Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

GOSTEG. I

DYDDIADUR j

8yhoeddwyr y Cymod I

FFETAN Y GOL. I

Advertising

Ein Genedi ym Manceinion.

Gocea Cymtfo, yr un Oddieartfe

Advertising

-XI-o Big y ILIeifiadL -I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

parhad o tudal. 5 TEMI, GWAI.IA; EDGE I.ANE.—Cafwyd cyfarfod diddorol nos Fawrth yr wythnos ddiweddaf Ad- roddiad, ?' Tri Meddwyn gan y Br. Henry Davies, Can; Dyna'r fel, Br. G. Davies. Egluro hen alawon Cymreig, gan y Br, John Owen, a chanodd amryw o honynt. Cystadleuaeth darlunio gwrthrych heb ei enwi, gohiriwyd y feirniadaeth. Triawd. Y Tri Manor, gan y Brodyr H. Davies,G. Davies, a J.Owen CAn, Neges y Blodeuyn, Chwaer Jenny Jones, LJyw- yddwyd gan y Br. G. Davies.-Cyiiirae, Fercher, EbrilJ 26, bu Cor Plant Rhyl Street, dan arweiniad Mr. J. Roberts (Alazv Lleifiad) yn rhoi cyngerdd yng ngwer- syll y R.W.F. yn Litherland Pedr Hir yn gadeir- ydd; cyfeilydd, Gwendolen Jones, 54 Moore Street. Dyma'r rhaglen Cydgan, Song of the Gale, y Cor unawd, The King's Departure, Rowland Roberts; adroddiad, The Cripple Boy, J. Lleifiad Roberts; cydgan. Excelsior, y Cor; unawd, Soldiers and Sailors, Willie Williams; unawd, Pack up your troubles, Susie Cockrane dawns, Sailors' Hornpipe, I y PartI j unawd, The Toilers, Minnie Lewis; cydgan, Comrades' Song of Hope, y Cor adroddiad, The Old Folks, a chydgan. y Cor; unawd, When the boys come home, Katie Pardue; nnawd, When he strikes home, Liiy Gardner; cydgan, Casablanca, y Cor; unawd, Ask me not to join your singing, Jessie Jones; can ystum, The Village Blachmith, y Parti; cydgan, Hail, merry playtime, y Cor. DIWEDDY RHYFEI .—Y mae'r gwyr craffaf eisoes yn sbio am ddiwedd y rhyfei, ac yn awyddus inni fod yn barod i achub y blaen yn Hawn ar yr adfywiad mawr sy'n rhwym o ddilyn. Cwyd cyfleusterau newyddjon i bawb addas i elwa oddiwrthynt. Bydd raid wrth filoedd 0 gynorthwywyr hyfforddedig ymhob crefft a busnes. Bydd medr celfydd yn hawlio swyddi da ac uchel eu cyflog. Llenwir rhai lleoeddyn awr gan rai anghymwys i'r gwaith, ond bydd y galw'n anhraethol fwy maes o law. Y mae digon o amser i baratoi ar gyfer swydd dda ond ymorol am ddechreu ar unwaith. Fel y gelwir y naill group o ddynion dan y faner, rhaid wrth fwy o ferched a genethod i ddwyn busnes y genedl yn ei flaen a gall pob merch drwy'r Deyrnas, gyda thipyn o addysg a pharatoad, gaeJ rhan yng ngwaith pwysig y rhyfei. Cyflogir cannoedd felly eisoes, ac i gyfarfod y galw, darperir cyfleusterau arbennig yn Ysgol Gregg, 21 Harringto Street., Lerpwl. I'r sawl ha fedrant ddod yn ber- sonol, gallant gael cyfres Gwersi Gregg drwy'r post yn syth gartref. Ysgrifenned efrydwyr dydd neu rai gyda'r nos am gyfarwyddlen lawn, a dylai rhai o'r wJad anfon am bamffledyn Postal Lessons in Gregg.