwch o'u cwmpas ni, ond h odd well lieol yw heddwch a'n gelynion yn dyheu am ei roddi rnewTv gwaed. Clywais aderyn bach bore hoddyw yn y plygain yn canu ein newydd y gwaruvvn ar gangon fan- ddail. Ni wyddai of am. ryfol, a phriodol iawn iddo yw geirigu Bryfdir, Canaf am nas gallaf beidio, Doed a, ddolo i fy nghan. Cwynfan ac ochoc wna dynoliaeth yn awr. Pa bryd y caiff hithau ei chan newydd ? A pha bryd, tybod, y clywir cnul angladd anwariacth ? Mae'r dydd yn clod, oblegid ar waethaf croulondeb dyrehefu wna tynerwch. Awyddir ar bob Haw am ddodwyddu bywyd dioddefwyr. A raid cael claf a chlwyfedig i alluogi cariad brawdol a thoRturi amlygu ei hun ? Os na allwn fod yn haul i rywun, gallwn beidio a bod yn gwmwl. Onid hyfrydwch gan bawb ohonom oedd prynnu'r Human fach ddydd Sadwrn diwedd- af i'w gwisgo ar ein bron, er mwyn cynorthwyo y rhai a fu ar facs y gwaea yn aberthu trosom ni a'n cartrefi a'n gwlao ? Mae Iluosowg- rwydd y milwyr clw'yfedig yma wodi gwnoud ein trof mogis un ysbyty fawr, a channoedd ohonynt yn Gymry. Y rbvfoddod yw fod golwg cyn lion nod arnynt. Nid boneddigaidd gwrando'n llechwraidd ar sgwrs dieithriaid, ond hawdd bod yn ouog o'r woithred yno oherwydd y Gymraeg iach a gwledig a glywir gan y milwyr hyn ar yr hool ac yn y tram. Cymysgir tafodiaith Do a Gogledd, a mwyn- had yw myfyrio ar oiriau gworin gwahanol siroeoo. Yn wir, mae rhai o ddywed.iadau'r milwyr hyn eystal a hen ddihareb. Mae nifer fawr o fochgyn Corwen a'r Bala a'r ardaloedd rhyngddynt yn cydfod mewn un ty coed yn Heaton Park, a lais lun rhagorol ohonynt gyda'i gilydd, Mae girioldeb y Dyfrdwy ar eu hwynob: Ffurfiodd y Cymry hyn ac eraill ardd feclian yn ymyl y ty 'coed, ac yn honno groes fawr hardd. Gwnaod y groes yn golf- ydd iawn o bob rhyw gerrig a darnau poteli a sorod sathrfeydd, end y mae'n werth taluim ei gweled potase rhaid. Croes ydyw i gofio am eu cydfilwyr a gwympodd yn Gallipoli. Os yw y blodau amryliw yn tyfu tros y bodd- au yiio,-i-iiao chwa barrug y torri'r beddau hynny wedi dod i Fancoinion, ac y mao gan y groes yn Heaton Park ei chenhadaoth. Gwnaeth y rhyfei eisoes i lawer ystyried dyn fol dyn. Bu balchter cymdeithas yn rhy hir yn ymbesgi ar swn y, Pwy yw hwn ? a'r Pa beth a fedd arall ? Dyma'r efengyl a ddylai gaol ei phregethu, os am ladd yr awydd lladd a rhyfela yn erbyn rhyfei. Da dangos parod- rwydd i ysgafnu beichiau ein gilydd ond gwell rhodio law yn Haw tan ddylanwad hawddgarwch y frawdoliaeth gyffredinol. Tawdd eira'r gaeaf ar y meiriol gerbron pob drws yn ddiwahaniaoth a thyf blodau'r haf bob clawdd heb ofyn pwy a'u piau.

Gocea Cymtfo, yr un Oddieartfe

Advertising

-XI-o Big y ILIeifiadL -I