Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

YS1AFELL Y BEIRDD

Ein Gsnedi ym Manceinion.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Ein Gsnedi ym Manceinion. I Cenhadon y Sul Nesat. I Y METllODlSTIAID CALFINAIDD Moss SIDE-10.30 a 6.30 D Davies, Conwy PEXDLETON—10.30 E Wyn Roberts 6 Thomas Hughes HEYWOOD ST-10.30 T Hughes Stk'port 6 E W Roberts VICTORIA PK-IO.30 a 6 H E Griffith,'Croesoswallt LEIGH-IO.30 a 6 W ARRINGTON-In.30 a 6, G Tibbott, Manceiniou F ARNWORTH-2-30 a 6 EARLESTOWN-IO.45 a 5.30, ASHTON-TODER-LYNE—10.45 a 6.30, EQLWTS UNDEBOI ECCLES-ll a 6.30, YR ANNIBYNWYR CHORLTON P.D-10. 30 6.15, BOOTH ST-10.30 a 6.15 W J Nicholson, Porthmado QUEEN'S BOAD—10.30 a 6.15 George Jamesf, jbD DUNCAN ST,SALFORD-10.30a 6.15 Cyf Gweddi HOILINWOOD—;10.30 a 6.15 D Jones, Orowe Y WESLEAID DEWI SANT—10.30 J Mostyn Williams 6 John Felix HOREB—10.30 J Felix 6 J Mostyn Williams SEION—10.30 Efrydydd 6 J S Williams BEAULAH-2.30 J Felix Felix 6.30. J D Owen OAMARIA—10.30, J S Williams 6 Efrydydd ° W-VASTE-10.30 a 6.Cyfarfod Pregethu Y BEDYDDWYR err. MBDrooK ST.—10.30 Cyf Qweddi6 J H Hushes LONGSIGHT-10.30 J Felix 6 30 Pregeth ROBIN'S LANE, SUTTON-10.30 a 5.30 DOWCH YMA, HUGHES !-Beth amser yn ol, amlygodd y Gwir Anrhyo. Wm. Morris Hughes, Awstralia, &i fwriad i ymweled a'r dref hon, a phenderfynodd ychydig o bersonau ddefnyddio'r eyfle i roddi croeso Cymriig iddo. Ychydig cyn yr amser i ddod, gwanychodd iechyd Hughes, bu raid gohirio'r ymweli-ad. Yr oedd ein Cynghorydd Rhys J. Davios y pryd hwnnw ar fusnes yn Llundain, a galwodd yn yr Hotel Cecil i geisio cael gwybodaeth bellach, p, threfnu gyda Hughes. Ond am y rheswm uchod nid oes sicrwydd hyd yn hyn am amser yr ymweliad. Os daw Hughes yma, ac y bodlona i dderbyn gwahoddiad Cymry Manceinion, mae Mr. R. J. Davies yn dymuno 'n d aer am gefnogaeth pob Cymro yn galonnog, ewyllysgar ac eangfrydig. Nid unoliaeth golygiadau a symbylodd Mr. Davies i ddwyn hyn i sylw, oblegid gwahaniaetha yn dairfawr yn ei syniadau i Hughes, ar Ddiffyn- dollaeth, a phethau Llafur, a'r Rhy fel. Teimlad Cymro a'i hysgogodd i symud yn y mater i anrhydAdctu un o'n cydwladwyr sydd weJi dyrchafu. Tuedda rhai i feddwl y dylai'r Gymdeithps Genedlaethol symud i'r cyfeiriad hwn. Os trwy'r Gymdeithas yna ygellir gweithio yn fwyaf llwyddiànnus, pob pob peth yn dda. Rhaid i rywun fod yn ar- weinydd gyda phob gwaith, ac onid gwell i ni ymddiried yr arweinyddiaeth i Mr. R. G. Davies ? Dichon y gall alw ychydig Gymry ynghyd i ffurfio Pwyllgor, ond pwy bynnag ohonom sydd yn toimlo sel gwladgar, na fydded i enwad, plaid, nac aelodaeth o unrhyw Gymdeithas ein cadw draw ac hyd nes y ceir Pwyllgor, bydd yn dda gan Mr. Davies, yn 9 Booth Avenue, Withington, dderbyn enwau rhai ewyllysgar i gyd- weithredu. Os gwneir gwaith fel yr uchod, rhaid ei wneud ymlaenaf oil yn werinol a Chymreig. Y CYMRO PBYSUB.-Efallsifodl]aRor heb wybod brysuied dyn yw'r Cyighorydd Rhys J. Daviea. Mae ganddo lawer i'w wneud fel aolod o'r Cyngor Trefol a'r Pwyll- gorau, ac Undeb Gweithwyr y Co-Operative ac aift i bob owr o'r wlad yn gynrychiolydd y cyfryw. Efe yw prif reolydd Yswifiant Cenedlaethol y Co-Op. Oaifl alwadau myn. ych i roddi anerchiadau mewn cyfarfodydd ar lawei o destynau amrywiol iawn ar y Sul a dyddiau eraill yn ddiwahaniaeth. Mai 1, gwasanaethai mewn cyfarfod mawr yn Sheffield. Gan fod ganddo rhywbeth i'w ddweyd bron ar bopeth, a llais da i dvaethu, a barn ddiwyro, mynych iawn yw'r galw sydd arno i lywyddu cyfarfodydd. Wale rai Oym. deithasau yr etholwyd ef yn gadeirydd iddynt Pla ia. Lafur Manceinion a Salford, Manchester & Salfc id Anti-Conscription League, Man. choster & Salford Co-Operative Education Committee, a'r National Association of Trade Union Approved Societies. Heblaw hyn oil, gwna ei oreu ymhob oyloh Cymreig, a phre- getha yn achlysurol gyda'r Annibynwyr, a ohyflawna'r swydd o ddiacon yn eglwys Booth Street. CYFARFOD Y QWEINIDOQION.— Yng nghyfarfod gwoinidogion Maaceinion a'r cylch a gynhaliwyd yn Heywood Street ddydd Mawith yr wythnos ddiweddaf, tan lywydd- ic.eth y Parch. J. S. Roberts, Bolton, pasiwyd y ponderfyniadau a ganlyn 1, Fod y cyiar- iod yn gofidio na allai'r Parch. Wm. Thomas, sydd yn yr eglwys Saesneg, Wilbraham Road, fod yn brese inol i ddaillen ei bapui, ac yn cydymd^inilo n ddwys ag ef yn ei brofedjg- aeth o farw ei dad. 2, Fod y cyfarfod yn teimlo'n chwith wrth feddw] am ymadawiad y Parch. J. S. Roberts. Mae efe wedi oyflawni gwasanaeth gwoithiawr j'r oylch, ac yn awr ymddiswydda o'r fugeiliaeth. Dymunir lla. wer o fwynhad ao jeohyd iddo i bregethu'r Iesu ym Inro ei febyd a thawelwch hyfryd Dyffryn tlwyd. 3, Pasiwyd hefydfod y cyiMiodyn dymuno'r goieu i'r Parch. D. R Rogers, M.A., geinidog ieuanc rhagorol v r?T?' .?W? esle?dd, ar ei ymadawiad o'r cylch yma fis Medi. Gwaith y oyfadod oedd e)el triniaoth gai y Parchn. M. Llewelyn a T. Hughea ar ddy bennod o lyfr Dr. Griffith Jones, The Challenge oj Christian- itg to a World at War. Cymerwyd rhan yi yr ymddiddan gan y Parchn. J. Pelix, E. Hum. phreys, J. H. Hughes, Rt. Williams, a Mr. Jones, Warrington. Dechreuwyd a therfv" n- wyd trwy weddi gan y Parcha. J. Morris ac Ernest Jones. EFENQYL REDD.—Y Sul cyn y di- weddaf yr oedd dau gyfarfod prtigethii, y mill yn Hey wood Street, a'r Paich. D. S. Owen, Colwyn Bay, yno Hall ym Medlocli Street disg"'y1if i'r Bedyddwyr y Parchn. J. S. Jones, Ffestiliog a Cofni Jonea, Hir. waon. Lluddiwyd yr olaf gan afiechyd i gadw ei addewid. Fodd bynnag, buwyd yn llwyddlannus i gael Pedr Hir i lenwi'r bwlch a gwnaeth hynny yn rhagorol, ac vr oedd v Gymanfa yn un boblogaidd iawn. Mae'n syn fod cynulle dfaoedd yr eglwysi cystal ag ydynt yn yr arngylchiaeau presenno], a chynifer o r leuenctid wedi ymuno a'r Fyddin Caifl y milwyr ychydig hamdden ar brydiau i ddod i'w cartrefi. Un o'r rheini y dyddiau diweddaf oedd Alwyn Hughes, mab y Perch. J. B. Hughes. Mae gwedd dda odiaeth arno, ac yr oedu lawened o we]ed ei rieni ag oeddynt hwy o i weled of. Gwasanaetha yn y fyddin er 1 rhyfol, ao yn y Queon's Westmin- ste); Territori:\]s, L]undain. Bendith a IhvYdd iddo yn yr oruchwyliaeth ofnadwy

Advertising

Á. DRAMAU RHOSESMOR.

Advertising